Polskie zamki
Aktualizacja 2023-06-04
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Malborku

 (Malbork • Marienburg) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Malbork • Marienburg:    Marienthal · Malec · Marienwerder ·


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek malborski w obecnej postaci wznoszony był przez prawie dwa wieki. Założony był równocześnie z obronnym miastem jako nierozerwalne jedno ciało obronne. Budowę rozpoczęto w 1275 roku i jej pierwszy etap trwał do przełomu XIII i XIV wieku. Powstał wtedy dwuczłonowy zespół zamku - zamek właściwy oraz przedzamcze. Zamek właściwy zaplanowany był na planie prostokąta o bokach 50 na 60 metrów. Składał się z trzech skrzydeł, a od wschodu zamknięty był kurtynowym murem.
Od początku zamek był wznoszony jako nowa siedziba dla konwentu, która dotychczas mieściła się w Zantyrze. Przeprowadzka miała miejsce po wzniesieniu północnego skrzydła zamku właściwego około 1280 roku. Równocześnie z tym skrzydłem wzniesiono przylegającą do niego wieżę wysuniętą poza ścianę w narożniku północno-wschodnim.
W przeciwległym narożniku zamku powstało gdanisko włączone w obręb murów zewnętrznych i połączone z zamkiem 
Zamek w Malborku
Pałac, rzuty piwnicy, akwatinta F.Rabego z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988
gankiem. Na zamku znajdowały się dormitoria, refektarze, kapitularz oraz kaplica. Wzdłuż zewnętrznego muru biegł ganek straży.
Przedzamcze powstałe również w pierwszym etapie budowy znajdowało się na północ od zamku właściwego. Wjazd do przedzamcza znajdował się na jego osi, w północnej części, a z dziedzińca przedzamcza prowadził wjazd na zamek właściwy prawdopodobnie w miejscu gdzie jest obecnie, czyli w narożniku północno-zachodnim, jednak wjazd ten w obecnym kształcie na pewno powstał później.
W roku 1309 wielki mistrz zakonu zdecydował o przeniesieniu stolicy państwa do Malborka. Wiązało się to z koniecznością rozbudowy zamku do potrzeb mistrza i urzędów. Dotychczasowe przedzamcze przebudowano i przemianowano na Zamek Średni, zamek właściwy nazywał się odtąd Wysokim. Początkowo wielki mistrz zamieszkał na zamku Wysokim, podczas kiedy Zamek Średni rozpoczęto przebudowywać na jego przyszłą rezydencję. Trzy strony dziedzińca Zamku Średniego obudowano nowymi skrzydłami. Od Zamku Wysokiego nadal oddzielała go fosa, przy ścianie wschodniej powstał kościół Św. Bartłomieja oraz pokoje gościnne, od północnej - mieszkania komtura 
Zamek w Malborku
Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
oraz zabudowania bramne. Po zachodniej stronie stanął Wielki Refektarz, mieszkanie wielkiego mistrza oraz kaplica i zabudowania gospodarcze. Dom Wielkiego Mistrza powstał dopiero pod koniec XIV wieku w latach prawdopodobnie 1383-1393. Ten nowy element odznaczał się wśród pozostałych zabudowań formą architektoniczną, nie posiadał tak jak one gołych surowych ścian z prostymi otworami okiennymi, ale był ozdobiony kolumnami, szkarpami oraz zwieńczeniem blankami. Na najwyższej kondygnacji znalazły miejsce Refektarz Zimowy i Letni, będące pomieszczeniami reprezentacyjnymi.
Na Zamku Wysokim został w XIV wieku przebudowany Wielki Kapitularz. W latach 1331-1334 dobudowano do niego kaplicę NMP.
Nowe przedzamcze powstało na przedłużeniu dotychczasowego założenia w stronę północną. Otoczono je murem z basztami i bramą od wschodu. W tej formie zamek malborski przewyższał powierzchnią całe miasto.
W 1410 roku zamek został oblężony przez wojska Władysława Jagiełły, jednak szybko zrezygnowano z dalszych walk o twierdzę. 
Zamek w Malborku
Zamek w Malborku na fotografii z lat 60. XIX wieku
Po wojnie Krzyżacy umocnili zamek fortyfikacjami ziemnymi od północy i wschodu. Obręb fortyfikacji murowanych dopiero teraz przystosowano częściowo do broni palnej. W połowie XV wieku w ciągu fortyfikacji ziemnych powstały murowane basteje ze strzelnicami. Nie przeszkodziło to jednak zająć zamku przez wojska Kazimierza Jagiellończyka w 1457 roku.
O zamek odtąd troszczyli się polscy królowie traktując go jako jedną ze swoich rezydencji. Zamek Wysoki otrzymali jezuici, przedzamcze nadal mieściło warsztaty rzemieślnicze i zabudowania gospodarcze. W pierwszej połowie XVII wieku powstały głównie od strony wschodniej nowe fortyfikacje - bastiony w obwodzie wałów i murów bastei.
