Polskie zamki
Aktualizacja 2024-05-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Rawie Mazowieckiej

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


oLokalizacja zamku na mapie Polskibecnie nie można jednoznacznie stwierdzić, kto wzniósł zamek w Rawie. Na pewno widoczne dziś pozostałości pochodzą z ostatniej ćwierci XIV wieku, choć Jan Długosz wymienia zamek w Rawie jako fundację Kazimierza Wielkiego. Jednak brak wzmianki o zamku w kronice Jana z Czarnkowa nie pozwala na bezkrytyczne przyjęcie informacji Długosza.
Prawdopodobnie to Siemowit IV po objęciu w 1381 roku w spadku po ojcu ziemi rawskiej wzniósł tu mocną twierdzę na podmokłych terenach w widłach rzek Rawki i Rylskiej, gdzie utwardzono i może nieznacznie podwyższono teren. Całe założenie od początku zajmowało duży obszar zbliżony do kwadratu o boku 65 metrów otoczony wysokim murem obwodowym ze szkarpami. W narożniku południowo-zachodnim powstała ośmioboczna potężna wieża, a północną kurtynę murów zajął pałac książęcy. Wjazd 
Zamek w Rawie Mazowieckiej
Rekonstrukcja wyglądu zamku w XIV wieku, ZeroJeden
na zamek znajdował się w środku południowego odcinka muru i prowadził przez trzykondygnacjową prostokątną w planie wieżę bramną. Drugi niewielki budynek znajdował się jeszcze w narożniku południowo-wschodnim. Wzdłuż murów i na dziedzińcu rozlokowano także inne budynki gospodarcze, ale wyłącznie drewniane. Całość otoczono fosą, nad którą przerzucono drewniany most.
W 1507 roku zamek został zniszczony przez pożar, a później w latach 1509-1519 odbudowany. Podwyższono wtedy ośmioboczną wieżę, a w związku z postępem wojskowości przystosowano ją także do obrony artyleryjskiej. Mimo wagi, jaką przykładano do tej twierdzy, o czym świadczy przetrzymywanie tu skarbca przeznaczonego na wojsko, w pierwszej połowie XVII wieku zamek był już zaniedbany, a podczas wojen szwedzkich został uszkodzony. Był jednak nadal użytkowany, skoro osądzono w nim wziętego do niewoli dowódcę szwedzkiego. Dopiero w 1776 roku próbę odbudowy podjął Franciszek Lanckoroński, jednak niedługo potem ostatecznie zaniechano dalszych prac i opuszczony popadł w kompletną ruinę na przełomie XVIII i XIX wieku. Po przejęciu przez władze pruskie zamek służył jako źródło budulca, 
Zamek w Rawie Mazowieckiej
Zamek w Rawie od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, III 2005
zostały rozebrane wszystkie zabudowania oprócz wieży. Jednak i ona została uszkodzona od uderzenia pioruna w 1859 roku. Po drugiej wojnie światowej w latach 1954-1958 resztki murów zabezpieczono, a wieżę łącznie z narożnym fragmentem murów odbudowano.
Zamek w Rawie Mazowieckiej - Plan zamku według 'Architektura gotycka' Zamek w Rawie Mazowieckiej - Plan ruin według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok z pozostałości bramy na wieżę w południowym narożniku, fot. ZeroJeden, V 2011 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. Kazimierz Stefański, 1913 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Wieża zamkowa na pocztówce z 1915 roku Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok z północnego narożnika, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. ZeroJeden, V 2011 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. Kazimierz Stefański, 1913 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. Konrad Kłos, 1913 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Wieża zamkowa na zdjęciu z 1944 roku Zamek w Rawie Mazowieckiej - Zamek w Rawie na zdjęciu z 1937 roku Zamek w Rawie Mazowieckiej - Zamek w Rawie na zdjęciu z 1937 roku Zamek w Rawie Mazowieckiej - Ruiny zamku w Rawie na zdjęciu z 1944 roku, fot. Otto Pfeil Zamek w Rawie Mazowieckiej - Wieża zamkowa zamku w Rawie na zdjęciu z 1944 roku, fot. Otto Pfeil Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rawie Mazowieckiej - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Zamek w Rawie Mazowieckiej na zdjęciu z 1904 roku Zamek w Rawie Mazowieckiej - Zamek w Rawie od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Ruiny zamku w Rawie na pocztówce z około 1915 roku Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2011 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Widok z północnego narożnika zamku, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Rysunek M.E.Andriollego z 1878, 'Kłosy' 1879 nr 725 Zamek w Rawie Mazowieckiej - Rekonstrukcja zamku średniowiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Rawie Mazowieckiej - Rekonstrukcja wyglądu zamku w XIV wieku, ZeroJeden Zamek w Rawie Mazowieckiej - Drzeworyt według rysunku Podbielskiego, Tygodnik Illustrowany 1879 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Rawie Mazowieckiej - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 39, 1844 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Rawie Mazowieckiej - Wieża zamkowa w Rawie na litografii Kazimierza Stronczyńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)'
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.