Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.1. Województwo kieleckie, Powiat buski 
Dodatek pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff 
Wydawnictwo  Państwowy Instytut Sztuki 
Wydane Warszawa - 1957
ISBN