Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-24
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Malborku

 (Malbork • Marienburg) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Malbork • Marienburg:    Marienthal · Malec · Marienwerder ·


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek malborski w obecnej postaci wznoszony był przez prawie dwa wieki. Założony był równocześnie z obronnym miastem jako nierozerwalne jedno ciało obronne. Budowę rozpoczęto w 1275 roku i jej pierwszy etap trwał do przełomu XIII i XIV wieku. Powstał wtedy dwuczłonowy zespół zamku - zamek właściwy oraz przedzamcze. Zamek właściwy zaplanowany był na planie prostokąta o bokach 50 na 60 metrów. Składał się z trzech skrzydeł, a od wschodu zamknięty był kurtynowym murem.
Od początku zamek był wznoszony jako nowa siedziba dla konwentu, która dotychczas mieściła się w Zantyrze. Przeprowadzka miała miejsce po wzniesieniu północnego skrzydła zamku właściwego około 1280 roku. Równocześnie z tym skrzydłem wzniesiono przylegającą do niego wieżę wysuniętą poza ścianę w narożniku 
Zamek w Malborku
Zamek malborski z północnego wschodu w zimie, akwaforta H.Ulbricha z 1910 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988
północno-wschodnim.
W przeciwległym narożniku zamku powstało gdanisko włączone w obręb murów zewnętrznych i połączone z zamkiem gankiem. Na zamku znajdowały się dormitoria, refektarze, kapitularz oraz kaplica. Wzdłuż zewnętrznego muru biegł ganek straży.
Przedzamcze powstałe również w pierwszym etapie budowy znajdowało się na północ od zamku właściwego. Wjazd do przedzamcza znajdował się na jego osi, w północnej części, a z dziedzińca przedzamcza prowadził wjazd na zamek właściwy prawdopodobnie w miejscu gdzie jest obecnie, czyli w narożniku północno-zachodnim, jednak wjazd ten w obecnym kształcie na pewno powstał później.
W roku 1309 wielki mistrz zakonu zdecydował o przeniesieniu stolicy państwa do Malborka. Wiązało się to z koniecznością rozbudowy zamku do potrzeb mistrza i urzędów. Dotychczasowe przedzamcze przebudowano i przemianowano na Zamek Średni, zamek właściwy nazywał się odtąd Wysokim. Początkowo wielki mistrz zamieszkał na zamku Wysokim, podczas kiedy Zamek Średni rozpoczęto przebudowywać na jego przyszłą rezydencję. 
Zamek w Malborku
Zamek na widokówce z okresu międzywojennego
Trzy strony dziedzińca Zamku Średniego obudowano nowymi skrzydłami. Od Zamku Wysokiego nadal oddzielała go fosa, przy ścianie wschodniej powstał kościół Św. Bartłomieja oraz pokoje gościnne, od północnej - mieszkania komtura oraz zabudowania bramne. Po zachodniej stronie stanął Wielki Refektarz, mieszkanie wielkiego mistrza oraz kaplica i zabudowania gospodarcze. Dom Wielkiego Mistrza powstał dopiero pod koniec XIV wieku w latach prawdopodobnie 1383-1393. Ten nowy element odznaczał się wśród pozostałych zabudowań formą architektoniczną, nie posiadał tak jak one gołych surowych ścian z prostymi otworami okiennymi, ale był ozdobiony kolumnami, szkarpami oraz zwieńczeniem blankami. Na najwyższej kondygnacji znalazły miejsce Refektarz Zimowy i Letni, będące pomieszczeniami reprezentacyjnymi.
Na Zamku Wysokim został w XIV wieku przebudowany Wielki Kapitularz. W latach 1331-1334 dobudowano do niego kaplicę NMP.
Nowe przedzamcze powstało na przedłużeniu dotychczasowego założenia w stronę północną. Otoczono je murem z basztami i bramą od wschodu. W tej formie zamek malborski przewyższał powierzchnią całe miasto.
