Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
U┐ytkownik:

Has│o:

Loguj automatycznie

Za│ˇ┐ konto
blank
blankKamieniec - esk verze

Zamek w Kamie??cu ?╣l─?skim

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz byŠ zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Kamieniec:    Kamieniec (100%) Kamienna Gˇra (43%)


DLokalizacja zamku na mapie Polskio niedawna tzw. Mysi─? Wie??─? przy pa??acu kamienieckim uznawano za romantyczn─? ruin─? powsta??─? w 1887 roku. Badania prowadzone tu w 2000 roku w zwi─?zku z zabezpieczeniem i rekonstrukcj─? ruin doprowadzi??y do odkrycia fundament??w zespo??u budynk??w, kt??re mo??na identyfikowa─? ze wspominanym w dokumentach zamkiem.
Gr??d w Kamie??cu istnia?? ju?? co najmniej od IX wieku, natomiast zamek powsta?? w XV wieku wzniesiony przez r??d Kokosz??w w stylu renesansowym. Podczas bada?? ods??oni─?to w murach wie??y latryn─? oraz hypokaustum - pieca z systemem kana????w powietrznych s??u??─?cego do ogrzewania pomieszcze??.
W XVIII wieku w s─?siedztwie ruin zamku wzniesiony zosta?? przez rodzin─? L??wencron??w barokowy pa??ac, kt??ry by?? rozbudowywany w 1873 i 1910 roku.Zamek w Kamie??cu ?╣l─?skim - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Kamie??cu ?╣l─?skim - Widok od po│udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Kamie??cu ?╣l─?skim - fot. ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Kamie??cu ?╣l─?skim - Po│udniowa elewacja pa│acu, fot. ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Kamie??cu ?╣l─?skim - Plan pa│acu wzniesionego na miejscu zamku wed│ug A.Kwietnia  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>╝rˇd│o</a>] Zamek w Kamie??cu ?╣l─?skim - Litografia z po│owy XIX wieku z teki Alberta Dunckera
Serwis wykorzystuje technologiŕ cookie w celu uprzyjemnienia u┐ytkowania.