Polskie zamki
Aktualizacja 2018-10-05
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankWarszawa - Ostrogskich - English versionWarszawa - Ostrogskich - esk verzeWarszawa - Ostrogskich - Deutsch

Zamek Ostrogskich w Warszawie

  

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


pLokalizacja zamku na mapie Polskirawdopodobnie w końcu XVI wieku książę Janusz Ostrogski kasztelan krakowski wzniósł zamek poza murami Warszawy, ale w bliskim jej sąsiedztwie, na wysokiej skarpie nad Wisłą.
Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego, a w 1680 roku włości Ostrogskich zakupił Jan Gliński, podkanclerzy wielki koronny. Na miejscu dawnego zamku od podstaw rozpoczął w 1681 roku wznoszenie nowej rozległej rezydencji, a do prac zatrudnił jednego z największych na tamte czasy architektów Tylmana z Gameren. Prace jednak zostały przerwane, prawdopodobnie po śmierci fundatora. Zdążono wznieść tylko fragment murów oporowych od strony obecnej ulicy Tamki i od strony Wisły. Na murach stanął prawdopodobnie przeznaczony na cele gospodarcze niewielki budynek o dwóch kondygnacjach. Na początku XVIII wieku nieukończone 
Zamek Ostrogskich w Warszawie
Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden IX 2018
założenie pałacowe przeszło w ręce Zamoyskich. Nie kontynuowali oni budowy, lecz istniejący budynek przekształcili we właściwy pałac według projektu architekta Józefa Fontany. Później kilkakrotnie zmieniali się właściciele.
W 1820 roku zlicytowano zamek, a nabył go Michał Gajewski, który podwyższył budynek o jedną kondygnację i dobudował oficyny, aby przenieść tu siedzibę policji. W 1858 roku w zamku mieściło się konserwatorium Warszawskiego Instytutu Muzycznego.
Po zniszczeniach z okresu drugiej wojny zamek odbudowano w latach 1949-1953 według stanu z końca XVII wieku, a we wnętrzach znalazło siedzibę Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
Ryszard Rogiński przytacza w swojej książce legendę związaną z zamkiem Ostrogskich. W podziemiach zamku, jak krążą wieści, jest zakopany ogromny skarb. Postanowił go zdobyć ubogi terminator szewski ze Starego Miasta. Gdy o północy zszedł do podziemi, kluczył długo krętymi lochami schodząc coraz niżej, aż natrafił na jezioro, po którym pływała złota kaczka. Przemówiła do niego ludzkim głosem i wskazała miejsce, gdzie leżało 100 
Zamek Ostrogskich w Warszawie
Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
złotych dukatów. Pozwoliła wziąć je pod warunkiem jednak, że do następnej północy wyda wszystko, co do grosza. Gdy spełni ten warunek i zgłosi się do niej otrzyma wielki skarb. Szewczyk zakupił wiele rzeczy, hulał z kompanami i wrócił po 24 godzinach poszóstną karetą odebrać upragnione bogactwa. Okazało się jednak, że w kieszeni zostały mu dwa duże grosiki, czar prysł, jezioro ze złotą kaczką znikło, a szewczyk musiał wrócić do kopyta. I tak skarb czeka nadal na swego zdobywcę.Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zamek Ostrogskich na obrazie Canaletta Zamek Ostrogskich w Warszawie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Ostrogskich w Warszawie - Widok zamku około 1800 roku z akwareli Zygmunta Vogla Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden IX 2018 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden IX 2018 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden IX 2018 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2012 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.