Polskie zamki
Aktualizacja 2024-07-12
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankSobieszów - Česká verze

Zamek Chojnik w Sobieszowie

 (Sobieszów • Chojnik • Jelenia Góra-Sobieszów • Kynast • Hermsdorf) 

blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Sobieszów • Chojnik • Hermsdorf • Jelenia Góra-Sobieszów • Kynast:    Hermsdorf · Góra · Jelenia Góra · Kynau · Chojnów · Sobień · Chocz ·


iLokalizacja zamku na mapie Polskistnieją hipotezy, że pierwszym założeniem obronnym na górze Chojnik był gród plemienia Bobrzan. Na pewno w drugiej połowie XIII wieku Bolesław Łysy-Rogatka wzniósł tu dwór myśliwski o cechach obronnych, który pod koniec XIII wieku rozbudował go Bolko I Surowy.
Kiedy do władzy w księstwie świdnicko-jaworskim doszedł Bolko II, stworzył potężne mocarstwo, które w czasie swojego panowania umocnił wieloma zamkami. Za jego czasów, prawdopodobnie około 1355 roku, wzniesiono również zamek na Chojniku zastępując wcześniejszy dwór. Na skalistym szczycie opadającym od południa pionową ścianą powstała kamienna twierdza, choć niewielkich rozmiarów to przez swoje położenie niezwykle trudna do zdobycia. Zachodnią część nieregularnego czworoboku założenia zajmował budynek mieszkalny, a wschodnią - potężna okrągła wieża. Niewielki dziedziniec od północy i południa broniły mocne mury. Całość wzniesiona została z kamienia.
Po śmierci Bolka II wdowa po nim księżna Agnieszka oddała zamek w 1392 roku późniejszemu protoplaście potężnego śląskiego rodu - Gotsche Schoffowi. Zamek pozostał z krótką przerwą 
Zamek Chojnik w Sobieszowie
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022
w rękach Schaffgotschów do końca swojego istnienia. Gotsche Schoff istniejące zabudowania wzbogacił w 1405 roku o kaplicę św.Jerzego i św.Katarzyny, którą umieścił nad bramą wjazdową w wykuszu z czerwonego piaskowca (niedawno częściowo odbudowaną). Podczas wojen husyckich Schaffgotschowie, mając oparcie w tej niedostępnej twierdzy, łupili podążających szlakiem handlowym kupców oraz okoliczną ludność.
Jeszcze w XV wieku warownia została mocno rozbudowana. Od strony północno-wschodniej powstał rozległy zamek dolny o nieregularnym kształcie, który zajęły głównie pomieszczenia gospodarcze. Przy południowym murze była kuchnia, dalej na wschód mieszkania załogi zamkowej, przy murze północno-wschodnim piwnica i dalej sala sądowa. Na środku dziedzińca zamku dolnego wzniesiono kamienny pręgierz. Zamek nigdy nie posiadał studni, a wodę gromadzono w skalnych cysternach, najpierw na zamku górnym, potem kolejna znalazła się na terenie zamku dolnego.
W pierwszej połowie XVI wieku dokonano kolejnej rozbudowy. Powstał wtedy otoczony murami trzeci dziedziniec przylegający 
Zamek Chojnik w Sobieszowie
Dostępne również w wersji 3D (przełącz w menu)
Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013
do zachodniego muru zamku dolnego. Północną część nowego terenu zajmowało mieszkanie komendanta zamku, na nowym dziedzińcu postawiono również stajnie, a w północnym narożniku była wieża z lochem głodowym. W nowej części znalazła się kolejna cysterna na wodę. Prawdopodobnie podczas tej rozbudowy zwieńczono wszystkie mury zamkowe renesansową attyką w kształcie półkoli. W 1560 roku od strony północnej całego założenia dobudowano obszerną basteję.
Wojna trzydziestoletnia spowodowała, że zamek umocniono od strony najłatwiejszego dostępu fortyfikacjami i dodatkową bramą wjazdową. Kiedy w 1634 roku ścięto Jana Ulryka von Schaffgotscha, zamek został skonfiskowany przez cesarza, jednak w 1649 roku zwrócono go poprzednim właścicielom. Nie przenieśli oni tu swojej stałej siedziby.
Gdy 31 sierpnia 1675 roku zamek spłonął od uderzenia pioruna nie podjęto się już odbudowy. Opuszczona warownia popadła w ruinę. W 1822 roku utworzono tu odwiedzane chętnie przez turystów-kuracjuszy schronisko, które funkcjonuje do dziś.
Legenda głosi, że mieszkała tu księżniczka Kunegunda, 
Zamek Chojnik w Sobieszowie
Zdjęcie z okresu międzywojennego
córka właściciela zamku. Jej kaprysem było, żeby kandydat na męża, objechał konno w pełnej zbroi zamkowe mury. Długo nikomu się to nie udawało, a kolejni śmiałkowie ginęli spadając w przepaść. Pewnego razu przybył na zamek rycerz z Krakowa, który dokonał tego karkołomnego wyczynu, kiedy jednak oczarowana księżniczka ofiarowała mu swoją rękę - odrzucił jej starania i odjechał. Poniżona i niechciana panna rzuciła się w przepaść z murów, z których spadali śmiałkowie wysyłani przez nią na śmierć. Do dziś podobno można zobaczyć ducha jednego z rycerzy, który konno objeżdża zamkowe mury w księżycowe noce.
