Polskie zamki
Aktualizacja 2022-05-20
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankOjców - Česká verzeOjców - Deutsch

Zamek w Ojcowie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Ojców:    Ojców-Smardzowice ·


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek w Ojcowie został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego, a podanie mówi, że nazwa castrum Oczec powstała na cześć jego ojca Władysława Łokietka, który w pobliżu Ojcowa znalazł niegdyś ukrycie przed wrogimi wojskami. Ścisłe datowanie nie jest możliwe, jednak można założyć, że zamek powstał pomiędzy 1354 rokiem, kiedy król otrzymał od biskupstwa krakowskiego te ziemie, a 1370 rokiem, kiedy miał tu już siedzibę burgrabia Zaklika. Pierwotnie zamek składał się z ośmiobocznej wieży ostatecznej obrony posadowionej na skałach górujących ponad pozostałą częścią wzgórza, obwodu murów obiegających 
Zamek w Ojcowie
Widok ruin zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla
nieregularnie wzgórze po jego krawędzi oraz z czworobocznej wieży bramnej dostawionej do skał u stóp donżonu. Dom mieszkalny wzniesiono wzdłuż wschodniego odcinka obwodowych murów. Cypel odcięto od reszty wzniesienia głębokim przekopem, nad którym przerzucono zwodzony most. Kazimierz Wielki utworzył w Ojcowie starostwo, pierwszym znanym starostą był Jan z Korzkwi pod koniec XIV wieku.
W 1400 roku zamek został zastawiony przez Władysława Jagiełłę. Kolejnymi starostami byli przedstawiciele wielu zamożnych rodów, między innymi Szafrańcowie, Bonerowie, Myszkowscy i Korycińscy. O pracach budowlanych czy remontach za ich panowania nie ma informacji, prawdopodobnie jednak musiały być jakieś prowadzone, skoro dopiero w 1620 roku odnotowany jest zły stan zamku. Prawdopodobnie nie był on używany do tego czasu jako stała siedziba swoich właścicieli. We wspomnianym dokumencie z 1620 roku jest mowa o podjętej przez Mikołaja Korycińskiego odbudowie i rozbudowie warowni. Prace trwały długo, po śmierci Mikołaja były jeszcze kontynuowane 
Zamek w Ojcowie
Zamek w Ojcowie na litografii z 1847 roku
przez jego synów Ferdynanda i Stefana. W wyniku tych prac powstała okazała rezydencja z nowym domem mieszkalnym umiejscowionym na wystającym na południe w rejonie bramy wjazdowej cyplu skalnym. Budynek był podpiwniczony i miał dwie kondygnacje naziemne. Umieszczono w nim między innymi kaplicę. Na środku dziedzińca znalazła się głęboka wykuta w skale studnia.
Podczas potopu szwedzkiego najeźdźcy zajęli zamek prawdopodobnie bez walki i urządzili w nim magazyn broni i żywności. Po wycofaniu się Szwedów zamek został wyremontowany przez Stanisława Korycińskiego, a w 1676 roku starostwo ojcowskie objęli Warszyccy, a później Męcińscy i Morscy. W 1721 roku starostą był Bogusław Łubieński, później Załuscy. W 1787 roku na zamku był podejmowany Stanisław August Poniatowski, starostą wtedy, z resztą ostatnim, był tu Teofil Załuski. Po rozbiorach Polski Pod koniec XVIII wieku zamek zaczął być zaniedbywany i popadł w ruinę, ostatecznie mieszkańcy go opuścili w 1826 roku. Gdy oddano go pod licytację zakupu dokonał Konstanty Wolicki, który kazał rozebrać znaczną część murów i budynków dla pozyskania materiału budowlanego. Kolejny właściciel, Wojciech Prendowski, nosił się wprawdzie z zamiarem odbudowy zamku, zlecając plany wykonania tych prac znanemu architektowi Franciszkowi Marii Lanciemu, ale robót restauracyjnych nawet nie rozpoczął. Dopełnił natomiast dzieła zniszczenia, gdy z gotyckich kamieni zamkowych kazał wznieść karczmę i browar. Ocalałą ośmioboczną wieżę w 1913 roku obniżono obawiając się, że dolna część murów nie wytrzyma obciążenia.
Obecnie 
Zamek w Ojcowie
Zamek w Ojcowie na litografii z XIX wieku
zachowane tu są wieża bramna, wieża ośmioboczna, przyziemie murów budynku południowego oraz resztki murów obwodowych. Na dziedzińcu zachowała się także studnia. Z mostu prowadzącego do wieży bramnej zachowały się częściowo tylko kamienne filary. W wieży ośmiobocznej widać ślady schodów oraz kominka jeszcze z XIV wieku.
Zamek w Ojcowie - fot. ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Ojcowie - Makieta zamku w zamkowej wieży bramnej, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Ojcowie - Widok od południa, fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Ojcowie - Zamek na pocztówce z 1900 roku Zamek w Ojcowie - Zamek na pocztówce z 1906 roku Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku na widokówce z 1933 roku Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na pocztówce z 1908 roku Zamek w Ojcowie - fot. ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Ojcowie - Brama wjazdowa od wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie na zdjęciu z 1915 roku Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na zdjęciu z lat 1918-36 Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie na zdjęciu sprzed 1915 roku Zamek w Ojcowie - Wieża bramna zamku w Ojcowie na zdjęciu sprzed 1915 roku Zamek w Ojcowie - Wieża bramna zamku w Ojcowie na zdjęciu sprzed 1915 roku Zamek w Ojcowie - Wieża zamku w Ojcowie na zdjęciu z 1915 roku Zamek w Ojcowie - Wieża zamku w Ojcowie na zdjęciu sprzed 1915 roku Zamek w Ojcowie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ojcowie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ojcowie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ojcowie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku na pocztówce z około 1930 roku Zamek w Ojcowie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IV 2001 Zamek w Ojcowie - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Ojcowie - Plan zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Ojcowie - Plan według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Ojcowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1888 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Drzeworyt według rysunku W.Gościmskiego, Tygodnik Powszechny 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 11, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Staloryt nieznanego autorstwa, Environs de Krakovie-Vue d'Oycow, Leonard Chodźko La Pologne historique... t.1, Paris 1835-1836 Zamek w Ojcowie - Litografia nieznanego autorstwa, Widok zamku Ojcowa, Przyjaciel Ludu 1843 Zamek w Ojcowie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie na litografii A.Załęskiego z lat 1845-75 Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na litografii z XIX wieku Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na rysunku Alfreda Schouppé z 1861 roku Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na litografii z 1847 roku Zamek w Ojcowie - Rysunek anonimowy, ok. 1820 Zamek w Ojcowie - Próba rekonstrukcji zamku ojcowskiego według Roberta Kubiszyna, zaczerpnięte z: R.Krajewski, R.Kubiszyn 'Orle gniazda i warownie jurajskie', Warszawa 1997 Zamek w Ojcowie - Widok ruin zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Ojcowie - Rekonstrukcja zamku w XVII wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Ojcowie - Hotele poniżej zamku w Ojcowie, rysunek Elwira Andriollego z 1886 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=311&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(311);return false;'>źródło</a>] Zamek w Ojcowie - Widok ruin zamku na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek w Ojcowie - Rysunek Zygmunta Vogla z początku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=161&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(161);return false;'>źródło</a>]

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.