Polskie zamki
Aktualizacja 2024-06-15
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek Tenczyn w Rudnie

 (Rudno • Tenczyn) 

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Rudno • Tenczyn:    Rudna · Rudnica ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskiie ma jednoznacznego poglądu o czasie wzniesienia zamku Tenczyn. Prawdopodobnie Andrzej herbu Topór około połowy XIV wieku ukończył budowę murowanej siedziby. Jednak początki budowy mogą sięgać czasów jego ojca Nawoja z Morawicy, który w 1319 roku założył tu wieś. Pierwsze założenie zajęło najwyższą partię wzgórza, otoczono ją murami obwodowymi, w ciągu których znajdowały się prawdopodobnie trzy lub cztery wieże, jedna czworokątna, pozostałe cylindryczne. Nie jest znana pierwotna zabudowa dziedzińca, możliwe, że istniały tu wtedy dwa skrzydła wzdłuż północnego i wschodniego odcinka murów.
Począwszy od początków XV wieku zamek był często wzmiankowany w dokumentach, od tego też czasu znani są jego burgrabiowie. Od Andrzeja rozpoczyna się linia rodu używająca nazwiska Tęczyńskich. W XV wieku Tęczyńscy rozbudowali zamek. Od południa wieżę czworoboczną powiększono tworząc z niej wieżę bramną zwaną Nawojową, w narożniku północno-zachodnim powstał nowy budynek o funkcjach mieszkalnej wieży. Skrzydło wschodnie zostało rozbudowane i pełniło funkcje reprezentacyjne, wydłużono je w stronę wieży bramnej. Mieszkania właścicieli znajdowały się w skrzydle północnym. Na przełomie XV i XVI wieku miała miejsce kolejna rozbudowa, podczas której wzniesiono między wieżą bramną a skrzydłem wschodnim kaplicę, której funkcję wcześniej spełniało pomieszczenie nad przejazdem 
Zamek Tenczyn w Rudnie
Zamek Tenczyn na zdjęciu Albina Friedricha z końca XIX wieku
bramnym. Zamek został także powiększony o część dolną rozciągającą się wzdłuż południowego i zachodniego odcinka murów obwodowych.
Około 1570 roku, za czasów Jana Tęczyńskiego, zamek przebudowano w stylu renesansowym a niedługo potem umocniono dolną część fortyfikacjami bastejowo-bastionowymi. Wjazd prowadził w narożniku północno-zachodnim przez okrągłą basteję bramną wzdłuż całego zamku dolnego a następnie przez kwadratową wieżę zamku górnego. Dziedziniec zamku górnego otoczono krużgankami.
Po śmierci wojewody krakowskiego Jana, ostatniego męskiego przedstawiciela rodu, zamek przeszedł wraz z ręką jego córki Izabeli w 1639 roku na własność Łukasza Opalińskiego. Zamek stał się ośrodkiem administracyjnym okolicznych dóbr Opalińskich, którzy nie mieszkali tu. W czasie potopu szwedzkiego zamek bez walk dostał się w ręce Szwedów, którzy spalili go wycofując się.
Próby odbudowy przez kolejnych właścicieli nie przywróciły twierdzy dawnej świetności. Właścicielami byli kolejno Sieniawscy, Czartoryscy i Potoccy.
W 1768 roku w zamek uderzył piorun, od którego powstał pożar, który 
Zamek Tenczyn w Rudnie
Ruiny murów galerii strzelniczej, fot. ZeroJeden, V 2004
ponownie zniszczył zamek do tego stopnia, że został ostatecznie opuszczony przez właścicieli. W początkach XX wieku próbowano zabezpieczyć ruiny przed dalszymi zniszczeniami, a po drugiej wojnie światowej prace dokończono.
Zamek Tenczyn w Rudnie - Plan zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Tenczyn w Rudnie - Plan sytuacyjny zamku według Erika Dahlberga z 1655 roku Zamek Tenczyn w Rudnie - fot. ZeroJeden, V 2002 Zamek Tenczyn w Rudnie - Północna ściana kaplicy, widok od strony wewnętrznej, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2002 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2002 Zamek Tenczyn w Rudnie - Szyja wjazdowa, widok w stronę bastei wjazdowej, fot. ZeroJeden, V 2002 Zamek Tenczyn w Rudnie - Wnętrze kaplicy, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - fot. ZeroJeden, V 2002 Zamek Tenczyn w Rudnie - Tenczyn od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2002 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok od strony wieży bramnej na ruiny galerii strzelniczej i południowo-zachodniego bastionu, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Barbakan oraz wysokie przylegające do niego mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Baszta wschodnia z XV wieku, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z dolnego dziedzińca na ruiny bastionu południowo-zachodniego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Wieża bramna zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek Tenczyn na zdjęciu lotniczym z 1930 roku Zamek Tenczyn w Rudnie - Mury galerii strzelniczej oraz zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Barbakan, widok od strony galerii przejazdowej, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z szyi przedbramia na szczyt wieży, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Wieża zamkowa na widokówce z 1924 roku Zamek Tenczyn w Rudnie - Dziedziniec i mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek w Rudnie od północy, fot. ZeroJeden, II 2002 Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek w roku 1906 Zamek Tenczyn w Rudnie - Mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Mury zamku górnego łączące go z barbakanem, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Ruiny murów galerii strzelniczej, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Tenczyn w Rudnie - Ruiny Tęczyna na fotografii z 1905 roku Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek w Rudnie w okresie międzywojennym Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek Tenczyn na pocztówce z 1906 roku Zamek Tenczyn w Rudnie - Ruiny Tenczyna na zdjęciu Józefa Zajączkowskiego z 1905 roku Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek Tenczyn na zdjęciu Albina Friedricha z końca XIX wieku Zamek Tenczyn w Rudnie - Mury zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek Tenczyn na zdjęciu Albina Friedricha z końca XIX wieku Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek Tenczyn na zdjęciu z 1889 roku Zamek Tenczyn w Rudnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek Tenczyn w Rudnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek Tenczyn w Rudnie - Ruiny zamku na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Tenczyn w Rudnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek Tenczyn w Rudnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek Tenczyn w Rudnie - Niesygnowany staloryt, Ruiny zamku Tenczyn, Leonard Chodźko La Pologne historique... t.1, Paris 1835-1836 Zamek Tenczyn w Rudnie - Drzeworyt A.K., Strzecha 1870 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok ruin zamku Tenczyn pochodzący na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek Tenczyn na rysunku Alfreda Schouppé z 1863 roku Zamek Tenczyn w Rudnie - Zamek Tenczyn w 1871 roku na drzeworycie Franciszka Wastkowskiego Zamek Tenczyn w Rudnie - Drzeworyt Kublera według rysunku Ceglińskiego, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Tenczyn w Rudnie - rys. K.W.Kielisińskiego, 1832. Muz. Nar. w Poznaniu Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok z przedzamcza na górny zamek, akwarela Zygmunta Vogla z 1790. Gabinet Rycin BUW Zamek Tenczyn w Rudnie - Ruiny zamku Tenczyn na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1882 Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok zamku około 1800 roku na rysunku Zygmunta Vogla Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok zamku około 1800 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek Tenczyn w Rudnie - Widok ruin zamku z dzieła Jana Nepomucena Głowackiego '24 widoków  miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.