Po I rozbiorze Polski Malbork znalazł się w granicach Prus. Władze przeznaczyły go pod koszary dla wojska i warsztaty tkackie. Zaczęto również rozbierać niektóre mury dla pozyskania surowca. Powstał plan całkowitej likwidacji zabudowań, jednak protesty społeczeństwa niemieckiego na szczęście nie dopuściły do tego w 1803 roku wstrzymując prace rozbiórkowe.
Pierwsze prace zabezpieczające rozpoczęto prowadzić 
Zamek w Malborku
Wnętrze głównego krużganku Pałacu, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988
w pierwszej połowie XIX wieku a kierował nimi Karol Fryderyk Schinkel, potem Ferdynand Quast. Jednak robili to oni bez szerszej wiedzy o wcześniejszej architekturze zamku, uszkadzając podczas prac wiele elementów. Dopiero Konrad Steinbrecht podszedł do badań bardzo sumiennie i w ciągu czterdziestu lat od 1882 roku prowadzona przez niego odbudowa przywróciła w większej części dawny wygląd zamkowi. Kierował się on przywróceniem wyglądu zamku średniowiecznego likwidując późniejsze przeróbki barokowe.
Prace konserwatorskie kontynuował po nim Bernard Schmid, jednak w 1944 roku zmuszony był opuścić Malbork. Działania wojenne w znacznym stopniu uszkodziły zamek niwecząc ponadpółwieczne starania tych dwóch architektów.
W 1959 roku pożar strawił część pozostałego poszycia dachów. Odbudowano jednak dawną stolicę państwa krzyżackiego i dziś udostępnia ona mnóstwo atrakcji. Mieści się tu muzeum, pokazywane są przedstawienia z cyklu "Światło i Dźwięk".
Zamek w Malborku - Widok zamku z lat dwudziestych XX wieku Zamek w Malborku - Kaplica w zespole Zamku Wysokiego, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Szczyt budynku przedzamcza, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Jeden z budynków przedzamcza, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Południowy mur obwodowy Zamku Średniego, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce w 1951 roku Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Krużganki dziedzińca Zamku Wysokiego, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek na międzywojennej widokówce Zamek w Malborku - Widok zamku w 1898 roku Zamek w Malborku - Widok wzdłuż zachodniego skrzydła zamku średniego, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Skrzydło północne z wieżą bramną Zamku Średniego, widok od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek malborski od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek Wysoki od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Mur obwodowy w odcinku południowo-wschodnim, w pierwszym planie Zamek Średni, w głębi - Wysoki, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Zamek Wysoki od południa, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Baszty mostowe, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Zamek na międzywojennej widokówce Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Ruiny zamku po zniszczeniach z drugiej wojny światowej [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=196&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(196);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Zamek po zniszczeniach z okresu drugiej wojny światowej [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=196&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(196);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Zamek w Malborku w 1915 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=294&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(294);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Zamek w Malborku na przełomie XIX i XX wieku Zamek w Malborku - Zamek na międzywojennej widokówce Zamek w Malborku - Zamek Wysoki od południa, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Malbork na pocztówce z 1905 roku Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek Górny w Malborku na zdjęciu z lat 30. XX wieku Zamek w Malborku - Południowo-zachodni odcinek muru obwodowego, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Pałac Wielkich Mistrzów od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Wjazd na Zamek Średni, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1940 roku Zamek w Malborku - Druga kondygnacja krużganków Zamku Wysokiego, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - fot. JAPCOK, IV 2004 Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od strony zamku, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Baszty mostowe oraz Pałac Wielkich Mistrzów i Zamek Górny na widokówce z 1912 roku Zamek w Malborku - fot. JAPCOK, IV 2004 Zamek w Malborku - Międzymurze pomiędzy Zamkiem Wysokim a Średnim, fot. JAPCOK, IV 2004 Zamek w Malborku - Skrzydło północno-zachodnie Zamku Średniego od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek od wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1914 roku Zamek w Malborku - Baszty Mostowe i Zamek Górny na widokówce z 1916 roku Zamek w Malborku - Zamek malborski w roku 1917 Zamek w Malborku - Zamek w Malborku na fotografii z lat 60. XIX wieku Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1928 roku Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1940 roku Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1941 roku Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Dziedziniec Zamku Wysokiego na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrze Kaplicy zamkowej na Zamku Wyokim na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Dziedziniec Zamku Wysokiego na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Baszty mostowe i Pałac Wielkich Mistrzów, widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek malborski na przedwojennej widokówce Zamek w Malborku - Widok od południa na zamek wysoki, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Plan Zamku Wysokiego według Bohdana Guerquina [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=154&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(154);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka na zamek - wizja rekonstrukcji według stanu z około 1450 roku, rysunek Conrada Steinbrechta z około 1891 roku Zamek w Malborku - Pałac i Wielki Refektarz - rzuty pomieszczeń trzeciej kondygnacji, akwatinta F.Rabego z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac, rzuty piwnicy, akwatinta F.Rabego z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Plan Zamku Średniego według Bohdana Guerquina [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=154&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(154);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Zamek i miasto na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Malborku - Ogólny plan sytuacyjny zamku malborskiego, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac, przekrój podłużny, akwatinta anonimowa z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac - rzuty pomieszczeń głównej kondygnacji, akwatinta F.Rabego z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Plan zamku według rysunku J.K.Mullera z 1765 