Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankPasym - English versionPasym - esk verze

Zamek w Pasymiu

 (Pasym • Passenheim) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Pasym • Passenheim:    Pasłęk (50%)


gLokalizacja zamku na mapie Polskir??d w miejscu p????niejszego zamku istnia?? ju?? we wczesnym ??redniowieczu. P????niej ziemie te nale??a??y do Krzy??ak??w, kt??rzy w 1254 roku odstÄ?pili je biskupom warmi??skim. Biskupi w 1336 roku za??o??yli tu wie?? Henrykowo, a w 1350 roku wznie??li w niej ko??ci???? i zamek.
W 1369 roku Krzy??acy zajÄ?li wie?? i po nadaniu jej praw miejskich otoczyli murami i przemianowali na Passenheim. W 1410 roku wojska W??adys??awa Jagie????y zajÄ???y miasto i zamek, jednak po pierwszym pokoju toru??skim wr??ci??y one w rÄ?ce krzy??ackie. Podczas wojny trzynastoletniej zamek ponownie zosta?? zajÄ?ty przez si??y ZwiÄ?zku Pruskiego, ale kolejny pok??j toru??ski w 1466 roku zwr??ci?? tereny Pasymia Zakonowi.
W 1520 roku podczas walk polsko-krzy??ackich miasto zosta??o spalone i po zako??czeniu 
Zamek w Pasymiu
Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, IX 2012
dzia??a?? wojennych i kasacie Zakonu znalaz??o siÄ? w granicach Prus KsiÄ???Ä?cych. W 1583 roku z po??aru miasta ocala?? jedynie zamek, nieliczne murowane domostwa i ko??ci????. Kres istnienia zamek zawdziÄ?cza jednak nie wojnom i klÄ?skom ??ywio??owym. W 1615 roku w??adze miejskie odkupi??y warowniÄ? z rÄ?k Hohenzollern??w i przeznaczy??y na rozbi??rkÄ? dla materia??u budowlanego na ratusz.
Obecnie po zamku nie ma ??adnych ??lad??w.Zamek w Pasymiu - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Pasymiu - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Pasymiu - Pasym na sztychu Christopha Joannesa Hartknocha z XVII wieku
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.