Polskie zamki
Aktualizacja 2024-05-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Wi¶niczu Nowym

 (Nowy Wi¶nicz • Wi¶nicz Nowy) 

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek w Wi¶niczu powstał około połowy XIV wieku prawdopodobnie z inicjatywy Jana Kmity, a wzmianki w dokumentach zaczęły pojawiać się w końcu XIV wieku. Pierwotny zamek to prawdopodobnie tylko prostok±tny obwód murów obronnych o wymiarach 30x50 metrów z jedn± wież± kwadratow± w narożniku wschodnim. Możliwe, że istniała także okr±gła baszta w narożniku północnym. Zabudowa mieszkalna i gospodarcza była drewniana.
Na przełomie XV i XVI wieku zamek był już czteroskrzydłowy i posiadał trzy wieże oraz otaczaj±ce go fortyfikacje ziemne z dwiema bramami. Po 1516 roku Piotr Kmita, najwybitniejszy przedstawiciel tego rodu i jedna z najwybitniejszych osób ¶wieckich tamtych czasów, rozbudował zamek. Wszystkie skrzydła mieszkalne zostały podniesione o jedn± kondygnację oraz dostawiono czwart± narożn± wieżę, a raczej artyleryjsk± basteję. Do zewnętrznych murów skrzydła południowo-wschodniego dobudowano duży budynek gospodarczy, a system obronny zmodernizowano zastępuj±c czę¶ciowo murem, natomiast zachodni± bramę wjazdow± na dziedziniec podzamcza przekształcono w basteję. Wjazd północny został umocniony bastionem.
Po ¶mierci Piotra Kmity w 1553 roku przeszedł na własno¶ć Barzów, a póĽniej Stadnickich. W 1593 roku posiadło¶ć kupił Sebastian Lubomirski. W latach 1615-1621 rozbudowy rezydencji podj±ł się jego syn Stanisław. Projekt barokowej przebudowy i umocnień bastionowych opracował dla niego Maciej Trapola.
W czasie potopu szwedzkiego Stanisław 
Zamek w Wi¶niczu Nowym
Zamek w Wi¶niczu na zdjęciu z 1905 roku
Lubomirski chc±c oszczędzić zniszczeń tej najpotężniejszej polskiej fortecy poddał j± Szwedom. Wojska jednak ogołociły zamek z całego wyposażenia i zdewastowali zabudowania. Po wycofaniu się najeĽdĽcy zamek wrócił na własno¶ć Lubomirskich, jednak mimo prowadzonych prac nie został w pełni odrestaurowany. W połowie XVIII wieku przeszedł na własno¶ć Sanguszków, a potem Potockich i Zamoyskich. Po przejęciu przez zaborcę zamek zacz±ł podupadać, a w 1831 roku uległ pożarowi i został ostatecznie opuszczony. W 1901 roku zamek został wykupiony przez Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich, którzy rozpoczęli remont rezydencji. Od 1928 roku pracami kierował Adolf Szyszko-Bohusz, ale zostały przerwany po wybuchu drugiej wojny ¶wiatowej. Po wojnie zamek przejęło państwo, a od roku 1949 prowadzone były prace maj±ce przywrócić mu całkowicie dawny wygl±d, które prowadził Alfred Majewski. W końcu XX wieku zamek wrócił na własno¶ć Lubomirskich.
Zamek w Wi¶niczu Nowym - Plan zamku według Eligiusza Dworaczyńskiego 'Zamek Kmitów w Wi¶niczu w ¶wietle Ľródeł archeologicznych' Zamek w Wi¶niczu Nowym - Plan zamku w XVII wieku według Alfreda Majewskiego 'Zamek w Wi¶niczu' Zamek w Wi¶niczu Nowym - Plan zamku współczesnego według Alfreda Majewskiego 'Zamek w Wi¶niczu' Zamek w Wi¶niczu Nowym - Plan sytuacyjny zamku i klasztoru na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Drzeworyt według rysunku Jana Matejki, Kłosy 1869 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 20, 1837 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Drzeworyt według rysunku A.Gryglewskiego, Kłosy 410, 1873 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Drzeworyt według rysunku Henryka Grabińskiego, Tygodnik Powszechny 35, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Drzeworyt według rysunku T.Sierosza, Kłosy 1884 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zamek w Wi¶niczu na obrazie Andrzeja Grabowskiego z 1857 roku Zamek w Wi¶niczu Nowym - Drzeworyt według rysunku Jana Matejki, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Akwarela Jana Matejki, 1857, Gabinet Rycin Ossolineum Zamek w Wi¶niczu Nowym - obraz J.łosika, 1905 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Drzeworyt według rysunku Jana Matejki, Tygodnik Illustrowany 1867 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok na zamek ze wschodniego bastionu, fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zdjęcie zamku z pocz±tku XX wieku Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zamek w Wi¶niczu na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Wnętrza zamku, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zamek na widokówce z 1930 roku Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Makieta znajduj±ca się na zamku w Nowym Wi¶niczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Makieta znajduj±ca się na zamku w Nowym Wi¶niczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Makieta znajduj±ca się na zamku w Nowym Wi¶niczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Makieta znajduj±ca się na zamku w Nowym Wi¶niczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Brama wjazdowa, fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Makieta znajduj±ca się na zamku w Nowym Wi¶niczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Makieta znajduj±ca się na zamku w Nowym Wi¶niczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Makieta znajduj±ca się na zamku w Nowym Wi¶niczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Makieta znajduj±ca się na zamku w Nowym Wi¶niczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok na zamek ze wschodniego bastionu, fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Wnętrza zamkowe, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z zamku na północno-zachodni bastion, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z zamku na bramę, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Wnętrza zamku, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zamek w Wi¶niczu na zdjęciu z 1905 roku Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zamek w Wi¶niczu na zdjęciu z 1905 roku Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zamek w Wi¶niczu na zdjęciu z 1905 roku Zamek w Wi¶niczu Nowym - Zamek w Wi¶niczu na zdjęciu Józefa Zaj±czkowskiego z 1905 roku Zamek w Wi¶niczu Nowym - Fortyfikacje bastionowe zamku w Nowym Wi¶niczu na fotografii z 1926 roku Zamek w Wi¶niczu Nowym - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Wi¶niczu Nowym - fot. ZeroJeden, VI 2000

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.