Polskie zamki
Aktualizacja 2024-04-13
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu

 (Odrzykoń • Kamieniec • Podzamcze) 

Legendy
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Odrzykoń • Kamieniec • Podzamcze:    Podzamcze · Kamieniec · Podzamek · Kamienna Góra ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskia skalistej górze w pobliżu miejscowości Odrzykoń w Podzamczu znajdują się ruiny rycerskiego zamku z XIV wieku. Zamek ten nazywany "Kamieniec" zbudowany został za panowania Kazimierza Wielkiego. Wtedy wzniesiono najwyższą część zamku o planie nieregularnego pięcioboku zwaną zamkiem górnym oraz niewielkie przedzamcze. Pierwotnie gotyckie założenie zostało w końcu XIV wieku rozbudowane przez podkanclerza koronnego Klemensa z Pilawitów. Po tej rozbudowie w skład zamku wchodziły zabudowania kazimierzowskie na najwyższym i najbardziej niedostępnym 
Zamek Kamieniec w Odrzykoniu
Widok od południowego-zachodu na zamek górny, średni i niski, fot. ZeroJeden, VIII 2005
cyplu skał oraz przebudowany z przedzamcza zamek średni usytuowany od wschodu na nieco niższym poziomie. Ta część zamku także miała nieregularny plan dostosowany do topografii terenu. Następna przebudowa została dokonana w XV wieku przez potomków Klemensa - Kamienieckich i dotyczyła głównie zamku średniego. Dotychczas zamek miał charakter czysto obronny, dopiero kolejna przebudowa wniosła w założenie pewne elementy reprezentacyjne. Wiązało się to z nadbudowaniem trzeciej kondygnacji na zamku górnym. Piwnice i przyziemie miały charakter gospodarczy, piętro - mieszkalny a dobudowana najwyższa kondygnacja przyjęła charakterystyczny dla niej w zamkach średniowiecznych charakter reprezentacyjny.
Na przełomie XV i XVI wieku dotychczasowe dwuczłonowe założenie przedzielono dwoma murami w przedzamczu, miało to związek z rozwojem artylerii. Poszczególne części utworzone w ten sposób spełniały teraz różne funkcje - mieszkalne, warowne oraz gospodarcze.
Zamek średni przeszedł w 1530 roku w ręce Bonerów. Później w ciągu wieków całość zamieniała właścicieli. W czasie potopu 
Zamek Kamieniec w Odrzykoniu
Zamek na widokówce z lat 30. XX wieku
szwedzkiego zamek został uszkodzony, potem jeszcze wojska Rakoczego nadwerężyły mury. Od tego czasu zamek niszczał a w XIX był już w kompletnej ruinie.
W takim stanie był zamek kiedy zwiedzał go Aleksander Fredro. W Zemście opisał waśnie między właścicielami zamku, o których dowiedział się z przekazów pisanych do których tu dotarł. Bohaterami kłótni były dwa rody - Firlejowie w XVII wieku posiedli zamek średni a Skotniccy zamek górny.
Do dziś zachowały się fragmenty murów zamku górnego i średniego, portal oraz część murów obwodowych.
Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, V 2023 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok z zamku dolnego korczyńskiego na zamek średni i górny, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok wzdłuż murów zamku średniego na zamek górny od wschodu, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek górny widziany z zabudowań zamku średniego, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Portal na zamku górnym, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek górny, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek średni na głównym planie i zamek górny po prawej, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Piwnica na zamku górnym, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok z zamku górnego na zamek dolny odrzykoński, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zabudowania zamku średniego i brama prowadząca na zamek dolny korczyński, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek na widokówce z lat 30. XX wieku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok od południowego-zachodu na zamek górny, fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok od południowego-zachodu na zamek górny, średni i niski, fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Ruiny zamku Kamieniec na zdjęciu z lat 1918-37 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Ruiny zamku Kamieniec na zdjęciu z lat 1918-37 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Ruiny zamku Kamieniec na zdjęciu z lat 1939-45 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek Kamieniec w Odrzykoniu na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1913 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek Kamieniec w Odrzykoniu na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1913 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek na widokówce z 1900 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek Kamieniec w Odrzykoniu na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1913 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek Kamieniec w Odrzykoniu na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1913 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek Kamieniec w Odrzykoniu na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1913 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek Kamieniec w Odrzykoniu na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1913 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek Kamieniec w Odrzykoniu na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1913 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek Kamieniec w Odrzykoniu na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1913 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Ruiny Kamieńca na zdjęciu Adama Wisłockiego z lat 20. XX wieku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Ruiny Kamieńca na zdjęciu Adama Wisłockiego z lat 20. XX wieku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek na widokówce z 1930 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, V 2023 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Widok od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Ruiny zamku na widokówce z 1940 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek na pocztówce z 1920 roku, rekonstrukcja Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Mury zamku dolnego korczyńskiego od południa, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Od lewej - mury zamku dolnego odrzykońskiego, zamek górny i zamek średni, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Plan zamku według 'Architektura gotycka' Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Plan ruin zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - rys. Kozarski, XIX w. Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu na litografii Karola Auera według rysunku A.Gorczyńskiego, 'Galicja w obrazach', Lwów 1837-1838 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Drzeworyt według rysunku Jana Matejki, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Drzeworyt według rysunku Jana Matejki, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Drzeworyt według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 7, 1839 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Drzeworyt, Kłosy 396, 1873 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Skały w Czarnorzekach od wschodu w obwodzie Jasielskim, litografia Macieja Bohusza Stęczyńskiego z 1846 roku Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - Ostatki zamku w Odrzykoniu, w obwodzie Jasielskim, od północy, litografia Macieja Bohusza Stęczyńskiego z 1847 roku

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.