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Plan twierdzy Malbork z Atlasu Getkanta z 1639 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek i miasto na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Malborku - Zamek i miasto w połowie XV wieku według Conrada Steinbrechta [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Widok na chór zachodni kościoła zamkowego, akwarela J.K.Schultza z 1846 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Letniego Refektarza, akwarela J.K.Schultza z 1850 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Widok wnętrza krużganka głównego pałacu, akwarela J.K.Schultza z 1844 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Malborku - Zamek malborski od wschodu, fragment rysunku A.Mollera z 1587 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek malborski od zachodu, drzeworyt anonimowy z około 1595 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Panorama zamku i miasta ze wsi Kałdowo, miedzioryt Wolffa z Augsburga z 1709 roku według rysunku F.B.Wernhera, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Wysoki od zachodu, fragment miedziorytu W.Hondiusa z portretem Gerharda Denhoffa z 1643 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Średni, skrzydło północne, akwarela anonimowa z 1802 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek malborski z północnego wschodu w zimie, akwaforta H.Ulbricha z 1910 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wielki Refektarz, akwarela J.K.Schultza z 1841 roku ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Zamek malborski od południowego wschodu, akwarela anonimowa z 1802 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek malborski od północnego wschodu, akwarela anonimowa z 1802 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek malborski od północnego wschodu, rysunek A.Menzla z 1855 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Kościół zamkowy od wschodu, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Kościół zamkowy od wschodu, drzeworytnicza wersja H.Clergeta i V.Chevina z 1851 roku akwatinty F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Zamek Średni, skrzydło północne, rysunek piórkiem E.Andriollego z 1889 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wjazd na zamek Wysoki. Akwatinta F.Fricka według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Ruiny bramy wjazdowej prowadzącej do Zamku Średniego, akwatinta F.Fricka według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac Wielkich Mistrzów od północnego zachodu, akwatinta F.Fricka według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Średni od północnego-zachodu, akwarela J.K.Schultza z 1850 roku ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Pałac, elewacja zachodnia, akwatinta F.W.Meyera z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac od zachodu, akwarela J.K.Schultza z 1850 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac w zimie, litografia kredkowa A.Rahnkego z 1832 roku według rysunku J.Hoorna z 1831 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Elewacja zachodnia Pałacu, rysunek piórkiem Lessera sprzed 1912 roku według obrazu D.Quaglia z 1834 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac od południowego wschodu, drzeworyt anonimowy z 1858 roku według akwareli J.K.Schultza z 1841 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Baszty mostowe od wschodu, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Widok Baszty Maślankowej, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od południa, rysunek W.Korelli z 1897 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od północy, rysunek W.Korelli z 1897 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od zachodu, rysunek W.Konelli z 1897 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Oblężenie Malborka w 1460 roku według zaginionego obrazu z lat 1480-1485 [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od wschodu, rysunek W.Korelli z 1897 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Średni od północnego wschodu, drzeworyt z około 1858 roku według J.K.Schultza z lat 1841-1850, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze głównego krużganku Pałacu, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Projekt regotycyzacji epory w chórze zachodnim kościoła zamkowego, rysunek J.K.Schultza z lat 1841-1850, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Widok na chór zachodni kościoła zamkowego, akwarela J.K.Schultza z 1846 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Wielkiego Refektarza, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Letniego Refektarza, obraz olejny D.Quaglia z 1834 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Letniego Refektarza, litografia A.Rahnkego z 1831 roku według rysunku J.Hoorna z 1831 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Letniego Refektarza, rysunek Lessera sprzed 1912 roku według obrazu D.Quaglia z 1 połowy XIX wieku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Portal północny prowadzący do Letniego Refektarza, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wjazd na Zamek Wysoki na grafice z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Portal południowy kaplicy Św.Anny, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Dziedziniec Zamku Wysokiego z bramą wjazdową, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Piwnice pod Wielkim Refektarzem, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze kaplicy Św.Katarzyny, litografia A.Rahnkego z 1832 roku według rysunku J.Hoorna z 1832 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Współczesny przekrój przez skrzydło północne Zamku Wysokiego, dziedziniec Zamku Sredniego z widokiem na fasadę Pałacu Wielkich Mistrzów i suchą fosę na wysokości mostu [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 5, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Widok zamku malborskiego od zachodu na obrazie 'Oblężenie Malborka' M. Schonincka z 1536 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 5, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 5, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 5, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Pałac Wilkich Mistrzów zamku malborskiego na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1838 Zamek w Malborku - Zamek w Malborku na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1839 Zamek w Malborku - Wielki Refektarz na zamku malborskim na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1839 Zamek w Malborku - Zamek malborski na grafice z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Pałac Wielkich Mistrzów od zachodu z 1850 roku, akwarela J.K.Schultza, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Średni od północnego zachodu, akwarela J.K.Schultza z 1850 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Kościół zamkowy od wschodu, akwarela J.K.Schultza z 1841 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.