W 1410 roku zamek został oblężony przez 
Zamek w Malborku
Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
wojska Władysława Jagiełły, jednak szybko zrezygnowano z dalszych walk o twierdzę. Po wojnie Krzyżacy umocnili zamek fortyfikacjami ziemnymi od północy i wschodu. Obręb fortyfikacji murowanych dopiero teraz przystosowano częściowo do broni palnej. W połowie XV wieku w ciągu fortyfikacji ziemnych powstały murowane basteje ze strzelnicami. Nie przeszkodziło to jednak zająć zamku przez wojska Kazimierza Jagiellończyka w 1457 roku.
O zamek odtąd troszczyli się polscy królowie traktując go jako jedną ze swoich rezydencji. Zamek Wysoki otrzymali jezuici, przedzamcze nadal mieściło warsztaty rzemieślnicze i zabudowania gospodarcze. W pierwszej połowie XVII wieku powstały głównie od strony wschodniej nowe fortyfikacje - bastiony w obwodzie wałów i murów bastei.
Po I rozbiorze Polski Malbork znalazł się w granicach Prus. Władze przeznaczyły go pod koszary dla wojska i warsztaty tkackie. Zaczęto również rozbierać niektóre mury dla pozyskania surowca. Powstał plan całkowitej likwidacji zabudowań, jednak protesty społeczeństwa niemieckiego na szczęście nie dopuściły do tego w 1803 roku wstrzymując prace rozbiórkowe.
Pierwsze prace zabezpieczające rozpoczęto prowadzić w pierwszej połowie XIX wieku a kierował nimi Karol Fryderyk Schinkel, potem Ferdynand Quast. Jednak robili to oni bez szerszej wiedzy o wcześniejszej architekturze zamku, uszkadzając podczas prac wiele elementów. Dopiero Konrad Steinbrecht podszedł do badań bardzo sumiennie i w ciągu czterdziestu lat od 1882 roku prowadzona przez niego odbudowa przywróciła w większej części dawny wygląd zamkowi. Kierował się on przywróceniem wyglądu zamku 
Zamek w Malborku
Baszty Mostowe od strony zamku, fot. ZeroJeden, IV 2004
średniowiecznego likwidując późniejsze przeróbki barokowe.
Prace konserwatorskie kontynuował po nim Bernard Schmid, jednak w 1944 roku zmuszony był opuścić Malbork. Działania wojenne w znacznym stopniu uszkodziły zamek niwecząc ponadpółwieczne starania tych dwóch architektów.
W 1959 roku pożar strawił część pozostałego poszycia dachów. Odbudowano jednak dawną stolicę państwa krzyżackiego i dziś udostępnia ona mnóstwo atrakcji. Mieści się tu muzeum, pokazywane są przedstawienia z cyklu "Światło i Dźwięk".
Zamek w Malborku - Widok zamku z lat dwudziestych XX wieku Zamek w Malborku - Kaplica w zespole Zamku Wysokiego, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Szczyt budynku przedzamcza, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Jeden z budynków przedzamcza, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Południowy mur obwodowy Zamku Średniego, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce w 1951 roku Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Krużganki dziedzińca Zamku Wysokiego, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek na międzywojennej widokówce Zamek w Malborku - Widok zamku w 1898 roku Zamek w Malborku - Widok wzdłuż zachodniego skrzydła zamku średniego, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Skrzydło północne z wieżą bramną Zamku Średniego, widok od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek malborski od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek Wysoki od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Mur obwodowy w odcinku południowo-wschodnim, w pierwszym planie Zamek Średni, w głębi - Wysoki, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Zamek Wysoki od południa, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Baszty mostowe, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Zamek na międzywojennej widokówce Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Ruiny zamku po zniszczeniach z drugiej wojny światowej [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=196&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(196);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Zamek po zniszczeniach z okresu drugiej wojny światowej [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=196&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(196);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Zamek w Malborku w 1915 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=294&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(294);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Malborku - Zamek w Malborku na przełomie XIX i XX wieku Zamek w Malborku - Zamek na międzywojennej widokówce Zamek w Malborku - Zamek Wysoki od południa, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Malbork na pocztówce z 1905 roku Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek Górny w Malborku na zdjęciu z lat 30. XX wieku Zamek w Malborku - Południowo-zachodni odcinek muru obwodowego, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Pałac Wielkich Mistrzów od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Wjazd na Zamek Średni, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1940 roku Zamek w Malborku - Druga kondygnacja krużganków Zamku Wysokiego, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - fot. JAPCOK, IV 