Zamek Chojnik w Sobieszowie - Plan ruin zamku według Bohdana Guerquina  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Chojnik w Sobieszowie - Plan zamkuwedług Lutscha z początku XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Przekrój zamku od strony północno-wschodniej ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1956 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>]  <!--[<a href='138' title='Zamek Chojnik w Sobieszowie - 138' alt='Zamek Chojnik w Sobieszowie - 138' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek Chojnik w Sobieszowie - Elewacja północno-zachodnia zamku ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1956 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>]  <!--[<a href='138' title='Zamek Chojnik w Sobieszowie - 138' alt='Zamek Chojnik w Sobieszowie - 138' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik około 1400 r. Rekonstrukcja O.Czernera, B.Guerquina i J.Rozpędowskiego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek G.Poppego z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek G.Poppego z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek G.Schura z 1921 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek G.Schura z 1921 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Litografia według rysunku Theodora Blatterbauera Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na drzeworycie z XIX wieku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii A.Meysela z 1855 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Staloryt A.H.Payne'a według rysunku L.Richtera z 1841 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=145&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(145);return false;'>źródło</a>] Zamek Chojnik w Sobieszowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii Antona Balzera z 1794 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok na zamek Chojnik na litografii W.Loeillota według rysunku Ferdinanda Koski, 'Sudeten Album' 1862 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii Carla Theodora Mattisa z około połowy XIX wieku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na rycinie według rysunku Christopha Nathe z 1806 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1838 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii z 1834 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek Chojnik w Sobieszowie - Chojnik na litografii z 1834 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii z 1834 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok zamku przed pożarem w 1675 roku według Schlesische Heimat-Blatter, 1908 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik ma litografii z 1850 roku, Fridrich August Tittel Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik w 1820 roku, Friedrich August Tittel, '18 colorierte Ansichten aus dem Riesengebirge : darau eins der Kynast von Carl Gottardt Schaffgotsch coloriert' Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik w 1820 roku, Friedrich August Tittel, '18 colorierte Ansichten aus dem Riesengebirge : darau eins der Kynast von Carl Gottardt Schaffgotsch coloriert' Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik w 1820 roku, Friedrich August Tittel, '18 colorierte Ansichten aus dem Riesengebirge : darau eins der Kynast von Carl Gottardt Schaffgotsch coloriert' Zamek Chojnik w Sobieszowie - Litografia H.Litzmanna z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek Chojnik w Sobieszowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Chojnik w Sobieszowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Fr.Iwana z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek E.Schtoppa z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na widokówce z 1903 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok na zamek na zdjęciu E.Bauera z 1914 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na widokówce z 1903 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na zdjęciu z 1926 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z międzywojennej widokówki Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z wieży na dziedziniec zamku dolnego, fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Fotografia T.Herwalta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z dziedzińca zamku dolnego na wieżę, fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zabudowania zamku dolnego, fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na pocztówce z 1914 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na zdjęciu sprzed 1945 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Chojnik na pocztówce z 1930 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Chojnik na pocztówce z 1925 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Chojnik w okresie międzywojennym Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na widokówce z 1931 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na zdjęciu z początku XX wieku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na widokówce z 1913 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zdjęcie z okresu międzywojennego

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.