Polskie zamki
Aktualizacja 2024-04-13
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim

 (Zagórze ¦l±skie • Grodno • Kynau • Kynsburg) 

blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Zagórze ¦l±skie • Grodno • Kynau • Kynsburg:    Kynast · Groddek · Grodztwo · Grodziec · Grodziec · Grodzisko · Grodzisko · Grodzisko ·


oLokalizacja zamku na mapie Polskibecnie można tu podziwiać zachowane w formie trwałej ruiny pozostało¶ci zamku z końca XIII wieku. Pierwsze wzmianki o zamku nazywanym Grodno pochodz± z 1315 roku, zamkiem zarz±dzał wtedy burgrabia Kilian. Został wzniesiony na gnejsowym wzgórzu nad Bystrzyc± przez księcia ¶widnicko-jaworskiego Bolka I w stylu gotyckim, a niedługo potem, w połowie XIV wieku, rozbudowany przez jego następcę Bolka II. Jeszcze w końcu tego wieku, po ¶mierci księżnej Agnieszki w 1392 roku, znalazł się w granicach państwa czeskiego, a na pocz±tku XV wieku należał do rycerzy rabusiów. W latach 1443-1450 wła¶cicielem zamku był Jan Puczek, dokonuj±cy st±d rozbojów. Od połowy XV wieku do 1535 roku był własno¶ci± rodziny Czetryców, potem dziesięć lat był w rękach rodziny Hochbergow. Od nich zamek zakupił Maciej z rodu von Logau (z Łagowa 
Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim
Zamek Grodno w okresie międzywojennym
z Ziemi Lubuskiej). Pod panowaniem tej rodziny zamek został przebudowany na ufortyfikowany renesansowy pałac. Przebudowę ukończył syn Macieja Jerzy w 1587 roku. Z okresu tego oprócz fortyfikacji pochodzi jeszcze budynek bramny, przedbramie z attykami i północny dziedziniec.
W czasie wojny trzydziestoletniej zamek został uszkodzony. W 1680 roku wła¶cicielem zamku był Jan Eben, wtedy doszło do oblężenia warowni przez chłopów buntuj±cych się przeciwko zbyt wysokim powinno¶ciom dworskim. Od tego czasu zamek pocz±ł popadać w ruinę i ostatni wła¶ciciele opu¶cili go w 1774 roku. Dopiero pół wieku póĽniej, w 1824 roku, rozpoczęto prace konserwatorskie. Podjęli się ich Zeydlitzowie, ostatni wła¶ciciele zamku. W 1869 roku spłonęła wieża po uderzeniu pioruna. Przy wej¶ciu na górny zamek zachował się renesansowy portal z 1570 roku z płaskorzeĽbami 8 cnot i herbami 8 wła¶cicieli.
Obecnie w zamku znalazło miejsce Muzeum Regionalne PTTK i sezonowa stacja turystyczna. Na dziedzińcu znajduje się 600-letnia lipa - pomnik przyrody. z zaprzyjaĽnionych Ľródeł :) dowiedziałem 
Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim
Widok z wieży na budynek bramny zamku górnego i zamek dolny, fot. ZeroJeden, IV 2003
się, że jest prawie cała z cegieł :)
Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rekonstrukcja planu zamku ¶redniowiecznego według Jerzego Rozpędowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=136&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(136);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Plan zamku według Jerzego Rozpędowskiego 'Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim i zamki Nowy Dwór, Radosno, Rogowiec' Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Plan zamku według Bremera z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rekonstrukcja zamku ¶redniowiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Portal dawnej wieży bramnej, rysunek G.Schura z 1922 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Portal bramy wjazdowej na zamek górny na rysunku G.Schura z 1922 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rysunek T.Manna z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno na litografii Hubera według rysunku Theodora Blatterbauera Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Litografia H.Litzmanna z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim na grafice Ferdinanda Koski z 1856 roku, Album z widokami miast ¶l±skich Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Próba rekonstrukcji zamku renesansowego z końca XVI wieku według Jerzego Rozpędowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=136&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(136);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno na litografii Ludwiga Eduarda Lütke z około 1850 roku Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno na pocztówce z 1920 roku Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok zamku od południa, sztych z pocz±tku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=136&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(136);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok zamku od południa, sztych z pocz±tku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=136&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(136);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rekonstrukcja zamku ¶redniowiecznego z XV wieku według Jerzego Rozpędowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=136&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(136);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno na litografii Ludwiga Richtera z 1886 roku Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno w Zagórzu ¶l±skim na litografii W.Loeillota według rysunku Ferdinanda Koski, 'Sudeten Album' 1862 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rysunek L.Fingera z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno w okresie międzywojennym Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek na widokówce z 1914 roku Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Portal na zamku górnym, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z wieży, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z wieży na północno-wschodni narożnik zamku górnego, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z wieży na budynek bramny zamku górnego i zamek dolny, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Brama wjazdowa na zamek dolny i widok na zamek górny, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Brama wjazdowa na zamek dolny, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z zamku dolnego na wieżę zamku górnego, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z wieży na basztę w zachodnim zewnętrznym murze obwodowym, fot. JAPCOK, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Budynek bramny zamku dolnego od strony dziedzińca na zdjęciu Viktora Schaetzke z dwudziestolecia międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z wieży zamkowej na widokówce z lat 20. XX wieku Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok bramy wjazdowej od zachodu, fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. JAPCOK, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. JAPCOK, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zdjęcie z okresu międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek na pocztówce z 1910 roku Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zdjęcie z okresu międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zdjęcie z okresu międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zdjęcie z okresu międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Budynek bramny od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek w Zagórzu ¦l±skim na pocztówce z lat 1900-1904 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno około 1920 roku Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno w okresie międzywojennym Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek w Zagórzu ¦l±skim na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek Grodno na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, X 2020 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, X 2020 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widokówka z okresu międzywojennego Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Widokówka z 1937 roku Zamek Grodno w Zagórzu ¦l±skim - Zamek na międzywojennej widokówcePokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.