Polskie zamki
Aktualizacja 2024-05-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Żaganiu

 (Żagań • Sagan) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


ŻLokalizacja zamku na mapie Polskiagań był w XIII wieku własnością Piastów legnicko-głogowskich, którzy po połowie XIII wieku wznieśli zamek. Założenie miało plan zbliżony do kwadratu o boku niespełna 50 metrów, wieża bramna znajdowała się w zachodnim odcinku murów a jedyne skrzydło mieszkalne dostawione było do wschodniego odcinka murów. W 1274 roku zostało założone samodzielne księstwo żagańskie. W 1351 roku wybuchł na zamku pożar, który znacznie uszkodził zabudowania. W 1363 roku władał nim książę Henryk, którego córkę Jadwigę poślubił Kazimierz Wielki. Księstwo istniało do 1472 roku, kiedy ostatni z książąt żagańskich Jan II Żagański sprzedał je grafom saskim. W 1486 a potem w 1495 roku miały na zamku miejsce kolejne pożary, które na tyle uszkodziły zabudowania, że na początku XVI wieku właściciele 
Zamek w Żaganiu
Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909
podjęli się prac remontowych, podczas których zamek rozbudowano do okazałego założenia renesansowego.
Od 1549 roku przez prawie dwa wieki władali Żaganiem Habsburgowie, którzy prawdopodobnie w 1583 roku umocnili fortyfikacje wznosząc cztery półkoliste basteje. W tym okresie brama wjazdowa znajdowała się już nie w zachodnim murze, ale w północnym skrzydle rezydencji. W 1628 roku cesarz Austrii Ferdynand II sprzedał księstwo swemu dowódcy, Albrechtowi Wallensteinowi, który cztery lata później podjął się rozległych prac budowlanych - częściowo przebudował dotychczasowe zabudowania zamkowe, a materiał z nich wykorzystał do wzniesienia kolejnych zabudowań. Przy rozpoczętej rozbudowie zwrócono też uwagę na obronność siedziby budując trzy basteje. Jednak kiedy w 1648 roku właścicielem Żagania został Wacław Euzebiusz von Lobkovic, podczas kontynuacji prac budowlanych w latach 1679-1693 zatarta została większość elementów fortyfikacji, w tym również zniwelowane zostały wspomniane basteje. Pracami z czasów Wacława kierował Antonio della Porte. Włoski budowniczy stworzył czteroskrzydłowe założenie pałacowe na planie kwadratu o boku 75 metrów.
W 1785 roku zamek stał się własnością księcia kurlandzkiego Piotra Birona. Za czasów jego córki Doroty Dino Talleyrand-Périgord na przełomie XVIII i XIX wieku przekształcono wiele sal, a na miejscu skrzydła południowego i fosy wzniesiono oranżerię i symetrycznie rozplanowany podjazd. Około połowy XIX wieku również z inicjatywy Doroty Talleyrand Oskar Teichert zaprojektował rozległe ogrody 
Zamek w Żaganiu
Pawilon w parku zamkowym na widokówce z 1917 roku
przy pałacu.
Zamek znajdował się w rękach Talleyrandów do 1935 roku, kiedy książę Bosan II musiał opuścić Żagań. Opuszczony zamek niszczał, a druga wojna światowa zniszczyła resztki wyposażenia. Obecnie rezydencja jest odbudowana i mieści placówki kulturalne.
Zamek w Żaganiu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Żaganiu - Litografia Theodora Hennickego z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek w Żaganiu - Widok zamku z 1671 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>źródło</a>] Zamek w Żaganiu - Litografia Theodora Blätterbauera z dzieła 'Schlessien' Franza Schrollera z 1885 roku Zamek w Żaganiu - Zamek w Żaganiu na litografii A.F.Zimmermanna według rysunku Leonarda Dorsta z 1850 roku Zamek w Żaganiu - Zamek w Żaganiu, Friedrich Bernhard Wernher, Widoki klasztorów cysterskich i pałaców Dolnego Śląska, 1739 Zamek w Żaganiu - Zamek na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Żaganiu - Zamek na widokówce z 1936 roku Zamek w Żaganiu - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Żaganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Żaganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Żaganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Żaganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Żaganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Żaganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Żaganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Żaganiu - Pałac w Żaganiu na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Żaganiu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek w Żaganiu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek w Żaganiu - Zachodnie skrzydło, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Żaganiu - Zamek na widokówce z 1901 roku Zamek w Żaganiu - Pawilon w parku zamkowym na widokówce z 1917 roku Zamek w Żaganiu - Wnętrza zamkowe na widokówce z 1935 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.