Polskie zamki
Aktualizacja 2024-04-13
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankOlsztyn - Česká verze

Zamek w Olsztynie

 (Olsztyn • Holstein • Przymiłowice) 

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Olsztyn • Holstein • Przymiłowice:    Olsztynek · Olsztyn · Hohlstein ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskiajstarszym elementem murowanym zamku olsztyńskiego jest cylindryczna wieża stojąca w najwyższym punkcie wzniesienia. Pochodzi ona z XIII wieku. Nie zachowały się niestety dokumenty poświadczające budowę zamku, na podstawie przeprowadzonych badań można jednak stwierdzić, że dopiero Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku powiększył założenie obronne do rozmiarów największej warowni na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. O rozmiarach rozbudowy może świadczyć zmiana nazewnictwa. O ile we wcześniejszych dokumentach z procesu biskupa Jana Muskaty wytoczonego przez arcybiskupa Jakuba Świnkę mówi się o "zamku Przymiłowice", o tyle po rozbudowie dokonanej przez Kazimierza Wielkiego zamek nazywany jest już "Holstein" lub "Olstin". Na pewno chodzi tu o to samo miejsce, ale nie do końca ten sam obiekt.
Najwcześniejsza wzmianka 
Zamek w Olsztynie
fot. ZeroJeden, VII 2004
poświadczająca pośrednio istnienie zamku w Olsztynie pochodzi z 1349 roku. W dokumencie tym świadkiem był Zdziśko burgrabia de Olsten. 15 marca 1369 roku król Kazimierz Wielki przebywał na zamku, gdy nadawał prawo średzkie dla pobliskiego Przyrowa. Ten dokument zachował się w całości do naszych czasów, jednak najprawdopodobniej już wcześniej król przebywał wielokrotnie na zamku.
Zamek, w formie, której ruiny stoją do dziś, składa się z trzech części. Zamek górny jest najstarszy, jak już było wspomniane na początku wieża pochodzi jeszcze z XIII wieku. Ma obecnie 35 metrów wysokości, w podstawie jest okrągła i wzniesiona z kamienia. W górnej części nadbudowano ją w XV wieku ośmiobocznie cegłą. Była miejscem ostatecznej obrony, wejście do niej prowadziło z poziomu murów obwodowych. 
Zamek w Olsztynie
Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku
Lochy służyły do przetrzymywania ludzi skazanych na śmierć głodową. Na terenie zamku górnego jest duża pieczara, służyła prawdopodobnie za magazyn żywności i amunicji. Przejścia i korytarze wykute w skale stanowiły razem z naturalnymi jaskiniami rozległy labirynt na terenie całego zamku.
Z zamku średniego zachowały się tylko nieliczne ślady, podobnie jak z zamku dolnego. W dolnym zamku znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, stajnia oraz mieszkania dla służby i budynki pomocnicze. Oprócz tych trzech części stanowiących jednolitą całość na przeciwległym krańcu wzgórza stała osamotniona kwadratowa baszta. Spełniała funkcje obserwacyjne, a także obronne mogąc flankować dostęp do murów zamku właściwego. Zamek był obsadzony stałą załogą wojskową króla Kazimierza.
Po wygaśnięciu linii Piastów zamek dostał się razem z kilkoma innymi pobliskimi zamkami w ręce Władysława Opolczyka. Był on rozbójnikiem oraz spiskował z Krzyżakami, dopiero Władysław Jagiełło ukrócił jego poczynania. Przywrócił koronie zamki będące w rękach Opolczyka, 
Zamek w Olsztynie
fot. JAPCOK, VIII 2002
w tym również po tygodniowym oblężeniu w 1396 roku zamek Olsztyn, ponownie obsadzając w nim stałą załogę.
W 1587 roku rozegrała się o zamek Olsztyński bitwa, o której później pisali Aleksander Fredro i Władysław Syrokomla. Do Polski wkroczyły wojska arcyksięcia Maksymiliana, na ich drodze stanął zamek olsztyński, którego załogą dowodził wtedy Kacper Karliński. Austriacy posunęli się do porwania syna polskiego dowódcy i trzymania go w pierwszej linii nacierających. Tradycja głosi, że nikt z załogi nie śmiał wypalić do nieprzyjaciela, wtedy Karliński sam oddał pierwszy strzał. W walce zginął jego syn, ale wojska księcia musiały się wycofać.
Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Zamek na pocztówce z 1912 roku Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z 1899 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Widok zamku w 1920 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Obserwacyjna baszta na południowy-zachód od zamku, fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Widok z zamku górnego na wschodnią basztę, fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z lat 40. XX wieku Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Olsztynie - Plan zamku według 'Katalogu zabytków sztuki w Polsce' Zamek w Olsztynie - Rysunek Jana Gumowskiego z 1935 roku Zamek w Olsztynie - Widok ruin zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Olsztynie - Drzeworyt A.Malinowskiego, Tygodnik Illustrowany 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - Drzeworyt według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego z 1833 roku


Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.