Polskie zamki
Aktualizacja 2024-04-13
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Oleśnicy

 (Oleśnica • Oels) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Oleśnica • Oels:    Leśnica ·


kLokalizacja zamku na mapie Polskiasztelański gród drewniano-ziemny istniał w Oleśnicy na pewno już w początkach XIII wieku. Pierwszym elementem murowanym była wzniesiona w obrębie jego umocnień na przełomie XIII i XIV wieku cylindryczna wieża o średnicy 11 metrów. Na początku XIV wieku utworzone zostało księstwo oleśnickie, w związku z czym siedziba książąt musiała zostać rozbudowana. Dokonał tego przed połową XIV wieku książę Konrad I wznosząc duży zamek na planie zbliżonym do kwadratu o boku prawie 50 metrów, który posiadał główne skrzydło mieszkalne wzdłuż północno-zachodniej kurtyny murów oraz mniejsze skrzydło przy kurtynie południowo-zachodniej. W narożniku południowym znajdowała się czworoboczna wieża, a wieża cylindryczna umieszczona w narożniku wschodnim broniła wjazdu umieszczonego w kurtynie północno-wschodniej. Zamek znajdował się w ciągu fortyfikacji miejskich, ale otoczony był również od strony miasta fosą. Prace budowlane 
Zamek w Oleśnicy
Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768
przy tym pierwszym założeniu były jeszcze podejmowane przed końcem XIV wieku.
Po 1492 roku, po śmierci ostatniego z książąt oleśnickich zamek znalazł się w rękach czeskich. W 1542 roku książę Jan z Podiebradu rozpoczął przebudowę rezydencji w stylu renesansowym od przekształcenia skrzydła północno-zachodniego. Później według projektu Franciszka Parra zostało wzniesione na wschód od murów zamkowych nowe skrzydło, zwane domem wdów, a wieżę cylindryczną nadbudowano ośmiobocznie i zwieńczono renesansowym hełmem. Kolejny książę Karol II z Podiebradu rozbudował rezydencję w latach 1585-1610, a do prac zatrudniony został architekt Bernard Niuron. Przy wieży cylindrycznej powstały dwa nowe skrzydła - najpierw południowo-wschodnie, później północno-wschodnie z bramą wjazdową, które połączone zostało z domem wdów. Całe założenie otoczono nowoczesnymi ziemnymi fortyfikacjami bastionowymi.
W latach 1613-1616 zbudowano kryty ganek, łączący zamek z kościołem parafialnym, gdzie znajdowała się loża książęca. Niewielkie prace budowlane nadające zamkowi elementy dekoracji barokowej prowadzono w ciągu XVII i XVIII wieku, a w XIX wieku przebudowano skrzydło północno-wschodnie. W latach 1896-1901 zamek został odrestaurowany, przy czym prowadzący prace J.Maas zdecydował, aby przywrócić 
Zamek w Oleśnicy
Rozwój miasta między przełomem XIII-XIV wieku a końcem średniowiecza według M.Przyłęckiego, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986
mu wygląd renesansowy.
Podczas drugiej wojny światowej pozbawiony opieki zamek trochę podupadł, jednak odbudowa w latach 1970-1976 przywróciła mu dawną świetność. W zamku znalazło się muzeum oraz inne placówki kulturalne.
Zamek w Oleśnicy - fot. ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Oleśnicy - Południowo-zachodnie skrzydło, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Oleśnicy - Zamek na widokówce z 1915 roku Zamek w Oleśnicy - Zamek oleśnicki na zdjęciu z 1 połowy XX wieku Zamek w Oleśnicy - Zdjęcie z lat 20. XX wieku Zamek w Oleśnicy - Zdjęcie z lat 20. XX wieku Zamek w Oleśnicy - Zamek oleśnicki na zdjęciu z 1 połowy XX wieku Zamek w Oleśnicy - Zdjęcie dziedzińca z lat 20. XX wieku Zamek w Oleśnicy - Dziedziniec na zdjęciu z 1 połowy XX wieku Zamek w Oleśnicy - Ganki na dziedzińcu na zdjęciu z początku XX wieku Zamek w Oleśnicy - Dziedziniec na zdjęciu z około 1920 roku Zamek w Oleśnicy - Zewnętrzna brama na styku umocnień miejskich z zamkiem, fot. ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Oleśnicy - Wnętrza zamkowe na zdjęciu z około 1920 roku Zamek w Oleśnicy - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Oleśnicy - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Oleśnicy - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Oleśnicy - Zamek w Oleśnicy na zdjęciu lotniczym z lat 30. XX wieku Zamek w Oleśnicy - Zamek w Oleśnicy na zdjęciu z 1939 roku Zamek w Oleśnicy - Zamek w Oleśnicy w okresie międzywojennym Zamek w Oleśnicy - Zamek w Oleśnicy na pocztówce z 1918 roku Zamek w Oleśnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Oleśnicy - fot. ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Oleśnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Oleśnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Oleśnicy - Zamek w Oleśnicy w 1934 roku Zamek w Oleśnicy - Zamek na pocztówce z 1935 roku Zamek w Oleśnicy - Widok od północy, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Oleśnicy - Budynek przedbramia, fot. ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Oleśnicy - Widok od południowego-wschodu na wieżę, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Oleśnicy - Widok od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Oleśnicy - Plan zamku według Kurta Bimlera i Jana Salma  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Oleśnicy - Rozwój miasta między przełomem XIII-XIV wieku a końcem średniowiecza według M.Przyłęckiego, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Oleśnicy - Plan zamku według 'Katalogu zabytków sztuki w Polsce' Zamek w Oleśnicy - Plan zamku według Kurta Bimlera, zaczerpnięte z 'Zamki śląskie'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek w Oleśnicy - Panorama miasta z przełomu XVII i XVIII wieku, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Oleśnicy - Litografia Theodora Blätterbauera z dzieła 'Schlessien' Franza Schrollera z 1885 roku Zamek w Oleśnicy - Zamek w Oleśnicy na litografii z 1834 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek w Oleśnicy - Oleśnica w 1738 roku, Friedrich Bernhard Werner Zamek w Oleśnicy - Panorama Oleśnicy na sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku Zamek w Oleśnicy - Rekonstrukcja zamku średniowiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Oleśnicy - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Oleśnicy - Litografia z XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>źródło</a>] Zamek w Oleśnicy - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Oleśnicy - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Oleśnicy - Litografia Theodora Blatterbauera z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek w Oleśnicy - Zamek w Oleśnicy na sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.