Polskie zamki
Aktualizacja 2024-05-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankCzocha - Česká verze

Zamek Czocha

 (Czocha • Tzschocha • Czajków) 

blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Czocha • Czajków • Tzschocha:    Czacz ·


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek położony na wysokiej granitowej skale na lewym brzegu Kwisy. Pierwsza znana wzmianka pochodzi z roku 1329; w tym czasie aż do roku 1346 zamek pozostawał w rękach księcia Henryka jaworskiego. Po tym roku zamek przechodzi do Korony Czeskiej i staje się lennem rycerskich rodzin śląskich.
Powstanie zamku, zbudowanego przez książąt świdnicko-jaworskich, wiąże się z akcją przyłączenia do Śląska wschodnich ziem Górnych Łużyc, tzw. okręgu Kwisy (zamki: Czocha, Leśna i Świecie). Zamek został przebudowany w pierwszej połowie 
Zamek Czocha
fot. ZeroJeden, V 2005
XVI wieku, a w roku 1793 spalony. W początku wieku XX zamek odbudowano według projektu Bodo Ebharda. Rekonstrukcja ta uniemożliwia dokładną analizę pierwotnego założenia. Należy przypuszczać, że zamek zbudowany był na planie czworoboku z zachowaną do dziś okrągłą wieżą włączoną w mury.
Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Widokówka z 1940 roku Zamek Czocha - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Zamek na pocztówce z 1937 roku Zamek Czocha - Widok zamku z początków XX wieku Zamek Czocha - Widok z międzywojennej widokówki Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Widok zachodniej ściany zamku, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Zachodnia ściana zamku, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok zachodniej ściany zamku, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Widok zachodniej ściany zamku, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Wykusz ze strzelnicą w zachodniej ścianie zamku, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Rzygacz w południowo-zachodnim narożniku, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Brama wjazdowa na zamek, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Basteja wschodnia, fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok wieży od południa, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Portal bramny, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Brama zamkowa na widokówce z około 1910 roku Zamek Czocha - Zamek na widokówce z 1920 roku Zamek Czocha - Zamek na widokówce z 1920 roku Zamek Czocha - Czocha na zdjęciu z około 1945 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha na zdjęciu z 1926 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha na zdjęciu lotniczym z 1930 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha na zdjęciu lotniczym z 1938 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha przed przebudową na pocztówce z lat 1905-1915 Zamek Czocha - Zamek Czocha na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek Czocha - Wschodnie skrzydło zamku, fot. ZeroJeden, VII 2007 Zamek Czocha - Zamek Czocha przed przebudową na zdjęciu z lat 1895-1903 Zamek Czocha - Czocha na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Czocha - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek Czocha - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek Czocha - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, III 2022 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Plan zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki śląskie'  <!--[<a href='133' title='Zamek Czocha - 133' alt='Zamek Czocha - 133' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek Czocha - Rekonstrukcja zamku sredniowiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Czocha - Zamek Czocha na rysunku Arthura Blaschnika z 1868 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha na drzeworycie Arthura Blaschnika z 1884 roku Zamek Czocha - Drzeworyt J.Krajewskiego według rysunku F.Brzozowskiego, 1881  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>źródło</a>] Zamek Czocha - Rysunek W.Banera z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Czocha - Rysunek E.Kruschte z 1924 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Czocha - Rysunek E.Kruschte z 1924 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Czocha - Ruiny zamku po pożarze w 1793 roku, rysunek Bodo Ebhardta  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek Czocha - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1881 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Czocha - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1881 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Czocha - Litografia Theodora Blatterbauera z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.