Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek Sobie?? w Za??u??u

 (Załuż • Monasterzec • Sobień) 

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Załuż • Monasterzec • Sobień:    Sobieszów (63%) Sobota (43%) Sobków (43%)


nLokalizacja zamku na mapie Polskiie ma pewno??ci co do czasu powstania zamku na g??rze Sobie??. Mimo, ??e ani Jan z Czarnkowa ani Jan D??ugosz nie wspominajÄ? o nim to niekt??rzy sk??aniajÄ? siÄ? ku hipotezie, ??e wzniesiony zosta?? za czas??w Kazimierza Wielkiego. Pewne sÄ? natomiast informacje o nadaniu (prawdopodobnie istniejÄ?cej ju?? wcze??niej) zamku w ko??cu XIV wieku przez W??adys??awa Jagie????Ä? Kmitom herbu Szreniawa. Wznie??li oni tu na prze??omie XIV i XV wieku mocnÄ? twierdzÄ? na planie nieregularnego czworoboku. Skrzyd??o mieszkalne znajdowa??o siÄ? w ni??ej po??o??onej czÄ???ci za??o??enia wzd??u?? po??udniowo-wschodniego odcinka mur??w. W najwy??szym punkcie - w p????nocno-zachodnim naro??niku - w miejscu wcze??niejszej wie??y wysuniÄ?tej poza obw??d mur??w stanÄ???a prostokÄ?tna wie??a bramna o wymiarach 7, 
Zamek Sobie?? w Za??u??u
fot. ZeroJeden, VIII 2001
1x7, 8 metra. Od p????nocnego-wschodu znajdowa??o siÄ? niewielkie przedzamcze. Warownia nie s??u??y??a jednak swym w??a??cicielom d??ugo. Ju?? w 1474 roku po naje??dzie WÄ?gr??w zosta??a uszkodzona, a 1512 roku Kmitowie ostatecznie przenie??li swÄ? rodowÄ? rezydencjÄ? do Leska. W okresie drugiej wojny ??wiatowej u st??p ??redniowiecznych mur??w zamkowych Rosjanie wznie??li bunkier, kt??ry by?? czÄ???ciÄ? tzw. Linii Mo??otowa utworzonej w latach 1939-1941 wzd??u?? prawego brzegu Sanu. Obecnie resztki zamku zabezpieczono jako trwa??Ä? ruinÄ?.Zamek Sobie?? w Za??u??u - Plan zamku według Tadeusza Romana Żurowskiego 'Sobień nad Sanem, prace archeologiczne i konserwatorskie w 1966 r.' Zamek Sobie?? w Za??u??u - Drzeworyt, Kłosy 1876 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek Sobie?? w Za??u??u - Widok od strony wjazdu na resztki budynków mieszkalnych, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek Sobie?? w Za??u??u - Południowa ściana zamku, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek Sobie?? w Za??u??u - Góra zamkowa od południowego wschodu, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Sobie?? w Za??u??u - Góra zamkowa od południowego wschodu, fot. ZeroJeden, III 2000 Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek Sobie?? w Za??u??u - Brama wjazdowa, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek Sobie?? w Za??u??u - Brama wjazdowa od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek Sobie?? w Za??u??u - fot. ZeroJeden, VIII 2001
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.