Polskie zamki
Aktualizacja 2024-05-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankBędzin - Česká verze

Zamek w Będzinie

  

blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Będzin:    Będziemyśl ·


bLokalizacja zamku na mapie Polskiadania archeologiczne prowadzone w 1991 roku wykazały, że pierwsze umocnienia powstały na obecnej Górze Zamkowej nad Czarną Przemszą na przełomie IX i X wieku, a był to wał i fosa. Potem gród obronny wzniósł tu Bolesław Wstydliwy, który po podziale dzielnicowym objął władzę nad dzielnicą krakowską i chciał umocnić swoją pozycję przez panowanie nad ważnym szlakiem handlowym z Krakowa do Wrocławia. Prawdopodobnie jeszcze w XIII wieku powstał pierwszy element murowany w dotychczas drewnianym grodzie - okrągły stołp u podstawy kwadratowy.
Murowany zamek powstał za czasów Kazimierza Wielkiego. Warunki obronne terenu zostały bardzo dobrze wykorzystane przez budowniczych, którzy przekopaniem suchej fosy dodatkowo wzmocnili dojście do zamku od wschodu. Dom 
Zamek w Będzinie
Zamek w Będzinie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku
mieszkalny był przystosowany do obrony, ale spełniał też funkcje baszty. Wcześniejsza okrągła wieża znalazła się w północno-zachodnim narożniku zabudowań, a całość otoczona była podwójnym systemem murów.
Początkowo niewielka osada przygrodowa zaczęła się rozwijać w miasto, które Kazimierz Wielki razem z zamkiem i kościołem otoczył murami.
Według legendy Kazimierz Wielki przybywając w to miejsce powiedział: "Tu będziem odpoczywali", stąd ma się wywodzić nazwa miasta Będzin, a pobliska Czeladź według tej legendy była miejscem gdzie zatrzymała się królewska świta.
W średniowieczu Będzin był bardzo ważnym ogniwem linii obronnej na granicy z Czechami. Wysunięty przed linię "Orlich Gniazd" przyjmował pierwsze ataki zapuszczających się w te strony z wyprawami wojennymi książąt śląskich.
W 1589 roku podpisano w zamku pakta będzińskie, w których wzięty do niewoli austriacki arcyksiążę Maksymilian zrzekł się praw do polskiego tronu. W 1683 roku przebywał na zamku będzińskim podążający na odsiecz Wiedniowi król Jan III 
Zamek w Będzinie
Ruiny zamku w 1920 roku
Sobieski. Później zamek stopniowo podupadł i dopiero w 1834 roku podjęto próby przywrócenia mu dawnej świetności. Projekt odbudowy przygotował Franciszek Maria Lanci. W planach było utworzenie w zamku szkoły górniczej dla potrzeb rozwijających się w okolicy kopalń węgla kamiennego.
Po zniszczeniach z okresu drugiej wojny światowej w pełni odremontowano zniszczone mury i obecnie zamek prężnie działa jako ośrodek kulturalny organizując wystawy i imprezy.
Zamek w Będzinie - Panorama Góry Zamkowej od zachodu, fot. ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Widok z okrągłego dawnego stołpu na ścianę kwadratowej wieży mieszkalnej, fot. ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Wejście do kawiarni w piwnicach zamku, fot. ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Zamek na przedwojennej widokówce Zamek w Będzinie - Zamek na widokówce z 1930 roku Zamek w Będzinie - Zamek w początkach XX wieku Zamek w Będzinie - Zamek na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Będzinie - Zamek na widokówce z 1925 roku Zamek w Będzinie - Zamek na widokówce z 1912 roku Zamek w Będzinie - Ruiny zamku w 1920 roku Zamek w Będzinie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Widok zamku z widokówki z 1908 roku Zamek w Będzinie - Widok zamku na widokówce z 1905 roku Zamek w Będzinie - Zamek na przedwojennej widokówce Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Widok od południa, fot. ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na widokówce z 1930 roku Zamek w Będzinie - Ruiny zamku na fotografii z 1907 roku Zamek w Będzinie - Widok od południa, fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Zamek na fotografii lotniczej z lat 1920-1939 Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z lat 1930-1939 Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z 1899 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na pocztówce z 1920 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na fotografii z 1889 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Będzinie - Zamek na widokówce z 1942 roku Zamek w Będzinie - fot. ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Międzymurze, fot. ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Widok z bramy wjazdowej na dziedziniec, fot. ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='104' title='Zamek w Będzinie - 104' alt='Zamek w Będzinie - 104' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Będzinie - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='271' title='Zamek w Będzinie - 271' alt='Zamek w Będzinie - 271' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Będzinie - Projekt odbudowy zamku w Będzinie F.M.Lanciego z około 1834 roku na rysunku B.Podbielskiego Zamek w Będzinie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Będzinie - Rekonstrukcja zamku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Będzinie - Rysunek Jana Gumowskiego z lat 30. XX wieku Zamek w Będzinie - Drzeworyt według rysunku Dymitrowicza, Tygodnik Illustrowany 1867 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Będzinie - Drzeworyt A.Malinowskiego, Tygodnik Illustrowany 1873 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Będzinie - Drzeworyt według rysunku Brzozowskiego, Tygodnik Illustrowany 1865 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.