Polskie zamki
Aktualizacja 2024-06-15
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Tudorowie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


nLokalizacja zamku na mapie Polskiie ma informacji na temat wzniesienia zamku w Tudorowie, badania archeologiczne wskazują, że budowla powstała w połowie XIV wieku. W 1371 roku w dokumentach sądowych znalazła się wzmianka, że właściciel zamku rycerz Pełka miał dokonać zatrzymania wód rzeczki Opatówki w celu rozszerzenia zalewisk. Jan Długosz wspomina o dwóch właścicielach Tudorowaw XV wieku - Mikołaja i Piotra, którzy pieczętowali się herbem Janina, można przyjąć, że byli potomkami Pełka. Budowla wzniesiona została na niewielkim skalnym cyplu o stromych zboczach. Od pozostałej części wzgórza teren zamku oddzielono przekopaną fosą, nad którą wjazd prowadził przez zwodzony most. Istniejąca do dziś kamienna wieża ma plan zbliżony do kwadratu o bokach 9,35x10,5 metra i pierwotnie miała przynajmniej trzy kondygnacje. Oprócz tej 
Zamek w Tudorowie
Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2007
wieży znajdowały się w obrębie obwodowych murów prawdopodobnie tylko gospodarcze budowle, głównie drewniane.
W 1514 roku dobra tudorowskie z zamkiem zakupił od Jana Tudorowskiego herbu Janina Krzysztof Szydłowiecki., kasztelan sandomierski a później kanclerz koronny. W 1536 roku jego córka Zofia wniosła Tudorów wychodząc za hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego. Po Tarnowskich zamek przechodził przez ręce Ostrogskich, Wiśniowieckich, Lubomirskich i Potockich.
W końcu XVII lub na początku XVIII wieku został opuszczony, a niszczejące ruiny stały się źródłem budulca dla okolicznej ludności. Nie zachowały się żadne wizerunki zamku z okresu jego funkcjonowania, jedyne przypuszczenia co do wyglądu zamku można opierać na badaniach przeprowadzonych w latach 1989-1990 przez M.Florka.
Obecnie wejście do wieży znajduje się na poziomie gruntu, ale prawdopodobnie pierwotnie znajdowało się wyżej lub zostało poszerzone z wcześniejszego wejścia.
Zamek w Tudorowie - Plan zamku z zaznaczonym odkrytym brukiem kamiennym według M.Florka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=326&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(326);return false;'>źródło</a>]  <!--[<a href='340' title='Zamek w Tudorowie - 340' alt='Zamek w Tudorowie - 340' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Tudorowie - Elewacja zachodnia wieży według M.Florka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=326&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(326);return false;'>źródło</a>] Zamek w Tudorowie - Wieża w Tudorowie na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku Zamek w Tudorowie - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Tudorowie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Tudorowie - Wieża w Tudorowie na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Tudorowie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Tudorowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Tudorowie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Tudorowie - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Tudorowie - Widok na wieżę od zachodu, fot. ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Tudorowie - fot. ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Tudorowie - fot. ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Tudorowie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, IV 2007

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.