Polskie zamki
Aktualizacja 2021-09-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Smoleniu

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Smoleń:    Smolec ·


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwsze drewniane umocnienia istniały tu prawdopodobnie co najmniej od XIII wieku. Drewniano-ziemny gród został w 1300 roku doszczętnie zniszczony podczas walk Władysława Łokietka z Wacławem II o koronę polską. Istnieje też możliwość, że wzmianka o zniszczeniu grodu dotyczy umocnień na sąsiedniej górze Biśnik. Właścicielem ziemi pilickiej był wtedy ród Toporczyków. Niedługo potem, jeszcze przed połową XIV wieku, Jan z Pilicy lub jego syn Otton wzniósł na szczycie skały murowany zamek Pilica. W zachodniej części założenia powstała wysoka wieża o średnicy 7,5 metra, od której mury obwodowe biegły po krawędzi skały. Wejście do wieży znajdowało się na poziomie szczytu murów. Wschodnią 
Zamek w Smoleniu
fot. Henryk Poddębski, 1914
część skały zajmował budynek mieszkalny. Niedługo po wzniesieniu zamku na skale rozbudowano go o dwa podzamcza. Na podzamczu zachodnim znajdowała się wykuta w skale na głębokość podobno ponad 100 metrów studnia. Tego też podzamcza broniły dwie półbaszty. Wjazdy na podzamcza prowadziły od południowej strony, a od północnej umieszczono niewielkie furty do komunikacji między podzamczami.
W 1389 roku Otton zmarł, a jego córka Elżbieta wyszła za mąż za Wincentego z Grabowa herbu Leliwa. Później zamek przeszedł na własność syna Elżbiety i Wincentego wojewody i kasztelana krakowskiego Jana herbu Leliwa, który przyjął nazwisko Pilecki. W XV wieku nastąpiła rozbudowa założenia, podczas której półbaszty zamieniono na wieże. Na przełomie XV i XVI wieku ponownie podjęto prace budowlane, w wyniku których powiększył się obszar zachodniego podzamcza oraz wzniesiono w zachodnim narożniku nowy dom mieszkalny.
Ostatnim właścicielem z rodu Leliwitów-Pileckich był również Jan, który w 1570 roku sprzedał zamek biskupowi Filipowi Padniewskiemu, a ten przekazał go bratankowi Wojciechowi. Zamek nie był odtąd użytkowany jako siedziba właściciela, a po 1610 roku, kiedy Wojciech Padniewski wzniósł zamek w Nowej Pilicy, Smoleń został całkowicie opuszczony.
Zamek powoli popadał w ruinę, a proces ten przyspieszyły wojny ze Szwedami.
Zamek w Smoleniu - Plan ruin zamku według 'Katalogu zabytków sztuki w Polsce' Zamek w Smoleniu - Drzeworyt według fotografii z albumu Chodźki, Tygodnik Illustrowany 1877 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Smoleniu - Zamek według A.Schouppégo, 'Kłosy' 1867 nr 100 Zamek w Smoleniu - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Smoleniu - Drzeworyt według rysunku B.Olszowskiego, Tygodnik Illustrowany 1879 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Smoleniu - Drzeworyt według rysunku B.Podbielskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Smoleniu - Zamek na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku Zamek w Smoleniu - Ruiny Smolenia na drzeworycie Romana Hubickiego z 1858, 'Opis trzech zamków w bliskości Krakowa w okręgu pileckim' Zamek w Smoleniu - Studnia i pozostałości zabudowań podzamcza zachodniego, fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - Widok z zamku górnego na podzamcze zachodnie, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - Zamek na widokówce z 1900 roku Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, IX 2008 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - Zamek w Smoleniu na zdjęciu Juliusza Dzierżanowskiego z 1911 roku Zamek w Smoleniu - fot. Henryk Poddębski, 1914 Zamek w Smoleniu - fot. Henryk Poddębski, 1914 Zamek w Smoleniu - Zamek w Smoleniu na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - Zamek Smoleń na pocztówce z 1905 roku Zamek w Smoleniu - Wieża zamkowa na fotografii z 1939 roku Zamek w Smoleniu - Ruiny zamku w Smoleniu na zdjęciu z lat 1918-35 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Smoleniu - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - Widok od południowego-zachodu na wjazd do wschodniego podzamcza, fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - Widok na wieżę zamku górnego z furty zachodniego podzamcza, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - Brama między podzamczem zachodnim i wschodnim, fot. ZeroJeden, V 2000

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.