Polskie zamki
Aktualizacja 2023-09-24
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Czorsztynie

  

Legendy
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo
Zamek w Czorsztynie - Panorama z zamku niedzickiego na zamek w Czorsztynie, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Czorsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - fot. JAPCOK, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - Zamek od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Widak z Niedzicy na zamek w Czorsztynie, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na pocztówce z 1936 roku Zamek w Czorsztynie - Brama wjazdowa na dziedziniec podzamkowy, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Zamek w Czorsztynie na zdjęciu z 1929 roku Zamek w Czorsztynie - Widok spod zamkowych ścian na mur okalający zewnętrzny dziedziniec, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Zamek na fotografii Awita Szuberta z 1876-78 roku Zamek w Czorsztynie - Zamek w Czorsztynie na zdjęciu S.Zwolińskiego z 1930 roku Zamek w Czorsztynie - Klatka schodowa z zamku średniego na zamek górny, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Widok z klatki schodowej na bramę zamku średniego, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Mury drugiej kondygnacji budynku z przejazdem bramnym na zamek średni, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Mury zamku górnego, a dalej - średniego, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Fragment muru obwodowego zewnętrznego dziedzińca, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - fot. JAPCOK, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - Ruiny zamku w Czorsztynie na fotografii Józefa Zajączkowskiego z 1902 roku Zamek w Czorsztynie - Zamek w Czorsztynie na pocztówce z około 1925 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny zamku w Czorsztynie na pocztówce z około 1935 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na zdjęciu Józefa Zajączkowskiego z 1906 roku Zamek w Czorsztynie - Czorsztyn na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1922 roku Zamek w Czorsztynie - Czorsztyn na zdjęciu Arnolda Strompfa z okresu międzywojennego Zamek w Czorsztynie - Ruiny zamku w Czorsztynie na zdjęciu Józefa Zajączkowskiego z 1905 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny zamku w okresie międzywojennym Zamek w Czorsztynie - Przejazd bramny na zamek średni, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Czorsztynie - Mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - Pomieszczenia najniższej kondygnacji na zamku średnim, fot. ZeroJeden, V 2001 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - fot. ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Czorsztynie - Plan ruin zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  <!--[<a href='136' title='Zamek w Czorsztynie - 136' alt='Zamek w Czorsztynie - 136' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Czorsztynie - Plan zamku XV-wiecznego według Waldemara Niewaldy i Haliny Rojkowskiej 'Zamek w Czorsztynie. Badania historyczno-architektoniczne'  <!--[<a href='153' title='Zamek w Czorsztynie - 153' alt='Zamek w Czorsztynie - 153' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt według rysunku A.Schouppego, Tygodnik Illustrowany 1867 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt K.Piasta według rysunku A.Kędzierskiego, Tygodnik Powszechny 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czorsztynie - Widok ruin XIV-wiecznego zamku w Czorsztynie od strony zachodniej na litografii Karola Auera według rysunku Antoniego Lange, 'Galicja w obrazach', Lwów 1837-1838 Zamek w Czorsztynie - Widok ruin XIV-wiecznego zamku w Czorsztynie nad Dunajcem od strony zachodniej na litografii Karola Auera według rysunku Antoniego Lange, 'Galicja w obrazach', Lwów 1837-1838 Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na litografii Józefa Szalaya z 1858 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na litografii Maksymiliana Fajansa według rysunku Alojzego Misierowicza z 1858 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny Czorsztyna na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku Zamek w Czorsztynie - Ruiny w Czorsztynie na litografii Emanuela Kronbacha z 1823 roku Zamek w Czorsztynie - Rozwaliny zamku w Czorsztynie nad Dunajcem od północy, w obwodzie Sandeckim, litografia Macieja Bohusza Stęczyńskiego z 1846 roku Zamek w Czorsztynie - Na pierwszym planie ruiny zamku w Czorsztynie na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek w Czorsztynie - Widok z 1857 roku od północy według M.Cerchy  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=112&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(112);return false;'>źródło</a>] Zamek w Czorsztynie - Widok zamku od południa z pierwszej ćwierci XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=112&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(112);return false;'>źródło</a>] Zamek w Czorsztynie - Staloryt Leonarda Chodźko, Les Ruines du Chateau de Czorstyn, Leonard Chodźko: La Pologne historique... t. 1, Paris 1855-1856 Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt według rysunku B.Olszowskiego, Tygodnik Illustrowany 1879 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt według rysunku Ceglińskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czorsztynie - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.