Polskie zamki
Aktualizacja 2021-09-17
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankUniejów - Česká verze

Zamek w Uniejowie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


gLokalizacja zamku na mapie Polskiród obronny istniał tu już w początkach XII wieku. Pierwszy zamek w Uniejowie na pewno stał już w 1331 roku, kiedy został uszkodzony przez Krzyżaków. Nie ma pewności jednak czy stał w tym miejscu co późniejsze założenie. Około połowy XIV wieku arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki wzniósł w obecnym miejscu nowy zamek na sztucznie usypanym niewielkim wzniesieniu. Założony został na planie prostokąta o bokach 23x29 metrów, do którego od zewnętrznej strony wschodniego muru dostawiona była okrągła wieża o średnicy 9 i wysokości 25 metrów. Brama wjazdowa znajdowała się w kurtynowym murze południowym, a przy zachodnim znajdowało się jedyne skrzydło mieszkalne - trzykondygnacjowy budynek podzielony na dwie izby w najniższej kondygnacji. Przy tym budynku na dziedzińcu stała niewielka kapliczka. Zamek mieścił bibliotekę i archiwum arcybiskupie, organizowano tu też zjazdy i sejmiki województwa sieradzkiego.
W 1381 roku warownię zdobył Bernard z Grabowa, mury nie ucierpiały znacznie, ale zniszczone zostało wyposażenie. Około połowy XV wieku zamek rozbudowano otaczając drugim obwodem murów, nieco niższych niż pierwotne. Przy narożnikach skrzydła mieszkalnego w międzymurzu stanęły dwie czworoboczne wieże mieszkalne, tak jak i wcześniejszy budynek również trzykondygnacjowe. Bramę wjazdową zastąpiono kwadratową wieżą bramną.
W 1492 roku podczas wojny o Koźmin zamek został zdobyty przez Wawrzyńca Kośmidra Gruszczyńskiego. Po zniszczeniach z tego okresu i pożarze z 1525 roku zamek został odbudowany przez Stanisława z Gomolina, który zwracał uwagę już głównie na funkcje reprezentacyjne założenia. Nie zmieniając dotychczasowych 
Zamek w Uniejowie
fot. ZeroJeden, V 2005
budynków dobudował załamane skrzydło południowo-wschodnie, które połączyło okrągłą wieżę z bramną.
W latach 1627-1638 zamek był własnością Jana Wężyka, potem do 1652 roku - Macieja Łubieńskiego. Przebudowy dokonane przez nich nadały rezydencji obecny wygląd przez przedłużenie skrzydła południowego do narożnej wieży. Z tego też okresu pochodzi portal bramy wjazdowej. Przeprowadzane później prace remontowe nie zmieniły już kształtu biskupiej rezydencji. Między innymi podjęto takie prace po zniszczeniach z okresu wojen szwedzkich, po najeździe wojsk saskich w 1704 roku, a także później przez Krzysztofa Antoniego Szembeka.
W końcu XVIII wieku zamek został częściowo opuszczony po sekularyzacji dóbr kościelnych przejętych przez państwo pruskie. W 1836 roku otrzymał go generał Aleksander Toll. Podczas remontu przeprowadzonego przez jego potomków w połowie XIX wieku zachodni odcinek muru między dawnymi wieżami narożnymi zastąpiono tarasem oraz założono park przyzamkowy. Zachowano ogólny kształt założenia, jednak murom zamkowym nadano cechy klasycystyczne, jedynie 
Zamek w Uniejowie
Zamek w Uniejowie na rycinie Edwarda Raczyńskiego, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, 1842
okrągła wieża zachowała orginalny gotycki wygląd.
Po pierwszej wojnie światowej w zamku urządzono pensjonat. Druga wojna pozostawiła po sobie ogromne zniszczenia, jednak w latach 1956-1967 założenie całkowicie odbudowano i urządzono w nim hotel, który mieści się tu do dziś.
Zamek w Uniejowie - Plan zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Uniejowie - Zamek w Uniejowie na rycinie Edwarda Raczyńskiego, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, 1842 Zamek w Uniejowie - Rekonstrukcja zamku XV-wiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Uniejowie - Drzeworyt Mullera według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Uniejowie - Zamek w Uniejowie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Uniejowie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Uniejowie - Dziedziniec, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Uniejowie - Północny odcinek murów obwodowych, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Uniejowie - Wieża zamkowa na pocztówce z 1926 roku Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Zamek w Uniejowie na zdjęciu z 1916 roku Zamek w Uniejowie - fot. ZeroJeden, V 2005

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.