Polskie zamki
Aktualizacja 2024-04-13
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Smoleniu

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Smoleń:    Smolec ·


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwsze drewniane umocnienia istniały tu prawdopodobnie co najmniej od XIII wieku. Drewniano-ziemny gród został w 1300 roku doszczętnie zniszczony podczas walk Władysława Łokietka z Wacławem II o koronę polską. Istnieje też możliwość, że wzmianka o zniszczeniu grodu dotyczy umocnień na sąsiedniej górze Biśnik. Właścicielem ziemi pilickiej był wtedy ród Toporczyków. Niedługo potem, jeszcze przed połową XIV wieku, Jan z Pilicy lub jego syn Otton wzniósł na szczycie skały murowany zamek Pilica. W zachodniej części założenia powstała wysoka wieża o średnicy 7,5 metra, od której mury obwodowe biegły po krawędzi skały. Wejście do wieży znajdowało się na poziomie szczytu murów. Wschodnią część skały zajmował budynek mieszkalny. Niedługo po wzniesieniu zamku na skale rozbudowano go o dwa podzamcza. Na podzamczu zachodnim znajdowała się wykuta w skale na głębokość podobno ponad 100 metrów studnia. Tego też podzamcza broniły dwie półbaszty. Wjazdy na podzamcza prowadziły od południowej strony, a od północnej umieszczono niewielkie furty do komunikacji między podzamczami.
W 1389 roku Otton zmarł, a jego córka Elżbieta wyszła za mąż za Wincentego z Grabowa herbu Leliwa. Później zamek przeszedł na własność syna Elżbiety i Wincentego wojewody i kasztelana krakowskiego Jana herbu Leliwa, który przyjął nazwisko Pilecki. W XV wieku nastąpiła rozbudowa założenia, podczas której półbaszty 
Zamek w Smoleniu
Zamek według A.Schouppégo, 'Kłosy' 1867 nr 100
zamieniono na wieże. Na przełomie XV i XVI wieku ponownie podjęto prace budowlane, w wyniku których powiększył się obszar zachodniego podzamcza oraz wzniesiono w zachodnim narożniku nowy dom mieszkalny.
Ostatnim właścicielem z rodu Leliwitów-Pileckich był również Jan, który w 1570 roku sprzedał zamek biskupowi Filipowi Padniewskiemu, a ten przekazał go bratankowi Wojciechowi. Zamek nie był odtąd użytkowany jako siedziba właściciela, a po 1610 roku, kiedy Wojciech Padniewski wzniósł zamek w Nowej Pilicy, Smoleń został całkowicie opuszczony.
Zamek powoli popadał w ruinę, a proces ten przyspieszyły wojny ze Szwedami.
Zamek w Smoleniu - Plan ruin zamku według 'Katalogu zabytków sztuki w Polsce' Zamek w Smoleniu - Drzeworyt według fotografii z albumu Chodźki, Tygodnik Illustrowany 1877 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Smoleniu - Zamek według A.Schouppégo, 'Kłosy' 1867 nr 100 Zamek w Smoleniu - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Smoleniu - Drzeworyt według rysunku B.Olszowskiego, Tygodnik Illustrowany 1879 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Smoleniu - Drzeworyt według rysunku B.Podbielskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Smoleniu - Zamek na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku Zamek w Smoleniu - Ruiny Smolenia na drzeworycie Romana Hubickiego z 1858, 'Opis trzech zamków w bliskości Krakowa w okręgu pileckim' Zamek w Smoleniu - Studnia i pozostałości zabudowań podzamcza zachodniego, fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - Widok z zamku górnego na podzamcze zachodnie, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - Zamek na widokówce z 1900 roku Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, IX 2008 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Smoleniu - Zamek w Smoleniu na zdjęciu Juliusza Dzierżanowskiego z 1911 roku Zamek w Smoleniu - fot. Henryk Poddębski, 1914 Zamek w Smoleniu - fot. Henryk Poddębski, 1914 Zamek w Smoleniu - Zamek w Smoleniu na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - Zamek Smoleń na pocztówce z 1905 roku Zamek w Smoleniu - Wieża zamkowa na fotografii z 1939 roku Zamek w Smoleniu - Ruiny zamku w Smoleniu na zdjęciu z lat 1918-35 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Smoleniu - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Smoleniu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Smoleniu - Widok od południowego-zachodu na wjazd do wschodniego podzamcza, fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - Widok na wieżę zamku górnego z furty zachodniego podzamcza, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Smoleniu - Brama między podzamczem zachodnim i wschodnim, fot. ZeroJeden, V 2000

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.