Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-19
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek na Górce w Opolu

 (Opole - Górka • Górka) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Opole - Górka • Górka:    Górka · Góra · Górzno · Opole - Ostrówek ·


pLokalizacja zamku na mapie Polski<z_opole>ierwszy zamek opolski wzniesiony został na wyspie na Odrze. W 1366 roku księstwo zostało podzielone między braci - książąt Władysława II Opolczyka i Bolesława III. Prawdopodobnie syn Bolesława Jan I Kropidło, późniejszy biskup kujawski, rozpoczął wznoszenie nowego zamku około 1382 roku. Zamek powstał na wapiennej górze - najwyższym wzniesieniu w okolicy, obok Bramy Gosławickiej, stanowiąc część systemu obronnego miasta. Pierwsze wzmianki o "nowym zamku" pochodzą z 1387, kiedy prawdopodobnie zamek był już ukończony, i 1391 roku. Powstał najprawdopodobniej na miejscu wcześniejszego dworu drewnianego i miał plan czworoboku z zachowaną do dziś kwadratową wieżą, która pierwotnie posiadała trzy kondygnacje nadziemne i była podpiwniczona.
Nowy zamek stał się siedzibą Władysława II, który władał opolską częścią podzielonego księstwa, na Ostrówku natomiast zamieszkał syn Bolka III - Bolko IV. Niedługo, bo w 1396 roku, w wyniku zatargu Władysława Opolczyka z Jagiełłą książę opolski musiał ustąpić z areny politycznej i przekazać władzę synom Bolka III. Jeszcze jakiś czas na górnym zamku mieszkała jego żona Ofka, później jednak zamek został podzielony między Bolka IV i Jana Kropidłę.
Kolejne informacje o zamku pochodzą dopiero z początków XVII wieku. W 1615 roku Opole ogarnął pożar, który w znacznym stopniu uszkodził również górny zamek, stosunkowo m 
Zamek na Górce w Opolu
fot. ZeroJeden, VIII 2003
ało uszkodzona pozostały jedynie wieża i stajnie. Budowla nie została odremontowana, a wieżę używano od tej pory jako spichlerz. W 1622 roku jedną z izb oddano protestantom na świątynię, a cegła z rozbiórki prowadzonej od 1637 roku oraz część terenu zamkowego otrzymali miejscowi garncarze do odbudowy domów po zniszczeniach wojennych. Później zarządzali terenem zamkowym jezuici, a po kasacie ich zakonu stworzono tu szkołę.
W 1844 roku zaniedbaną wieżę odrestaurowano podnosząc o jedną kondygnację, a szczyt zwieńczono neogotyckim krenelażem. W końcu XIX wieku do wieży dobudowano budynek gimnazjum, a później jeszcze jedno skrzydło. W wieży zachował się zamurowany ostrołukowy portal oraz po obu bokach blendy, będące prawdopodobnie pozostałością po bramie wjazdowej. Do wieży przylega niewielki odcinek gotyckiego muru obronnego.
Ze względu na brak systematycznych badań na terenie zamkowym nie udało się dotychczas odtworzyć w pełni planu zabudowy średniowiecznej.
Zamek na Górce w Opolu - fot. ZeroJeden, VIII 2003 Zamek na Górce w Opolu - fot. ZeroJeden, VIII 2003 Zamek na Górce w Opolu - Zamek na Górce w okresie międzywojennym Zamek na Górce w Opolu - Zamek na Górce w okresie międzywojennym Zamek na Górce w Opolu - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek na Górce w Opolu - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek na Górce w Opolu - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek na Górce w Opolu - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek na Górce w Opolu - Plan wieży oraz fragmentu muru kurtynowego według Jerzego Romanowa  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1027&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1027);return false;'>źródło</a>] Zamek na Górce w Opolu - Przekrój wieży według Jerzego Romanowa  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1027&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1027);return false;'>źródło</a>] Zamek na Górce w Opolu - Drzeworyt według rysunku Lewickiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Górce w Opolu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.