Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankPielaszkowice - esk verze

Zamek w Pielaszkowicach

 (Pielaszkowice • Pläswitz) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


pLokalizacja zamku na mapie Polskirawdopodobnie w XVI wieku wzniesiono tu murowane renesansowe za??o??enie obronne. W XVIII wieku na jego miejscu, byÄ? mo??e z wykorzystaniem jego fundament??w i mur??w, powsta?? barokowy pa??ac.
Pa??ac by?? rezydencjÄ? rodu von Nostitz??w. DwupiÄ?trowe za??o??enie z wie??Ä? wzniesione zosta??o na planie podkowy, z dwoma ni??szymi skrzyd??ami bocznymi. Zachowa??a siÄ? naro??na basteja w skrzydle po??udniowym, a ca??o??Ä? otacza fosa i stawy. ?šrodkowe skrzyd??o frontowe pochodzi z XIX wieku, kiedy pa??ac zosta?? przebudowany.
Zniszczony podczas dzia??a?? wojennych w 1945 roku, nie zosta?? ju??odbudowany. Od p????nocy zachowa?? siÄ? du??y park krajobrazowy.
zachowa?? r??wnie?? naro??nÄ? bastejÄ? w skrzydle po??udniowym z kluczowymi strzelnicamiZamek w Pielaszkowicach - Basteja w południowym narożniku, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Pielaszkowicach - Fosa zachowana w południowej części założenia, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Pielaszkowicach - Wjazd na teren dworski od strony fosy, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Pielaszkowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Pielaszkowicach - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Pielaszkowicach - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Pielaszkowicach - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Pielaszkowicach - Widok od południowego-zachodu, fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Pielaszkowicach - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Pielaszkowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Pielaszkowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Pielaszkowicach - Litografia H.Litzmanna z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.