Polskie zamki
Aktualizacja 2023-06-04
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Piotrkowie Trybunalskim

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


nLokalizacja zamku na mapie Polskia lewym brzegu Strawy w XIII wieku istniał gród. Większego znaczenia nadały mu zjazdy i wydarzenia o znaczeniu ogólnopaństwowym, które odbywały się tu w XIV wieku. Częstymi gośćmi byli wówczas w Piotrkowie królowie polscy. Z kronik Janka z Czarnkowa wiemy, że w związku z tymi wizytami Kazimierz Wielki polecił zbudować tu obronną rezydencję, która stanęła w 1347 roku.
Z biegiem lat budowla okazała się niewystarczająca dla potrzeb dworu królewskiego i w 1511 roku Zygmunt Stary zlecił nadwornemu muratorowi Benedyktowi z Sandomierza wzniesienie nowej rezydencji. Budowa została ukończona w roku 1520. Benedykt wcześniej pracował przy przebudowie Wawelu, stąd pewne podobieństwa, szczególnie w układzie komnat i wystroju architektonicznym murów zamkowych. Mieszkalna wieża została wzniesiona na planie prostokąta o bokach około 18 na 20 metrów i pierwotnie miała trzy kondygnacje, całość miała cechy stylu renesansowego, jednak kamieniarka okien i portali nawiązywała do gotyku.
W XVI wieku zamek nadal był miejscem licznych wydarzeń o randze państwowej. Odbywały się tu często sejmiki i synody, jednak już na początku XVII wieku, bo w roku 1611 lustracja mówi o budowli częściowo zrujnowanej. Podczas potopu szwedzkiego najeźdźcy pogłębili zniszczenia i spalili wieżę. Podczas odbudowy, której podjął się w latach 1668-1671 Michał Warszycki, zamek otrzymał namiotowy dach. Nie odtworzono jednak już wtedy umocnień, 
Zamek w Piotrkowie Trybunalskim
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019
prawdopodobnie wcześniej zamek posiadał attykę, której również nie odtworzono. Sale reprezentacyjne na wszystkich kondygnacjach zostały podzielone ścianą.
Po drugim zaborze zamek popadł w ruinę. W 1869 roku gubernator piotrkowski polecił odbudować zrujnowany zamek na garnizonową cerkiew, przy czym obniżono wieżę do dwóch kondygnacji i przykryto nowym dachem z kopułą cerkiewną.
Po pierwszej wojnie światowej zamek został przekazany Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, które po niezbędnych pracach remontowych urządziło tu muzeum. Po zniszczeniach z drugiej wojny światowej w 1947 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków przystąpił do odbudowy zamku i przywrócenia mu cech renesansowych sprzed przebudowy Michała Warszyckiego. Prace posuwały się dość szybko i w 1951 roku urządzono na dwóch kondygnacjach budynku Muzeum Historyczne miasta Piotrkowa. W latach 1963-1969 odbudowano trzecią kondygnację, jednak nie zdecydowano się na odbudowę attyki i nakryto całość dachem namiotowym.
Z detali architektonicznych zachowały się sklepienia kolebkowe piwnic, portale oraz 
Zamek w Piotrkowie Trybunalskim
fot. ZeroJeden, IX 2001
pierwotne zdobienia. Bardzo cenne są orginalne obramienia okienne na parterze i pierwszym piętrze, pochodzące z lat 1520-1525.
Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Elewacja południowa, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zamek w Piotrkowie na pocztówce z około 1910 roku Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zamek w Piotrkowie na zdjęciu A.Balda z okresu międzywojennego Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zamek w Piotrkowie Trybunalskim na zdjęciu z 1902 roku Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zamek w Piotrkowie na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zachodnia elewacja wieży, fot. ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - fot. JAPCOK, IX 2002 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zamek na zdjęciu z 1899 roku Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Plan parteru zamku według Teresy Jakimowicz  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=737&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(737);return false;'>źródło</a>] Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - 'Kłosy' 1868 nr 171 Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Zamek na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Rysunek z 1828 roku Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Panorama miasta i zamek na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Drzeworyt według rysunku Polkowskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1864 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1864 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Piotrkowie Trybunalskim - Piotrków na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.