2004 Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od strony zamku, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Baszty mostowe oraz Pałac Wielkich Mistrzów i Zamek Górny na widokówce z 1912 roku Zamek w Malborku - fot. JAPCOK, IV 2004 Zamek w Malborku - Międzymurze pomiędzy Zamkiem Wysokim a Średnim, fot. JAPCOK, IV 2004 Zamek w Malborku - Skrzydło północno-zachodnie Zamku Średniego od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek od wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1914 roku Zamek w Malborku - Baszty Mostowe i Zamek Górny na widokówce z 1916 roku Zamek w Malborku - Zamek malborski w roku 1917 Zamek w Malborku - Zamek w Malborku na fotografii z lat 60. XIX wieku Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1928 roku Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1940 roku Zamek w Malborku - Brama Mostowa na zdjęciu z lat 1915-25 Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z 1941 roku Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Dziedziniec Zamku Wysokiego na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrze Kaplicy zamkowej na Zamku Wyokim na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Wnętrza zamkowe na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Dziedziniec Zamku Wysokiego na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Baszty mostowe i Pałac Wielkich Mistrzów, widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Zamek malborski na przedwojennej widokówce Zamek w Malborku - Widok od południa na zamek wysoki, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Malborku - Plan Zamku Wysokiego według Bohdana Guerquina [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=154&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(154);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Widok z lotu ptaka na zamek - wizja rekonstrukcji według stanu z około 1450 roku, rysunek Conrada Steinbrechta z około 1891 roku Zamek w Malborku - Pałac i Wielki Refektarz - rzuty pomieszczeń trzeciej kondygnacji, akwatinta F.Rabego z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac, rzuty piwnicy, akwatinta F.Rabego z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Plan Zamku Średniego według Bohdana Guerquina [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=154&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(154);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Zamek i miasto na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Malborku - Ogólny plan sytuacyjny zamku malborskiego, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac, przekrój podłużny, akwatinta anonimowa z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac - rzuty pomieszczeń głównej kondygnacji, akwatinta F.Rabego z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Plan zamku według rysunku J.K.Mullera z 1765 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Plan twierdzy Malbork z Atlasu Getkanta z 1639 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek i miasto na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Malborku - Zamek i miasto w połowie XV wieku według Conrada Steinbrechta [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Widok na chór zachodni kościoła zamkowego, akwarela J.K.Schultza z 1846 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Letniego Refektarza, akwarela J.K.Schultza z 1850 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Widok wnętrza krużganka głównego pałacu, akwarela J.K.Schultza z 1844 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Malborku - Zamek malborski od wschodu, fragment rysunku A.Mollera z 1587 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek malborski od zachodu, drzeworyt anonimowy z około 1595 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Panorama zamku i miasta ze wsi Kałdowo, miedzioryt Wolffa z Augsburga z 1709 roku według rysunku F.B.Wernhera, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Wysoki od zachodu, fragment miedziorytu W.Hondiusa z portretem Gerharda Denhoffa z 1643 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Średni, skrzydło północne, akwarela anonimowa z 1802 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek malborski z północnego wschodu w zimie, akwaforta H.Ulbricha z 1910 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wielki Refektarz, akwarela J.K.Schultza z 1841 roku ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Zamek malborski od południowego wschodu, akwarela anonimowa z 1802 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek malborski od północnego wschodu, akwarela anonimowa z 1802 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek malborski od północnego wschodu, rysunek A.Menzla z 1855 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Kościół zamkowy od wschodu, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Kościół zamkowy od wschodu, drzeworytnicza wersja H.Clergeta i V.Chevina z 1851 roku akwatinty F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Zamek Średni, skrzydło północne, rysunek piórkiem