Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-19
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Toruniu

 (Toruń • Thorn) 

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Toruń • Thorn:    Toruń-Podgórz ·


pLokalizacja zamku na mapie Polskiozostałości toruńskiego zamku zostały dopiero po kilku wiekach wydobyte spod ziemi w 1961 roku. Ruiny znajdują się między Starym i Nowym Miastem i są trwale zabezpieczone.
Pierwsze założenie obronne powstało tu w 1233 roku jako drewniano-ziemny gród krzyżacki. Już wcześniej miejsce to było osiedlone przez ludzi. Po kilku latach jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku wzniesiono pierwszy element murowany, którym był fragment kamiennego muru obwodowego. Zamek był siedzibą komtura i konwentu. Pierwszym znanym komturem był Otto wymieniany 1250 roku.
Prace nad umacnianiem postępowały bardzo szybko. Prawdopodobnie już w 1255 roku rozpoczęto budowę wieży i całego obwodu murów, o czym świadczy zapis biskupa sambijskiego Henryka. Około 1270 roku wzniesiono wieżę latrynową, 
Zamek w Toruniu
fot. ZeroJeden, VIII 2000
która jako jedyny element zamku ocalała do dziś. Budowa została ukończona na przełomie XIII i XIV wieku wzniesieniem wspomnianej ośmiobocznej wieży, która nie była włączona w obręb murów. Z tego okresu budowy pochodzi południowe skrzydło mieszkalne później ozdobione krużgankami.
Prawdopodobnie wtedy już istniało przedzamcze od strony północnej lub północno-wschodniej, z nim łączy się odkryty odcinek muru poza murami zamku właściwego. W końcu XIV wieku w latach 1384-1392 rozbudowano zamek wznosząc nowe budynki wzdłuż zaokrąglonego północnego muru. Cały zamek został otoczony zewnętrznym pierścieniem murów co znacznie powiększyło jego dotychczas małą powierzchnię i pozwoliło na wzniesienie nowych zabudowań gospodarczych na obszarze międzymurza.
W latach 1437-1440 komturem na zamku był Konrad von Erlichshausen, który później został wielkim mistrzem Zakonu i przeniósł się do Malborka. Ostatnim komturem piastującym urząd w zamku toruńskim był Albrecht Kalb w latach 1446-1454.
Na początku wojny trzynastoletniej 8 lutego 1454 roku zamek oblegli mieszczanie 
Zamek w Toruniu
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018
toruńscy i wojska Związku Pruskiego i szybko go zdobyli. Jako symbol ucisku krzyżackiego zamek został spalony i rozebrany, ocalało tylko gdanisko. Na miejscu zamku przez kolejne wieki stopniowo powstał nasyp, który całkowicie przykrył istniejące resztki murów. Na nasypie w XIX wieku założono ogrody.
Dopiero w okresie międzywojennym powstał pomysł odsłonięcia pozostałości, jednak prace przerwała druga wojna światowa. Do pomysłu powrócono w 1961 roku i podczas prac prowadzonych do 1965 roku odkryto mury krzyżackiej twierdzy.
Zamek w Toruniu - Plan zamku według B.Kosińskiej  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=173&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(173);return false;'>źródło</a>] Zamek w Toruniu - Plan zamku według Jerzego Frycza i Bohdana Guerquina  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Toruniu - Plan Torunia z zamkiem, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Thorn', 1889 Zamek w Toruniu - Zamek toruński przed zniszczeniem w 1454 roku, rekonstrukcja malarska Waltera Zieglera z początku XX wieku, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Toruniu - Rekonstrukcja zamku w XIV/XV wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Toruniu - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Toruniu - Gdanisko zamkowe w 1745 roku według rysunku Georga Friedricha Steinera Zamek w Toruniu - Miasto i pozostałości zamku na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Toruniu - Gdanisko zamku w Toruniu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Thorn', 1889 Zamek w Toruniu - Sztych M.Zeillera z 1652 roku Zamek w Toruniu - Fragment panoramy Torunia z ruinami zamku, Eryk Dahlberg, 1656 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Toruniu - fot. JAPCOK, III 2002 Zamek w Toruniu - Widok na pozostałości północnej części zamku, fot. JAPCOK, III 2002 Zamek w Toruniu - Ruiny zamku na widokówce z lat 20. XX wieku Zamek w Toruniu - Brama wjazdowa, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Toruniu - Widok od wschodu na gdanisko za murem miejskim, fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - Widok na gdanisko od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Toruniu - Szczyt chodnika prowadzącego do gdaniska, fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Toruniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Toruniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Toruniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Toruniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Toruniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Toruniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Toruniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Toruniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Toruniu - fot. ZeroJeden, III 2002 Zamek w Toruniu - fot. JAPCOK, III 2002 Zamek w Toruniu - Ruiny zamku na widokówce z 1918 roku

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.