Polskie zamki
Aktualizacja 2024-05-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankBarwałd Górny - English versionBarwałd Górny - Česká verzeBarwałd Górny - Deutsch

Zamek w Barwałdzie Górnym

  

Legendy
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


nLokalizacja zamku na mapie Polskia wydłużonym wzgórzu Żar znajdują się pozostałości zamku wzniesionego przez książąt oświęcimskich około połowy XIV wieku. Założony był na planie dostosowanym do kształtu terenu, cypel wzgórza, owal o rozmiarze 20 x 50 metrów otoczono suchą fosą, z której materiał posłużył na zewnętrzny wał. Od północy, od strony wjazdu przekopano dodatkowy drugi rów.
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1440 roku, kiedy książęta oświęcimscy przekazali go w zamian za Zator królowi Władysławowi Warneńczykowi.
Następnie przechodził jako zastaw przez ręce Mikołaja Serafina oraz rodzinę Skrzyńskich. W 1465 roku zamek wrócił w ręce królewskie, a dwa lata później został przekazany Piotrowi Komorowskiemu. Piotr w 1471 roku udzielił poparcia w wyprawie polskiej przeciwko Maciejowi Korwinowi. Po porażce polskiej wyprawy 
Zamek w Barwałdzie Górnym
fot. ZeroJeden, IV 2011
król wegierski odebrał Komorowskim dobra liptowskie i orawskie, po czym zawarł porozumienie z Mikołajem Komorowskim, na mocy którego w zamian za zwrot tych terenów miał od niego otrzymać Żywiecczyznę z zamkiem na górze Żar.
Kazimierz Jagiellończyk zagrożony takim sąsiedztwem zamek zburzył w 1477 roku. Jeszcze w 1564 roku zamek jest wzmiankowany w dokumentach, jednak zapewne chodzi tu już o ruiny warowni.
Z zamku do dziś zachowały się nikłe resztki fundamentów i murów przyziemia oraz ślady wałów. Do pozostałości dotrzeć można niebieskim szlakiem, który prowadzi od klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej grzbietem góry.
Zamek w Barwałdzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwałdzie Górnym - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Barwałdzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwałdzie Górnym - Resztki przejazdu bramnego, fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Barwałdzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwałdzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwałdzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwałdzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwałdzie Górnym - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Barwałdzie Górnym - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Barwałdzie Górnym - Plan i przekrój grodziska w latach 30. XX wieku według Gabriela Leńczyka  <!--[<a href='83' title='Zamek w Barwałdzie Górnym - 83' alt='Zamek w Barwałdzie Górnym - 83' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=69&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(69);return false;'>źródło</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.