Polskie zamki
Aktualizacja 2024-04-13
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Legnicy

 (Legnica • Liegnitz • Liegnitz • Lignica) 

Legendy
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


lLokalizacja zamku na mapie Polskiegnica od początków swojego istnienia była jednym z najważniejszych ośrodków osadniczych Śląska. Prawdopodobnie już w VIII wieku była tu osada, której znaczenie z biegiem wieków wzrastało. W początkach XIII wieku Henryk Brodaty wzniósł na miejscu grodu murowany zamek, który jest uznawany za jeden z pierwszych zamków na ziemiach polskich. Jest również prawdopodobne, że budowę zainicjował ojciec Henryka Bolesław Wysoki.
Za czasów Bolesława Wysokiego mógł powstać budynek pałacowy w południowej części wcześniejszego grodu, w ciągu obwałowań. Był to okazały budynek o wymiarach około 16x61 metrów i trzech kondygnacjach. Kolejne elementy zamku należy już przypisywać Henrykowi. Zastąpił on wały grodu murami, w ciągu których znalazł się pałac Bolesława 
Zamek w Legnicy
Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768
Wysokiego. Wzniesiony na rozległym niewysokim wzgórzu zamek składał się z dwóch członów, które zachowały układ wcześniejszego grodu i podgrodzia, całość była broniona przez trzy wieże. Mniej więcej na przedłużeniu osi pałacu po obu jego stronach w narożnikach obwodowego muru znajdowały się dwie okrągłe wieże, trzecia, kwadratowa, znajdowała się w północnym odcinku murów. Wieża południowo-zachodnia, zwana wieżą św. Jadwigi, broniła umieszczonej pierwotnie przy niej bramy wjazdowej. Miała 13 metrów wysokości, w dolnej części znajdował się w niej loch więzienny, a partia górna prawdopodobnie była mieszkalna, ponieważ wyposażona jest w kominek, siedziska oraz dekorację malarską. Większa wieża południowo-wschodnia, zwana wieżą św. Piotra, również w podziemnej kondygnacji mogła służyć jako więzienie. Miała średnicę 10 metrów. Na dziedzińcu zamkowym stała kaplica św. Benedykta, którą wzniesiono między 1220 a 1230 rokiem. Górna część kaplicy połączona była gankiem z pałacem książęcym.
W 1241 roku zamek oparł się najazdowi 
Zamek w Legnicy
fot. ZeroJeden, IX 2003
tatarskiemu. Pokonali oni oddziały polskie, które wyszły na starcie w polu, ale od oblężenie po kilku dniach odstąpili.
Zamek stał się niedługo główną siedzibą książąt legnicko-brzeskich. Na początku XV wieku Ludwik II przebudował warownię, a do prac zatrudnił podparyskiego kamieniarza. Z okresu tej przebudowy pochodzi wystrój malarski w wieży św. Jadwigi - renesansowe malowidła ścienne przedstawiają rajski ogród i wielkich ludzi starożytności - Aleksandra Macedońskiego, króla Dawida i Goliata. Kolejne przebudowy odbywały się w ciągu XV wieku, jednak nie znany jest ich zakres. W pierwszej połowie XVI wieku książę brzeski Fryderyk II ponownie prowadził prace budowlane. Otoczył on zamek dodatkowym pierścieniem umocnień z bastejami oraz fosą. W końcowym etapie tej rozbudowy w 1532 roku powstała nowa reprezentacyjna brama zamkowa. W XVII wieku Jerzy Rudolf przebudował skrzydło wschodnie i południowe oraz wzniósł w 1621 roku na styku dwóch zamkowych członów wieżę zegarową. Około 1660 roku na miejscu XIII-wiecznej wieży, zwanej Lubińską, powstała nowa brama, która przejęła nazwę po wieży. Brama ta dodatkowo była broniona basteją.
Po śmierci ostatniego piastowskiego księcia Jerzego Wilhelma w 1675 roku księstwo dostało się we władanie Habsburgów.
W 1711 roku zamek spłonął, kolejny pożar miał miejsce w 1835 roku. Po nim zamek odbudowano, a prace prowadzono pod kierunkiem architekta Karola Fryderyka Schinkla. Również podczas drugiej wojny światowej zamek nie oparł się zniszczeniom i w 1945 roku spłonął. Po odbudowie został przeznaczony na cele oświatowe i urzędy.
Zamek w Legnicy - Widok bramy wjazdowej i wieży z międzywojennej widokówki Zamek w Legnicy - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Legnicy - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Legnicy - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Legnicy - fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Legnicy - fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Legnicy - fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Legnicy - fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Legnicy - Widok od południowego-zachodu, fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Legnicy - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Legnicy - Zamek na widokówce z 1900 roku Zamek w Legnicy - Zamek w Legnicy na widokówce z 1915 roku Zamek w Legnicy - Zamek na widokówce z 1900 roku Zamek w Legnicy - Zamek na widokówce z 1934 roku Zamek w Legnicy - Zamek na zdjęciu z około 1941 roku Zamek w Legnicy - Zamek na zdjęciu z około 1941 roku Zamek w Legnicy - Legnica na zdjęciu lotniczym z 1930 roku Zamek w Legnicy - Legnica z zamkiem w górnej części na zdjęciu lotniczym z około 1920 roku Zamek w Legnicy - Zamek w okresie międzywojennym Zamek w Legnicy - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Legnicy - Zamek legnicki w 1918 roku Zamek w Legnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Legnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Legnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Legnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Legnicy - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Legnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Legnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Legnicy - Brama wjazdowa, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Legnicy - Zamek w 1914 roku Zamek w Legnicy - Widok zamku w 1940 roku Zamek w Legnicy - Zamek na pocztówce z 1916 roku Zamek w Legnicy - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Legnicy - Plan przedstawiający założenie zamku legnickiego w I połowie XIII wieku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Legnicy - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1943  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1079&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1079);return false;'>źródło</a>] Zamek w Legnicy - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1943  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1079&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1079);return false;'>źródło</a>] Zamek w Legnicy - Przekrój wieży według F.Pfeiffera, zaczerpnięte z 'Zamki śląskie'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek w Legnicy - Panorama Legnicy na sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku Zamek w Legnicy - Zamek w Legnicy na litografii Roberta Geisslera z 1866 roku Zamek w Legnicy - Panorama Legnicy na przełomie XVI i XVII wieku, miedzioryt z dzieła Georga Brauna i Fransa Hogenberga 'Civitates orbis terrarum' Zamek w Legnicy - Widok XIII-wiecznego zamku. Miniatura z Legendy o św. Jadwidze Śląskiej w tzw. Kodeksie hornigowskim z 1451 roku, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Legnicy - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Legnicy - Staloryt Hubera według rysunku T.Blätterbauera, około 1885  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>źródło</a>] Zamek w Legnicy - Litografia C.Flemminga według rysunku Webera, 1841  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>źródło</a>] Zamek w Legnicy - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Legnicy - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Legnicy - Zamek w Legnicy na sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.