E.Andriollego z 1889 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wjazd na zamek Wysoki. Akwatinta F.Fricka według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Ruiny bramy wjazdowej prowadzącej do Zamku Średniego, akwatinta F.Fricka według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac Wielkich Mistrzów od północnego zachodu, akwatinta F.Fricka według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Średni od północnego-zachodu, akwarela J.K.Schultza z 1850 roku ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Pałac, elewacja zachodnia, akwatinta F.W.Meyera z 1823 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac od zachodu, akwarela J.K.Schultza z 1850 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac w zimie, litografia kredkowa A.Rahnkego z 1832 roku według rysunku J.Hoorna z 1831 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Elewacja zachodnia Pałacu, rysunek piórkiem Lessera sprzed 1912 roku według obrazu D.Quaglia z 1834 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Pałac od południowego wschodu, drzeworyt anonimowy z 1858 roku według akwareli J.K.Schultza z 1841 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Baszty mostowe od wschodu, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Widok Baszty Maślankowej, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od południa, rysunek W.Korelli z 1897 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od północy, rysunek W.Korelli z 1897 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od zachodu, rysunek W.Konelli z 1897 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Oblężenie Malborka w 1460 roku według zaginionego obrazu z lat 1480-1485 [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Baszty Mostowe od wschodu, rysunek W.Korelli z 1897 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Średni od północnego wschodu, drzeworyt z około 1858 roku według J.K.Schultza z lat 1841-1850, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze głównego krużganku Pałacu, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Projekt regotycyzacji epory w chórze zachodnim kościoła zamkowego, rysunek J.K.Schultza z lat 1841-1850, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Widok na chór zachodni kościoła zamkowego, akwarela J.K.Schultza z 1846 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Wielkiego Refektarza, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Letniego Refektarza, obraz olejny D.Quaglia z 1834 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Letniego Refektarza, litografia A.Rahnkego z 1831 roku według rysunku J.Hoorna z 1831 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze Letniego Refektarza, rysunek Lessera sprzed 1912 roku według obrazu D.Quaglia z 1 połowy XIX wieku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Portal północny prowadzący do Letniego Refektarza, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wjazd na Zamek Wysoki na grafice z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Portal południowy kaplicy Św.Anny, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Dziedziniec Zamku Wysokiego z bramą wjazdową, akwatinta F.Fricka z 1799 roku według rysunku F.Gilly'ego z 1794 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Piwnice pod Wielkim Refektarzem, akwatinta F.Fricka z 1799 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Wnętrze kaplicy Św.Katarzyny, litografia A.Rahnkego z 1832 roku według rysunku J.Hoorna z 1832 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Współczesny przekrój przez skrzydło północne Zamku Wysokiego, dziedziniec Zamku Sredniego z widokiem na fasadę Pałacu Wielkich Mistrzów i suchą fosę na wysokości mostu [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>źródło</a>] Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 5, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Widok zamku malborskiego od zachodu na obrazie 'Oblężenie Malborka' M. Schonincka z 1536 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 5, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 5, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 5, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Malborku - Pałac Wilkich Mistrzów zamku malborskiego na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1838 Zamek w Malborku - Zamek w Malborku na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1839 Zamek w Malborku - Wielki Refektarz na zamku malborskim na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1839 Zamek w Malborku - Zamek malborski na grafice z okresu międzywojennego Zamek w Malborku - Pałac Wielkich Mistrzów od zachodu z 1850 roku, akwarela J.K.Schultza, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Zamek Średni od północnego zachodu, akwarela J.K.Schultza z 1850 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988 Zamek w Malborku - Kościół zamkowy od wschodu, akwarela J.K.Schultza z 1841 roku, zaczerpnięte z: A.R.Chodyński 'Zamek Malborski w obrazach i kartografii', PWN, Warszawa, 1988

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.