Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-24
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Przezmarku

 (Przezmark • Preussisch Mark) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Przezmark • Preussisch Mark:    Preussisch Holland ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskia lokalizację zamku w Przezmarku wybrano miejsce szczególnie podnoszące walory obronne - wąski półwysep na jeziorze Mołtawa Wielka. Jako, że był to początek wieku XIV nie może dziwić taka troska o walory obronne terenu. Pierwsze umocnienia wzniesiono tu już w 1306 roku, a wieloskrzydłowy zespół obronny powstał w latach 1316-1331 Składał się on z zamku głównego oraz przedzamcza związanych ze sobą mostem nad rozdzielającą głęboką fosą.
Z głównego zamku do dziś pozostały tylko fundamenty oraz mury przyziemia i ziemne umocnienia. Ta część zamku miała plan prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Skrzydło wschodnie stanowił wielki dom, zapewne dwukondygnacjowy. W pozostałościach po tym budynku widać, że na dolnej kondygnacji 
Zamek w Przezmarku
Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013
znajdowała się obszerna sala z dziewięcioma czworobocznymi granitowymi filarami ustawionych na jej osi. W tym skrzydle znajdowała się również kaplica zamkowa. Nad jeziorem od południa zachowały się fundamenty latryny, która kiedyś była połączona z pomieszczeniami zamku za pomocą ganku. Zachowany od strony północnej skrzydła wschodniego mur prawdopodobnie jest fragmentem narożnej baszty. W północnym skrzydle zachowane są relikty bramy wiodącej z mostu połączonego z podzamczem na dziedziniec głównego zamku. Cały zamek główny otoczony był stosunkowo niskim murem dodatkowo umacniającym od strony jeziora.
Z wielobocznego przedzamcza ocalała do dziś czworoboczna wieża, usytuowana w narożniku północno-wschodnim. Oprócz wieży zachował się także budynek dawnego spichlerza o rzucie prostokąta.
Początkowo w zamku miał siedzibę prokurator krzyżacki, potem od 1359 roku - wójt. Po wojnie z Polską stanowił od 1414 roku siedzibę komtura i konwentu dzierzgońskiego. W 1525 roku książę Albrecht oddał zamek w ręce prywatne, aż do XVIII wieku mieścił urzędy ziemskie, później 
Zamek w Przezmarku
Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920
popadł w ruinę. Badania archeologiczne przeprowadzono już w latach dwudziestych XX wieku, ale były niepełne. Wykonano wtedy część prac zabezpieczających i rekonstrukcyjnych. W 1958 roku władze konserwatorskie oddały w użytkowanie Zakładom Gazowniczym dobrze zachowaną wieżę z terenu przedzamcza.
Zamek w Przezmarku - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Przezmarku - fot. JAPCOK, VI 2002 Zamek w Przezmarku - Wieża przedzamcza na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Przezmarku - Widok z zamku na wieżę przedzamcza, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Przezmarku - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Przezmarku - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Przezmarku - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Przezmarku - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - Brama wjazdowa zamku głównego, widok z fosy oddzielającej od przedzamcza, fot. ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Przezmarku - fot. ZeroJeden, V 2016 Zamek w Przezmarku - Plan zamku według T.Torbusa  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Przezmarku - Plan zamku właściwego na podstawie zachowanych fragmentów murów wykonany w początkach XX wieku Zamek w Przezmarku - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Przezmarku - Plan zamku z XVI wieku, Conrad Steinbrecht, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Przezmarku - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Przezmarku - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Przezmarku - Północne skrzydło przedzamcza w 1750 roku według rysunku J.H.Dewitza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Przezmarku - Zamek od strony północno-zachodniej według rysunku z lat 1627-1628 w Dzienniku A.Boota  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>]

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.