Polskie zamki
Aktualizacja 2024-06-15
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Jaworze

 (Jawor • Jauer) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Jawor • Jauer:    Jaworki ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskiie ma pewności co do daty powstania jaworskiego zamku. Na pewno miał tu siedzibę książę świdnicko-jaworski Bolko I a potem jego następcy. Kiedy znalazł się we władaniu Korony Czeskiej w 1368 roku stał się siedzibą wójtów królewskich aż do 1741 roku.
Zamek znajdował się w zachodniej części miasta i był z nim połączony w jeden system fortyfikacyjny. Wspaniała rezydencja często gościła koronowane głowy oraz wysokich dostojników państwowych. W okresie wojny trzydziestoletniej zamek spłonął, kiedy doszło do walk z broniącą się w nim załogą szwedzką. Po wojnie przebudowano zamek w latach sześćdziesiątych XVII wieku głównie dzięki nowemu namiestnikowi Otto von Nostitz, a w 1705 roku odrestaurowano wieżę zegarową.
Po zagarnięciu Śląska przez Prusy król Fryderyk II przeznaczył budowlę na więzienie i dom dla umysłowo chorych. Dekret został wydany 20 września 1746 roku. Dom dla umysłowo chorych został zlikwidowany w 1810 roku, a zakład karny początkowo męski w 1821 roku zamieniono na żeński. Później jeszcze po drugiej wojnie światowej przez kilka lat spełniał tę rolę ponieważ trzymano w nim najpierw Niemców, a następnie podejrzanych o kontakty z "podziemiem" Polaków. Obecnie 
Zamek w Jaworze
Zamek na zdjęciu z 1935 roku
zachowane zabudowania dawnego więzienia zachowały mury pierwotnego zamku, jednak dobry stan nie pozwala na przeprowadzenie wnikliwych badań archeologicznych nad dawnym układem założenia. W sali biesiadnej zamku piastowskiego urządzono później kaplicę, ale zachował się jej kasetonowy strop.
Zamek w Jaworze - Zamek na zdjęciu z około 1920 roku Zamek w Jaworze - Zamek na zdjęciu z 1935 roku Zamek w Jaworze - Jawor na zdjęciu lotniczym z około 1941 roku Zamek w Jaworze - Jawor z zamkiem w lewym górnym rogu na zdjęciu lotniczym z 1935 roku Zamek w Jaworze - Jawor na zdjęciu lotniczym z lat 20. XX wieku Zamek w Jaworze - Jawor z zamkiem w prawej górnej części na zdjęciu lotniczym z lat 40. XX wieku Zamek w Jaworze - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Jaworze - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Jaworze - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Jaworze - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Jaworze - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Jaworze - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Jaworze - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Jaworze - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Jaworze - Zamek w Jaworze na zdjęciu z 1928 roku Zamek w Jaworze - Zachodni narożnik zamku, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Jaworze - Widok od północy na zachodnią część zamku, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Jaworze - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Jaworze - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Jaworze - Zamek na widokówce z 1911 roku Zamek w Jaworze - Zamek na widokówce z 1943 roku Zamek w Jaworze - Plan zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Jaworze - Plan zamku i miasta z XVII wieku według Józefa Cempy 'Adaptacja zamku w Jaworze na Dom Kultury' Zamek w Jaworze - Drzeworyt G.Heuera, około 1885  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>źródło</a>] Zamek w Jaworze - Panorama miasta z pierwszej połowy XVII wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>źródło</a>] Zamek w Jaworze - Jawor w 1738 roku, Friedrich Bernhard Werner

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.