Polskie zamki
Aktualizacja 2023-11-26
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Szydłowie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Szydłów:    Szydłowiec ·


gLokalizacja zamku na mapie Polskiród lub zamek w Szydłowie istniał już prawdopodobnie w 1255 roku, kiedy przebywał tu ze swym dworem Bolesław Wstydliwy. Prawdopodobnie ta pierwsza książęca rezydencja mieściła się w miejscu obecnego kościoła Wszystkich Świętych. W XIV wieku Kazimierz Wielki otoczył murami Szydłów, który prawdopodobnie posiadał już wówczas prawa miejskie z pierwszej ćwierci XIV wieku. Zamek wzniesiony równocześnie z murami miejskimi tworzył z nimi jedną całość, zajmując zachodni narożnik miasta; teren miejski kończył się tu skarpą opadającą do doliny rzeczki Ciekącej. Zamkowe mury obejmowały nieregularnym wielobokiem powierzchnię ponad 7000 m2. Wzdłuż południowego odcinka murów wznosił się główny budynek mieszkalny zamku, stanowiący rezydencję królewską. Budynek ten, którego ściany zachowały się do dziś w pełnej wysokości, 
Zamek w Szydłowie
zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020
ma plan prostokąta o bokach 13 i 35 metrów, a pierwotnie podzielony był na obydwu kondygnacjach na dwie izby. Od zewnątrz budynek posiadał ryzalit, prawdopodobnie mieszczący kaplicę zamkową. W narożniku zachodnim stały dwie cylindryczne wieże, z których znajdująca się w ciągu murów miała prawdopodobnie wysunięty na zewnątrz "dziób", co uwidacznia plan Bohdana Guerquin. Nieco większy w planie od rezydencji budynek administracyjny zamku umiejscowiony był w północnym narożniku dziedzińca, posiadał także dwie kondygnacje a przyziemie podzielone było na trzy komnaty. Wjazd do zamku znajdował się we wschodnim odcinku murów od strony miasta.
Zamek prawdopodobnie kilkakrotnie był uszkodzony wskutek nawiedzających miasto pożarów. W XV wieku rozebrano obie okrągłe wieże i w miejscu włączonej w ciąg murów wzniesiono kwadratową basztę zwaną Skarbczykiem, do której później dobudowano prostokątny budynek z przyporami. W 1528 roku podwyższono Skarbczyk o jedna kondygnację.
W 1541 roku Szydłów znów ucierpiał od pożaru, który doszczętnie zniszczył między innymi zabudowania 
Zamek w Szydłowie
zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020
zamkowe. Niedługo potem podjęto się odbudowy dawnej królewskiej siedziby i lustracja z 1564 roku wspomina już o zamku odbudowanym. W tym okresie jednak zamek nie spełniał już swoich dawnych funkcji rezydencji władców, mimo że odbudowę przeprowadzono w stylu renesansowym z dużym rozmachem.
Po pożarze z 1630 roku i zniszczeniach dokonanych przez wojska Szwedzkie podczas potopu w 1656 roku zamek odnowiono, a dotychczasowy wjazd zastąpiono budynkiem bramnym. Jeszcze w 1723 roku z inicjatywy starosty Józefa Załuskiego przebudowano i zmodernizowano zamek, ale niedługo potem został opuszczony. W 1789 roku znajdował się już w stanie pogłębiającej się ruiny, a w 1822 roku resztki wystawiono na licytację z przeznaczeniem do rozbiórki. Planów nie zrealizowano, ale zabudowania nadal niszczały.
Od początków XX wieku rozpoczęto prace zabezpieczające. W okresie międzywojennym zakonserwowano również mury miejskie, a w latach 1945-1947 J.Żukowski prowadził prace które w znacznym stopniu przywróciły dawny wygląd murom zamkowym. Główny budynek został wtedy nieco 
Zamek w Szydłowie
fot. ZeroJeden, VI 2000
podwyższony i zwieńczony krenelażem. Później jeszcze odbudowano Skarbczyk i przeznaczono go na niewielkie muzeum. Ostatnie prace rozpoczęto w 1999 roku pod kierunkiem Leszka Kajzera.
Zamek w Szydłowie - Plan według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Szydłowie - Plan miasta, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Szydłowie - Plan zamku w XIV wieku według Leszka Kajzera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Szydłowie - Panorama miasta w XIX wieku od strony południowo-zachodniej, 'Kłosy' 1869 Zamek w Szydłowie - Ruiny skarbczyka w XIX wieku, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Szydłowie - Ruiny zamku w Szydłowie od zachodu, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - Działo stojące na przyziemiu okrągłej wieży przy skarbczyku, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - Widok od południa na Skarbczyk, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Szydłowie - Mury zamkowe i miejskie na zdjęciu Henryka Poddębskiego sprzed 1939 roku Zamek w Szydłowie - Pozostałości zamku w Szydłowie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z około 1936 roku Zamek w Szydłowie - Dziedziniec, fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Szydłowie - Zamek w Szydłowie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z około 1936 roku Zamek w Szydłowie - Mury miejskie w rejonie zamku na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1936 roku Zamek w Szydłowie - Mury zamku w Szydłowie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1936 roku Zamek w Szydłowie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Szydłowie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Szydłowie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Szydłowie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Szydłowie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Szydłowie - fot. ZeroJeden, VI 2000
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.