Polskie zamki
Aktualizacja 2024-02-24
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w D±brównie

  

Legendy
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do D±brówno:    D±browa ·


wLokalizacja zamku na mapie Polski przesmyku między Jeziorem Wielkim i Małym D±browskim znajduj± się pozostało¶ci zamku krzyżackiego z pocz±tków XIV wieku. Niewielki zameczek wzniesiony w 1319 roku przez komtura dzierzgońskiego Lutera Braunchweiga pocz±tkowo był siedzib± wójta krzyżackiego. Badania archeologiczne odsłoniły fundamenty tego założenia, miało ono wymiary 25x25 metrów. Po uzyskaniu przez poblisk± osadę praw miejskich przyst±piono do budowy murów kamienno-ceglanych, w ich obręb wł±czony został zamek. Zamek 
Zamek w D±brównie
Zachodnia elewacja zamku w 1958 roku, fot. E.Waligóra z archiwum WO SOZ
nie miał przedzamcza, a od miasta oddzielał go mur parkanowy.
Pocz±tkowo wójtowie na zamku byli podlegli komturowi w Dzierzgoniu, a po 1340 roku komturowi w Ostródzie, odległej o 30 km. Wojska polskie pod±żaj±ce pod Grunwald spaliły i kompletnie zrujnowały zamek w 1410 roku. Na jego miejscu wzniesiono następny, nie ma jednak jakichkolwiek danych historycznych kiedy to nast±piło. Z krótkich zapisków archiwalnych wynika, że około 1508 roku wykonywano tu prace budowlane przy obiekcie warownym. Z innych zapisków wynika, że w 1516 roku zamek był już wybudowany.
W latach 1526-1540 zamek należy do Hansa von Gablentza, od 1544 do 1572 - do rodziny Olesnitzów, a potem aż do 1831 roku do Finck von Finckensteinów. W latach 1693-1696 zamek powiększono i przebudowano. Przebudowa nadała zespołowi charakter barokowy. Wzniesiono skrzydło wschodnie i południowe, także przy ¶redniowiecznych murach miejskich dobudowano nowy budynek.
Po przej¶ciu w ręce von Megenbornów pozostawał ich własno¶ci± do 1880 roku. W latach osiemdziesi±tych XIX wieku przebudowano wnętrza. W wieku XX należał do Straussów. W 1922 roku zburzono bramę miejsk± wchodz±c± w skład zabudowy zamku. Ostatnia przebudowa miała miejsce w latach 1929-1931.
W czasie ostatniej wojny zamek został zniszczony. Nie został już odbudowany. Do 1968 roku czę¶ciowo zachowało się skrzydło południowe.
Zamek jest ciekawym obiektem z dwóch względów - pierwotna najstarsza czę¶ć jest przykładem małego zameczku tylko dla potrzeb wójta, natomiast cało¶ć z resztkami rozległego parku przedstawia przykład siedziby ziemiańskiej jakich niewiele na tym terenie.
Zamek w D±brównie - Zachowane relikty furty z przyzamkowego muru, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w D±brównie - Relikty murów skrzydła południowego, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w D±brównie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w D±brównie - Zachowany fragment murów, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w D±brównie - Pozostało¶ci murów zamkowych, widok od południa, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w D±brównie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w D±brównie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w D±brównie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w D±brównie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie w pocz±tkach XX wieku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z 1895 roku Zamek w D±brównie - Ruiny skrzydła północno-wschodniego w 1958 roku, fot. S.Mojzych z archiwum WO SOZ Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na pocztówce z lat 1910-20 Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na pocztówce z lat 1910-20 Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z lat 30. XX wieku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z pocz±tku XX wieku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z końca XIX wieku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z okresu międzywojennego Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z okresu międzywojennego Zamek w D±brównie - D±brówno na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego. Zamek widoczny przy lewej krawędzi zdjęcia Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z 2 połowy XIX wieku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z okresu międzywojennego Zamek w D±brównie - Gówne skrzydło w 1958 roku, fot. S.Mojzych z archiwum WO SOZ Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie podczas remontu w 1930 roku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie podczas remontu w 1930 roku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie po remontu w 1931 roku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z okresu międzywojennego Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na fotografii z końca XIX wieku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie w 1905 roku Zamek w D±brównie - Ruiny skrzydła północno-wschodniego w 1958 roku, fot. S.Mojzych z archiwum WO SOZ Zamek w D±brównie - Ruiny zamku w 1958 roku, fot. E.Waligóra z archiwum WO SOZ Zamek w D±brównie - Ruiny zamku w 1958 roku, fot. E.Waligóra z archiwum WO SOZ Zamek w D±brównie - Zachodnia elewacja zamku w 1958 roku, fot. E.Waligóra z archiwum WO SOZ Zamek w D±brównie - Zamek na widokówce z 1910 roku Zamek w D±brównie - Przyziemie murów zamkowych, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w D±brównie - Plan miasta w obrębie murów obronnych, z wyróżnieniem lokalizacji zamku i ko¶cioła, lata 20. XX wieku Zamek w D±brównie - Rzut piętra zamku, przełom XIX i XX wieku Zamek w D±brównie - Elewacja dziedzińcowa skrzydła północnego, lata 20. XX wieku Zamek w D±brównie - Zamek w D±brównie na rysunku z 1811 roku, według L. v. Oelsnitz
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.