Polskie zamki
Aktualizacja 2024-05-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankBobolice - Česká verze

Zamek w Bobolicach

  

blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Bobolice:    Bobolice ·


zLokalizacja zamku na mapie Polskiarówno zamek bobolicki jak i bliźniaczy mu zamek Mirów położony na przeciwległym krańcu grzbietu skalnego urzekają malowniczością i pięknem. Można godzinami błądzić po okolicy podziwiając te niesamowite dwie warownie. Oba zamki powstały za Kazimierza Wielkiego i razem z wieloma innymi założeniami obronnymi w rejonie obecnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej miały strzec pogranicza Małopolski ze Śląskiem.
Zamek Bobolicki wzniesiony był na nieregularnym planie dopasowanym do kształtu wapiennej skały. W górnej części znajdowała się cylindryczna wieża. Wedle tradycji istniały tu siedziby rozbójników, można je wiązać z panowaniem Władysława Opolczyka, który obsadził na zamku cudzoziemską załogę. Ograbiała ona okoliczną ludność oraz przejeżdżających kupców.
W latach 1370-1396 zamek znajdował się w rękach Władysława Opolczyka, 
Zamek w Bobolicach
Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018
a królestwu został przywrócony przez Władysława Jagiełłę. Otrzymała go od króla zasłużona rodzina Krezów, która posiadała go przez blisko 200 lat. W 1587 roku został zdobyty przez wojska arcyksięcia Maksymiliana, a następnie odbity przez wojska Zamoyskiego. Zamek znalazł się w rękach Myszkowskich, a potem Męcińskich. W XVII wieku nie oparł się wojskom szwedzkim podczas potopu, po czym został opuszczony i popadł w ruinę.
Jan Sobieski ciągnąc na odsiecz Wiedniowi zatrzymał się w Bobolicach, ale musiał nocować w namiotach. Podjęto potem wprawdzie próby jego odbudowy, ale zaniechano ich pod koniec XVIII wieku. Po drugiej wojnie światowej zabezpieczono mury jako trwałą ruinę. Do dziś zachowały się tylko resztki ścian i wieży oraz podania i legendy, jak przystało na tak ciekawe ruiny.
W piętnastowiecznych kronikach odnotowano, że jeden z przedstawicieli rodziny Krezów porwał i przetrzymywał w bobolickim zamku swoją bratanicę. Podanie o białej damie pojawiającej się na murach warowni wyrosło prawdopodobnie właśnie z tego źródła.
W XIX wieku znaleziono w lochach 
Zamek w Bobolicach
fot. ZeroJeden, X 2005
okrągłej zamkowej baszty ogromny skarb. Okoliczni mieszkańcy powiadają, że nie wszystko złoto znaleziono, że w dalszym ciągu nie odkryto korytarzy łączących oba zamki oraz tunelu prowadzącego z podziemi Bobolic do pobliskiego Ogorzelnika.
Zamek w Bobolicach - fot. JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Bobolicach - fot. JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - Zamek w Bobolicach na zdjęciu Henryka Poddębskiego sprzed 1939 roku Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Zamek w Bobolicach na zdjęciu z lat 20. XX wieku Zamek w Bobolicach - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - Plan według Bohdana Guerquina  <!--[<a href='296' title='Zamek w Bobolicach - 296' alt='Zamek w Bobolicach - 296' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bobolicach - Rysunek Jana Gumowskiego z 1935 roku Zamek w Bobolicach - Zamek w Bobolicach od południa, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Bobolicach - Ruiny zamku na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Bobolicach - Rysunek Jana Gumowskiego z 1936 roku Zamek w Bobolicach - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bobolicach - Drzeworyt według rysunku Fabijańskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bobolicach - Drzeworyt według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bobolicach - Bobolice na obrazie Franciszka Kostrzewskiego z 1862 roku Zamek w Bobolicach - Zamek w Bobolicach od północy, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)'

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.