Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-24
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Czorsztynie

  

Legendy
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


wLokalizacja zamku na mapie Polski XIII wieku na wysokim skalnym wzgórzu nad Dunajcem istniała drewniano-ziemna strażnica, w której Bolesław Wstydliwy z żoną Kingą znalazł schronienie uciekając przed najazdem tatarskim. Na przełomie XIII i XIV wieku w północnej części założenia wzniesiono na skale wolno stojącą okrągłą wieżę, a niedługo potem, prawdopodobnie za czasów Kazimierza Wielkiego, otoczono szczyt wzgórza kamiennym murem o grubości ponad 2 metry. Założenie podzielone zostało na zamek górny i średni biegnącym w poprzek dziedzińca murem. Wieża znalazła się w obrębie zamku średniego, a na zamku górnym wzniesiono wzdłuż zachodniej części muru obwodowego budynek mieszkalny. We wschodnim murze zamku średniego przy wieży zlokalizowano bramę wjazdową. Zamek stanowił wtedy własność królewską i racji swego przygranicznego położenia należał do szeregu zamków chroniących państwo od południa. Mieściło się tu starostwo. Kilkakrotnie w ciągu istnienia zamek był niszczony podczas najazdów i oblężeń.
W XV wieku miała miejsce kolejna rozbudowa, podczas której wzniesiono budynek bramny przy dotychczasowym wjeździe z zapadnią oraz drugi ciąg murów rozszerzający teren zamkowy na wschód. Nowa brama wjazdowa znalazła się w południowej części nowego muru, umocniona była budynkiem bramnym zajmującym narożnik południowo-wschodni. Miał tu swoją siedzibę Zawisza Czarny, kiedy obejmował starostwo spiskie.
Podczas 
Zamek w Czorsztynie
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021
modernizacji w XVI wieku teren pod zamkiem otoczono murem tworząc rozległy zamek dolny, w miejscu zburzonej wieży na zamku średnim założono budynki gospodarcze. Przed połową XVII wieku ostatniej przebudowy dokonał czorsztyński starosta Jan Baranowski, który zmodernizował system obronny, rozbudował część mieszkalną na zamku górnym oraz gospodarcze zabudowania niższych części zamku. Dotychczasowy budynek przy bramie wjazdowej na średni zamek został zastąpiony czterokondygnacjową basztą bramną przystosowaną do użycia artylerii. W 1651 roku warownia została zdobyta podczas chłopskiego buntu przez oddziały dowodzone przez Aleksandra Kostkę Napierskiego. Pierwsza próba odbicia zamku przez wojska polskie starosty Mikołaja Jordana nie powiodła się, niedługo potem wyruszyła druga wyprawa. Zamek zdobyto a przywódców buntu skazano na śmierć.
Podczas potopu szwedzkiego na zamku schronił się w 1655 roku Jan Kazimierz, który pozostawił tu skarb koronny zanim wyjechał do Głogówka.
Później jeszcze były tu prowadzone prace budowlane, ale jedynie o charakterze remontowym. 
Zamek w Czorsztynie
Ruiny Czorsztyna na litografii Józefa Szalaya z 1858 roku
W XVIII wieku zamek popadł w ruinę i przez władze austriackie został wystawiony na licytację. W 1819 roku kupili go Drohojewscy.
W końcu XX wieku zostały tu rozpoczęte prace konserwatorskie, obecnie nadal trwają, ale zamek jest już udostępniony częściowo do zwiedzania.
Zamek w Czorsztynie - Panorama z zamku niedzickiego na zamek w Czorsztynie, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Czorsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - fot. JAPCOK, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - Zamek od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Widak z Niedzicy na zamek w Czorsztynie, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na pocztówce z 1936 roku Zamek w Czorsztynie - Brama wjazdowa na dziedziniec podzamkowy, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Zamek w Czorsztynie na zdjęciu z 1929 roku Zamek w Czorsztynie - Widok spod zamkowych ścian na mur okalający zewnętrzny dziedziniec, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Zamek na fotografii Awita Szuberta z 1876-78 roku Zamek w Czorsztynie - Zamek w Czorsztynie na zdjęciu S.Zwolińskiego z 1930 roku Zamek w Czorsztynie - Klatka schodowa z zamku średniego na zamek górny, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Widok z klatki schodowej na bramę zamku średniego, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Mury drugiej kondygnacji budynku z przejazdem bramnym na zamek średni, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Mury zamku górnego, a dalej - średniego, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Fragment muru obwodowego zewnętrznego dziedzińca, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - fot. JAPCOK, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - Ruiny zamku w Czorsztynie na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1902 roku Zamek w Czorsztynie - Zamek w Czorsztynie na pocztówce z około 1925 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny zamku w Czorsztynie na pocztówce z około 1935 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na zdjęciu Józefa Zajączkowskiego z 1906 roku Zamek w Czorsztynie - Czorsztyn na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1922 roku Zamek w Czorsztynie - Czorsztyn na zdjęciu Arnolda Strompfa z okresu międzywojennego Zamek w Czorsztynie - Ruiny zamku w Czorsztynie na zdjęciu Józefa Zajączkowskiego z 1905 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny zamku w okresie międzywojennym Zamek w Czorsztynie - Przejazd bramny na zamek średni, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Pomieszczenia najniższej kondygnacji na zamku średnim, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - Plan ruin zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  <!--[<a href='136' title='Zamek w Czorsztynie - 136' alt='Zamek w Czorsztynie - 136' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Czorsztynie - Plan zamku XV-wiecznego według Waldemara Niewaldy i Haliny Rojkowskiej 'Zamek w Czorsztynie. Badania historyczno-architektoniczne'  <!--[<a href='153' title='Zamek w Czorsztynie - 153' alt='Zamek w Czorsztynie - 153' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt według rysunku A.Schouppego, Tygodnik Illustrowany 1867 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt K.Piasta według rysunku A.Kędzierskiego, Tygodnik Powszechny 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czorsztynie - Widok ruin XIV-wiecznego zamku w Czorsztynie od strony zachodniej na litografii Karola Auera według rysunku Antoniego Lange, 'Galicja w obrazach', Lwów 1837-1838 Zamek w Czorsztynie - Widok ruin XIV-wiecznego zamku w Czorsztynie nad Dunajcem od strony zachodniej na litografii Karola Auera według rysunku Antoniego Lange, 'Galicja w obrazach', Lwów 1837-1838 Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na litografii Józefa Szalaya z 1858 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na litografii Maksymiliana Fajansa według rysunku Alojzego Misierowicza z 1858 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny w Czorsztynie na litografii Emanuela Kronbacha z 1823 roku Zamek w Czorsztynie - Rozwaliny zamku w Czorsztynie nad Dunajcem od północy, w obwodzie Sandeckim, litografia Macieja Bohusza Stęczyńskiego z 1846 roku Zamek w Czorsztynie - Na pierwszym planie ruiny zamku w Czorsztynie na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek w Czorsztynie - Widok z 1857 roku od północy według M.Cerchy  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=112&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(112);return false;'>źródło</a>] Zamek w Czorsztynie - Widok zamku od południa z pierwszej ćwierci XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=112&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(112);return false;'>źródło</a>] Zamek w Czorsztynie - Staloryt Leonarda Chodźko, Les Ruines du Chateau de Czorstyn, Leonard Chodźko: La Pologne historique... t. 1, Paris 1855-1856 Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt według rysunku B.Olszowskiego, Tygodnik Illustrowany 1879 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt według rysunku Ceglińskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.