Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-24
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Radzyniu Chełmińskim

 (Radzyń Chełmiński • Rheden • Rehden) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Radzyń Chełmiński • Rehden • Rheden:    Chełm · Rhein ·


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwotny zamek jako drewniany został zbudowany około 1234 roku przez Hermana von Balka mistrza krajowego. Od czasu powstania zamek był siedzibą konwentu. W latach 1251-52 jest wzmiankowany pierwszy komtur zamkowy Hartwich. Przebudowę zamku z drewnianego na murowany rozpoczęto z początkiem XIV wieku i objęła ona etap od 1305 roku do 1330 roku.
W dniu 23.IX.1410 roku zamek został zdobyty i zniszczony przez powracające spod Malborka wojsko polskie. Władysław Jagiełło obsadził w nim polsko-czeską załogę, a pierwszym dowódcą został Jaśko Sokół z Lamberku w Czechach. Po opuszczeniu zajętych terenów przez króla Krzyżacy szybko odzyskiwali kolejne zamki. Wybuch wojny 13-letniej spowodował zajęcie zamku przez wojska Związku Pruskiego.
Od 1466 ( II Pokój Toruński ) do 1772 
Zamek w Radzyniu Chełmińskim
Zamek w Radzyniuna zdjęciu z okresu międzywojennego
roku zamek był siedzibą starostów królewskich. W 1481 roku nastąpiła odbudowa radzyńskiego zamku. Wiek XVII przyniósł wojny szwedzkie, które obróciły wiele polskich zamków w perzynę dotyczyło to także Radzynia. Po 1772 roku zamek uległ częściowej rozbiórce a z uzyskanej cegły zostały wzniesione w mieście domy i ratusz. W 1837 roku wstrzymano prace rozbiórkowe.
W 1839 roku na zamku przeprowadzono pierwsze prace zabezpieczające. Zamek w Radzyniu usytuowany jest na przesmyku dwóch jezior. Został zbudowany z cegły na planie kwadratu. Składał się z czterech dwupiętrowych skrzydeł połączonych ze sobą na rogach czterema basztami o wysokości 36 metrów, na dziedzińcu znajdowała się studnia. W zachodnim skrzydle z wyjściem na fosę umieszczona była wieża ustępowa (dansker). W północno-zachodniej części dziedzińca znajdowała się ośmioboczna wieża sygnalizacyjno-obronna. Wjazd do zamku głównego prowadził przez zwodzony most i bramę w skrzydle południowym poprzedzony dwoma przedzamczami.
Do naszych czasów zachowały się potężne ruiny zamku częściowo zrekonstruowane i zabezpieczone jako trwała ruina.
Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Plan zamku według R.Kunkel  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=173&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(173);return false;'>źródło</a>] Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Plan zamku w Radzyniu wg Conrada Steinbrechta, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok zamku na widokówce z początku XX wieku Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Pozostałości gdaniska, fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok na zamek z zachodniego narożnika przedzamcza, fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Wnętrze kaplicy, fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zamek w 1905 roku Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Pozostałości południowego skrzydła, fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Pozostałości gdaniska, fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Szczyt wieżyczki południowo-zachodniej, fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok z południowo-wschodniego narożnika podzamcza, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok na miejsce północnego skrzydła i wieży w zachodnim narożniku, fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Pozostałości wschodniego skrzydła, fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie z początku XX wieku Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie z początku XX wieku Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie z początku XX wieku Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Wykopaliska w miejscu zachodniego skrzydła zamku, fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zamek w Radzyniuna zdjęciu B.Zaręby z okresu międzywojennego Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zamek w Radzyniuna zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie z początku XX wieku Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zamek w Radzyniuna zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zamek w Radzyniu na zdjęciu z lat 1927-35 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zamek w Radzyniu na zdjęciu Henryka Gąsiorowskiego z lat 1927-39 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Portal na zamku w Radzyniu na zdjęciu Henryka Gąsiorowskiego z lat 1927-39 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Kaplica zamkowa, fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zachodni odcinek muru, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Rekonstrukcja zamku konwentualnego według Conrada Steinbrechta  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Rekonstrukcja zamku w XIV wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Ruiny zamku w Radzyniu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Ruiny zamku w Radzyniu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894 Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Ruiny zamku w Radzyniu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894


Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.