Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu

 (Odrzykoń • Kamieniec • Podzamcze) 

Galeria
Legendy
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Odrzykoń • Kamieniec • Podzamcze:    Podzamcze (100%) Kamieniec (100%) Podzamek (67%) Kamienna Góra (43%)


nLokalizacja zamku na mapie Polskia skalistej górze w pobliżu miejscowości Odrzykoń w Podzamczu znajdują się ruiny rycerskiego zamku z XIV wieku. Zamek ten nazywany "Kamieniec" zbudowany został za panowania Kazimierza Wielkiego. Wtedy wzniesiono najwyższą część zamku o planie nieregularnego pięcioboku zwaną zamkiem górnym oraz niewielkie przedzamcze. Pierwotnie gotyckie założenie zostało w końcu XIV wieku rozbudowane przez podkanclerza koronnego Klemensa z Pilawitów. Po tej rozbudowie w skład zamku wchodziły zabudowania kazimierzowskie na najwyższym i najbardziej niedostępnym cyplu skał oraz przebudowany z przedzamcza zamek średni usytuowany od wschodu na nieco niższym poziomie. Ta część zamku także miała nieregularny plan dostosowany do topografii terenu. Następna przebudowa została dokonana w XV wieku przez potomków Klemensa - Kamienieckich i dotyczyła głównie zamku średniego. Dotychczas zamek miał charakter czysto obronny, dopiero kolejna przebudowa wniosła w założenie pewne elementy reprezentacyjne. Wiązało się to z nadbudowaniem trzeciej kondygnacji na zamku górnym. Piwnice i przyziemie miały charakter gospodarczy, piętro - mieszkalny a dobudowana najwyższa kondygnacja przyjęła charakterystyczny dla niej w zamkach średniowiecznych charakter reprezentacyjny.
Na przełomie XV i XVI wieku dotychczasowe dwuczłonowe założenie przedzielono dwoma murami w przedzamczu, miało to związek 
Zamek Kamieniec w Odrzykoniu
Plan ruin zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce' [źródło]
z rozwojem artylerii. Poszczególne części utworzone w ten sposób spełniały teraz różne funkcje - mieszkalne, warowne oraz gospodarcze.
Zamek średni przeszedł w 1530 roku w ręce Bonerów. Później w ciągu wieków całość zamieniała właścicieli. W czasie potopu szwedzkiego zamek został uszkodzony, potem jeszcze wojska Rakoczego nadwerężyły mury. Od tego czasu zamek niszczał a w XIX był już w kompletnej ruinie.
W takim stanie był zamek kiedy zwiedzał go Aleksander Fredro. W Zemście opisał waśnie między właścicielami zamku, o których dowiedział się z przekazów pisanych do których tu dotarł. Bohaterami kłótni były dwa rody - Firlejowie w XVII wieku posiedli zamek średni a Skotniccy zamek górny.
Do dziś zachowały się fragmenty murów zamku górnego i średniego, portal oraz część murów obwodowych.
Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.