Polskie zamki
Aktualizacja 2021-05-07
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie erodate opinie

Załóż konto
blank
blankOlsztyn - Česká verze

Zamek w Olsztynie

 (Olsztyn • Holstein • Przymiłowice) 

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Olsztyn • Holstein • Przymiłowice:    Olsztynek · Olsztyn · Hohlstein ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskiajstarszym elementem murowanym zamku olsztyńskiego jest cylindryczna wieża stojąca w najwyższym punkcie wzniesienia. Pochodzi ona z XIII wieku. Nie zachowały się niestety dokumenty poświadczające budowę zamku, na podstawie przeprowadzonych badań można jednak stwierdzić, że dopiero Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku powiększył założenie obronne do rozmiarów największej warowni na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. O rozmiarach rozbudowy może świadczyć zmiana nazewnictwa. O ile we wcześniejszych dokumentach z procesu biskupa Jana Muskaty wytoczonego przez arcybiskupa Jakuba Świnkę mówi się o "zamku Przymiłowice", o tyle po rozbudowie dokonanej przez Kazimierza Wielkiego zamek nazywany jest już "Holstein" lub "Olstin". Na pewno chodzi tu o to samo miejsce, ale nie do końca ten sam obiekt.
Najwcześniejsza 
Zamek w Olsztynie
Plan zamku według 'Katalogu zabytków sztuki w Polsce'
wzmianka poświadczająca pośrednio istnienie zamku w Olsztynie pochodzi z 1349 roku. W dokumencie tym świadkiem był Zdziśko burgrabia de Olsten. 15 marca 1369 roku król Kazimierz Wielki przebywał na zamku, gdy nadawał prawo średzkie dla pobliskiego Przyrowa. Ten dokument zachował się w całości do naszych czasów, jednak najprawdopodobniej już wcześniej król przebywał wielokrotnie na zamku.
Zamek, w formie, której ruiny stoją do dziś, składa się z trzech części. Zamek górny jest najstarszy, jak już było wspomniane na początku wieża pochodzi jeszcze z XIII wieku. Ma obecnie 35 metrów wysokości, w podstawie jest okrągła i wzniesiona z kamienia. W górnej części nadbudowano ją w XV wieku ośmiobocznie cegłą. Była miejscem ostatecznej obrony, wejście do niej prowadziło z poziomu murów obwodowych. Lochy służyły do przetrzymywania ludzi skazanych na śmierć głodową. Na terenie zamku górnego jest duża pieczara, służyła prawdopodobnie za magazyn żywności i amunicji. Przejścia i korytarze wykute w skale stanowiły razem z naturalnymi jaskiniami rozległy labirynt na terenie całego zamku.
Z zamku średniego zachowały się tylko nieliczne ślady, podobnie jak z zamku dolnego. W dolnym zamku znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, stajnia oraz mieszkania dla służby i budynki pomocnicze. Oprócz tych trzech części stanowiących jednolitą całość na przeciwległym krańcu wzgórza stała osamotniona kwadratowa baszta. Spełniała funkcje obserwacyjne, a także obronne mogąc 
Zamek w Olsztynie
Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881
flankować dostęp do murów zamku właściwego. Zamek był obsadzony stałą załogą wojskową króla Kazimierza.
Po wygaśnięciu linii Piastów zamek dostał się razem z kilkoma innymi pobliskimi zamkami w ręce Władysława Opolczyka. Był on rozbójnikiem oraz spiskował z Krzyżakami, dopiero Władysław Jagiełło ukrócił jego poczynania. Przywrócił koronie zamki będące w rękach Opolczyka, w tym również po tygodniowym oblężeniu w 1396 roku zamek Olsztyn, ponownie obsadzając w nim stałą załogę.
W 1587 roku rozegrała się o zamek Olsztyński bitwa, o której później pisali Aleksander Fredro i Władysław Syrokomla. Do Polski wkroczyły wojska arcyksięcia Maksymiliana, na ich drodze stanął zamek olsztyński, którego załogą dowodził wtedy Kacper Karliński. Austriacy posunęli się do porwania syna polskiego dowódcy i trzymania go w pierwszej linii nacierających. Tradycja głosi, że nikt z załogi nie śmiał wypalić do nieprzyjaciela, wtedy Karliński sam oddał pierwszy strzał. W walce zginął jego syn, ale wojska księcia musiały się wycofać.
Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Zamek na pocztówce z 1912 roku Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z 1899 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Widok zamku w 1920 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Obserwacyjna baszta na południowy-zachód od zamku, fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Widok z zamku górnego na wschodnią basztę, fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z lat 40. XX wieku Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Olsztynie - Plan zamku według 'Katalogu zabytków sztuki w Polsce' Zamek w Olsztynie - Rysunek Jana Gumowskiego z 1935 roku Zamek w Olsztynie - Widok ruin zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Olsztynie - Drzeworyt A.Malinowskiego, Tygodnik Illustrowany 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - Drzeworyt według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego z 1833 roku


Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.