Polskie zamki
Aktualizacja 2024-04-13
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Namysłowie

 (Namysłów • Namslau) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek wzmiankowany w 1312 r., w tym czasie prawdopodobnie drewniany. Budowa obecnego rozpoczęta ok. 1360 r. na polecenie Karola IV, współcześnie z akcją fortyfikowania miasta. Po 1533 r., kiedy lenno zamkowe oddane zostaje w zastaw Radzie Miejskiej Wrocławia, częściowa przebudowa i rozbudowa. W 1534 r. wzniesienie głównej bramy wjazdowej z przedmurzem i mostem. W 1537, 1540 oraz 1557 r. dalsze prace, m.in. wykonanie nowej więźby dachowej. W latach 1560-1569 naprawa dachów i wzniesienie budynków gospodarczych. W 1660 r. umieszczenie więzienia w budynku bramnym. W 1703 r. zamek przechodzi drogą zakupu w posiadanie zakonu krzyżackiego. W 1741 r. uszkodzony w czasie ostrzeliwania miasta, następnie odrestaurowany. W 1771 r. powiększenie o skrzydło pd. Po sekularyzacji w 1810 r. zniesienie budynków 
Zamek w Namysłowie
Litografia Heuera z dzieła 'Schlessien' Franza Schrollera z 1885 roku
gospodarczych. W 1812 r. odnowienie dachów i schodów. W 1830 r. przechodzi w ręce prywatne. W 1861 właściciel Hugo von Garnier z Biestrzykowic odnawia kaplicę. W 1895 r., po zakupieniu zamku przez właściciela browaru Haselbacha, znaczne przekształcenie wnętrz. W latach 1937-1939 przebudowa wnętrz w skrzydle pn.
Zamek usytuowany na niewielkim wzniesieniu, otoczony pierwotnie fosą zniwelowaną w XIX w. Murowany z cegły o układzie gotyckim na wysokiej podmurówce z kamienia polnego, ze skrzydłem pd. otynkowanym. Założony na rzucie nieregularnego wieloboku z trzema skrzydłami wbudowanymi w obwód murów. Najstarsze skrzydło pn. wzniesione zapewne ok. 1360 r. z występującym od dziedzińca prostokątnym ryzalitem mieszczącym pierwotnie w przyziemiu sień wejściową, na piętrze kaplicę. Skrzydło zachodnie dobudowane prawdopodobnie po 1533 r., skrzydło pd. w 1771 r. Skrzydło pn. piętrowe z poddaszem mieszczącym pierwotnie ganek strzelniczy, zaadaptowanym na cele mieszkalne. Podpiwniczone wysoko, z piwnicami sklepionymi kolebkowo z lunetami. Układ pomieszczeń jednotraktowy, nieregularny, 
Zamek w Namysłowie
Drzeworyt G.Heuera sprzed 1889 roku [źródło]
znacznie przekształcony, z sienią pośrodku mieszczącą zrekonstruowaną zabiegową klatkę schodową. W sieni i niektórych pomieszczeniach stropy belkowane, w pozostałych sufity. Z sieni na piętrze wejście do dawnej kaplicy nakrytej sklepieniem żebrowym. Skrzydło zach. z piwnicami sklepionymi kolebkowo z lunetami, jednotraktowe z pomieszczeniami w amfiladzie. W sieni oraz sąsiednim pomieszczeniu oraz na piętrze sufity, niektóre z fasetą, pozostałe pomieszczenia sklepione krzyżowo i kolebkowo. Elewacje dziedzińca przekształcone i scalone po 1895 r. Okna w większości nowoprzebite, prostokątne. Dachy siodłowe kryte dachówką. W jednym z pomieszczeń skrzydła pd. kominek zamknięty łukiem spłaszczonym, w prostokątnej ogzymsowanej obudowie, w której zwieńczeniu owalna płycina z krzyżem i datą 1774. Budynek bramny wzniesiony w 1534 r. powiększony w XVII w. i nadbudowany w 1 połowie XVIII w. Murowany z cegły, wzniesiony na rzucie prostokąta z częścią pn. węższą, mieszczącą bramę przejazdową, z częścią pd. poszerzoną ku dziedzińcowi obejmującą pomieszczenia 
Zamek w Namysłowie
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019
gospodarcze. Od dziedzińca ponad przejazdem kartusz z herbem Mikołaja Jenkwitza starosty księstwa wrocławskiego. Na dziedzińcu późnorenesansowa kamienna studnia z 1600 r.
Zamek w Namysłowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Namysłowie - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Namysłowie - W głębi - południowe skrzydło zamku, fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Namysłowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Namysłowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Namysłowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Namysłowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Namysłowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Namysłowie - Zamek w Namysłowie na zdjęciu z lat 1905-09 Zamek w Namysłowie - Zamek w Namysłowie na zdjęciu z lat 1905-11 Zamek w Namysłowie - Zamek w Namysłowie na zdjęciu z 1910 roku Zamek w Namysłowie - fot. JAPCOK, IX 2002 Zamek w Namysłowie - Zamek w Namysłowie na pocztówce z lat 20. XX wieku Zamek w Namysłowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Namysłowie - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Namysłowie - fot. ZeroJeden, V 2000 Zamek w Namysłowie - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Namysłowie - fot. ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Namysłowie - fot. ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Namysłowie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1940  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1076&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1076);return false;'>źródło</a>] Zamek w Namysłowie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1940  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1076&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1076);return false;'>źródło</a>] Zamek w Namysłowie - Drzeworyt G.Heuera sprzed 1889 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>źródło</a>] Zamek w Namysłowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Namysłowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Namysłowie - Litografia Heuera z dzieła 'Schlessien' Franza Schrollera z 1885 roku Zamek w Namysłowie - Zamek w Namysłowie w 1925 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.