Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-19
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Szydłowie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo
1.     Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.1. Województwo kieleckie, Powiat buski  
2.     Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII wieku na terenie dawnego województwa sandomierskiego.  
3. Fijałkowski Jerzy, Zarębski Maciej Andrzej    Zamki, pałace i dworki ziemi staszowskiej  
4. Fijałkowski Jerzy,Zarębski Maciej Andrzej    Sekrety Zamków i Pałaców Ziemi Staszowskiej  
5. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyński,Stefan.    Zamki w Polsce  
6. Jurasz Tomasz    Zamki i ich tajemnice  
7. Jurasz Tomasz    Zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej  
8. Kajzer Leszek    Jak dbać o zamki  
9. Kajzer Leszek    Szydłów na tle problematyki zamków królewskich sandomierszczyzny  
10. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
11. Kiryk Feliks    Urbanizacja Małopolski - województwo sandomierskie - XIII-XVI wiek  
12. Krassowski Witold    Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski T.2  
13. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
14. Miłobędzki Adam    Zarys dziejów architektury w Polsce  
15. Paprocki Bogusław    Zabytki architektury w województwie kieleckim  
16. Rogiński Ryszard    Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy  
17. Sypek Agnieszka i Robert    Zamki i warownie ziemi sandomierskiej  
18. Wróblewski Sławomir    Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.