Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-24
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Niepołomicach

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


nLokalizacja zamku na mapie Polskiiepołomice zostały założone prawdopodobnie jeszcze w XIII wieku, choć pierwsza pewna informacja o osadzie pochodzi z 1349 roku. Zamek myśliwski wzniósł na pewno Kazimierz Wielki, co poświadczają kronikarze Jan z Czarnkowa i Jan Długosz. Położony niedaleko stołecznego Krakowa w borach pełnych zwierzyny, stał się częstym miejscem wypoczynkowego pobytu króla. Zamek wzniesiony był z cegły na kamiennych fundamentach, na planie zbliżonym do kwadratu o boku niespełna 60 metrów. W narożnikach 
Zamek w Niepołomicach
Widok z południowego narożnika dziedzińca, fot. ZeroJeden, VI 2006
północno-wschodnim i północno-zachodnim znajdowały się prostokątne w planie wieże, dwa skrzydła położone były wzdłuż wschodniego i południowego boku założenia. Oba skrzydła były dwukondygnacjowe, południowe miało dwa trakty a wschodnie jeden. Wjazd znajdował się w murze kurtynowym zachodnim.
Prawdziwy rozkwit zamku miał miejsce za Władysława Jagiełły, który równie często jak polowania organizował tu spotkania rady królewskiej. Po zwycięstwie w Wielkiej Wojnie z Krzyżakami król, wracając do Krakowa, dojechał do Niepołomic a stąd pieszo udał się do katedry wawelskiej złożyć zdobyte chorągwie.
Kolejnym władcą, który przyczynił się do wzrostu znaczenia Niepołomic był Zygmunt Stary. Za jego też czasów po 1506 roku dokonano poważnej rozbudowy zamku. Powstało założenie czteroskrzydłowe, do istniejących budynków dodano skrzydło północne dwutraktowe oraz zachodnie jednotraktowe. Dookoła dziedzińca wzdłuż wszystkich skrzydeł założono drewniane krużganki, a bramę wjazdową umiejscowiono w południowym skrzydle.
Syn Zygmunta Starego - Zygmunt August również dbał 
Zamek w Niepołomicach
Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
o rezydencję w Niepołomicach. Po pożarze, który uszkodził zamek w 1550 roku król powierzył prace remontowe powiązane z rozbudową założenia Tomaszowi Grzymale. Prace trwały do 1571 roku i w ich wyniku wszystkie skrzydła podniesiono o jedną kondygnację. W pracach prawdopodobnie brał też udział Santi Gucci.
Zamek pozostawał rezydencją królewską do 1586 roku, potem został przekazany starostom. Nie przeprowadzano w tych czasach większych prac budowlanych, jedynie w 1637 roku Aleksander Michał Lubomirski przebudował krużganki na murowane. Podczas potopu szwedzkiego zamek został uszkodzony oraz ogołocony z wyposażenia. Potem powoli niszczał a prace remontowe miały powierzchowny charakter.
Około 1800 roku, w wyniku adaptacji przez Austriaków na koszary, rozebrana została najwyższa kondygnacja. Od początku XIX wieku przeprowadzane były znów dość powierzchowne remonty. Dopiero odbudowa prowadzona w końcu ubiegłego wieku przywróciła zamkowi świetność z czasów królewskiego panowania na zamku. Już w czasie tej odbudowy na dziedzińcu znalazło miejsce targowisko, obecnie jednak cały kompleks wykorzystywany 
Zamek w Niepołomicach
Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
jest na cele muzealno-kulturalne.
Zamek w Niepołomicach - Elewacja zachodnia z bramą wjazdową, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Niepołomicach - fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Niepołomicach - fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Niepołomicach - fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Niepołomicach - fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Niepołomicach - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Niepołomicach - Zamek na pocztówce z końca XIX wieku Zamek w Niepołomicach - Zamek na widokówce z 1946 roku Zamek w Niepołomicach - Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Niepołomicach - Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Niepołomicach - Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Niepołomicach - Brama zamku w Niepołomicach, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Niepołomicach - Zamek na widokówce z 1904 roku Zamek w Niepołomicach - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Niepołomicach - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Niepołomicach - Brama wjazdowa, fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Niepołomicach - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Niepołomicach - Widok z południowego narożnika dziedzińca, fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Niepołomicach - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Niepołomicach - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Niepołomicach - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Niepołomicach - Zamek w Niepołomicach na fotografii z 1930 roku Zamek w Niepołomicach - Południowy narożnik, fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Niepołomicach - Wnętrza zamku w Niepołomicach na fotografii z lat 1918-28 Zamek w Niepołomicach - Zamek w Niepołomicach na fotografii z lat 1918-39 Zamek w Niepołomicach - Zamek w Niepołomicach na fotografii lotniczej z lat 1918-39 Zamek w Niepołomicach - Krużganki zamku niepołomickiego na zdjęciu Ottona Swobody z 1939 roku Zamek w Niepołomicach - Zamek w Niepołomicach na pocztówce z 1912 roku Zamek w Niepołomicach - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Niepołomicach - Plan zamku według Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 'Sztuka Ziemi Krakowskiej' Zamek w Niepołomicach - Rekonstrukcja zamku średniowiecznego według Michała Kozery, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Niepołomicach - Drzeworyt, Kłosy 546, 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.