Polskie zamki
Aktualizacja 2023-12-03
U¿ytkownik:

Has³o:

Loguj automatycznie

Za³ó¿ konto
blank
blank

Zamek w Sobótce-Górce

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz byæ zalogowany/a)blanktlo
Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z lat 1910-1920 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek od po³udnia, fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Sobótce-Górce - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z oko³o 1900 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na pocztówce z 1909 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1910 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z lat 1910-1920 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na zdjêciu z 1885 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1923 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1916 roku Zamek w Sobótce-Górce - fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1930 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1934 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Widok od po³udnia, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Sobótce-Górce - fot. JAPCOK, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - fot. JAPCOK, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Sobótce-Górce - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Sobótce-Górce - Plan wed³ug Józefa Pilcha Zamek w Sobótce-Górce - Plan pa³acu wed³ug pomiarów Pracowni Konserwacji Zabytków  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sobótce-Górce - Rysunek F.B.Wernera z po³owy XVIII wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=291&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(291);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sobótce-Górce - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN Zamek w Sobótce-Górce - Zamek na litografii z XIX wieku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na litografii C.Wolffa z oko³o 1850 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na rysunku z 1889 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1915 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.