Polskie zamki
Aktualizacja 2023-09-24
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankOlsztyn - English version

Zamek w Olsztynie

 (Olsztyn • Allenstein) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Olsztyn • Allenstein:    Olsztyn · Olsztynek ·


pLokalizacja zamku na mapie Polskirawa miejskie Olsztyn otrzymał w 1353 roku, ale już siedem lat wcześniej nad brzegiem Łyny kapituła warmińska wzniosła zamek jako swoją najważniejszą i najsilniejszą twierdzę. W zamku miał siedzibę administrator dóbr wspólnych kapituły, jednym z kolejnych administratorów był Mikołaj Kopernik. Rezydował on w zamku w latach 1516-1521, pozostała po nim doświadczalna tablica astronomiczna nad wejściem do izby w krużganku.
Gotycki zamek olsztyński miał plan czworoboku, jego stronę północną i południową stanowiły dwa skrzydła mieszkalne, posiadał także cylindryczną wieżę w narożu południowo-zachodnim. Po stronie wschodniej i zachodniej dziedziniec zamykają mury obwodowe, pierwotnie we wschodnim znajdowała się wieża bramna z zachowaną do dziś sienią przejazdową. Budowlę od północnego-wschodu od miasta oddzielała głęboka nawodniona fosa. W końcu XIV i w ciągu XV wieku zamek znacznie rozbudowano. Powiększone zostało 
Zamek w Olsztynie
Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2012
skrzydło południowe, nadbudowano cylindryczną część wieży oraz otoczono całość podwójnymi murami z basztami.
Na przełomie XV i XVI wieku przebudowano i powiększono wszystkie pomieszczenia mieszkalne. Według inwentarzy z XVI wieku w skrzydle północnym mieszkał administrator kapituły, znajdował się tu także refektarz, w skrzydle południowym znajdowały się mieszkania pozostałych urzędników, na piętrze tego skrzydła mieściła się kaplica św. Anny a w przyziemiu kuchnia, spiżarnia, piekarnia i browar. W obrębie zamku znajdowała się także zbrojownia, prochownia, łaźnia, więzienie, pralnia, stajnia i wozownia.
Należał do najsilniejszych warowni na Warmii. Wielokrotne ataki w XV i XVI wieku przyspieszyły przystosowanie zamku do broni palnej.
Koniec wieku XVI zapoczątkował długoletnie roboty remontowe. W połowie XVII wieku zamek zajął elektor brandenburski podczas wojny polsko-szwedzkiej. Poczynając od roku 1685 zamek pozostał już siedzibą tylko burgrabiego. W latach 1756-1758 powstał w miejscu wschodniego muru obronnego barokowy pałac, który wchłonął bramę wjazdową.
Po 1772 
Zamek w Olsztynie
fot. ZeroJeden, VI 2005
roku w zamku znalazła siedzibę Gmina Urzędu Kontroli Majątków Państwowych. Część skrzydła północnego użytkowana była w latach 1779-1877 przez Gminę Ewangelicką. W XIX wieku dwukrotnie miał na zamku miejsce pożar. Najpierw w 1821 roku a potem w 1827 - wtedy zniszczeniu uległo częściowo skrzydło północne, które jednak szybko odbudowano. XIX wiek upłynął pod znakiem remontów: w latach 1837-1839 odrestaurowano skrzydło wschodnie oraz kaplicę w południowym, w 1865 roku odremontowano skrzydło południowe, a do 1871 roku remontowano skrzydło północne. W ciągu XIX wieku władze pruskie rozebrały także umocnienia.
Na początku XX wieku w zamku mieściło się mieszkanie prezydenta rejencji oraz regionalne muzeum. Od 1945 roku zamek jest główną siedzibą Muzeum Warmii i Mazur. Obecnie można oglądać ekspozycje zbiorów artystycznych i historycznych, zwiedzić kaplicę oraz wieżę strażniczą.
Zamek w Olsztynie - Widokówka z okresu międzywojennego Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z 1923 roku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z 1892 roku, Tygodnik Illustrowany 1904 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu sprzed 1925 roku Zamek w Olsztynie - Zamek w 1925 roku Zamek w Olsztynie - Zamek w 1925 roku Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na pocztówce międzywojennej Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - Widok od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu sprzed 1925 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie w 1915 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=294&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(294);return false;'>źródło</a>] Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z lat 1910-26 Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z początku XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Widok z wieży na skrzydło północne i wschodnie, fot. ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z początku XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z początku XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z przełomu XIX i XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z początku XX wieku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie z widokówki z pierwszej połowy XX wieku Zamek w Olsztynie - Zamek na pocztówce z 1915 roku Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu sprzed 1939 roku Zamek w Olsztynie - Zdjęcie lotnicze zamku z lat 1942-1944 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu sprzed 1939 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Olsztynie - Widok na wieżę i południowe skrzydło zamku od zachodu, fot. ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - Południowe skrzydło zamku z wieżą, fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - Szczyt wieży, widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - Szczyt skrzydła południowo-zachodniego, fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - Ganek obronny w południowym skrzydle zamku, fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Olsztynie - fot. JAPCOK, VI 2002 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Olsztynie - Wejście na wieżę zamku w Olsztynie, fot. ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Olsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Olsztynie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Olsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na zdjęciu z 1930 roku Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na zdjęciu z 1930 roku Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na zdjęciu lotniczym z około 1940 roku Zamek w Olsztynie - Olsztyn w 1914 roku Zamek w Olsztynie - Szczyt wieży zamkowej, fot. JAPCOK, VI 2002 Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Olsztynie - Widok od wschodu na umocnienia zamku, fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynie - Zamek w 1926 roku Zamek w Olsztynie - Plan zamku według 'Architektura gotycka' Zamek w Olsztynie - Plan miasta i zamku z około 1800 roku według C.Wunsch'a  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Olsztynie - Plan pierwszego piętra zamku według rysunku K.H.Clasena  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=32&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(32);return false;'>źródło</a>] Zamek w Olsztynie - Rycina Ferdinanda Quasta z 1852 roku Zamek w Olsztynie - Rysunek Artura Darulewskiego Zamek w Olsztynie - Rekonstrukcja zamku średniowiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>]

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.