Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek na Górce w Opolu

 (Opole - Górka • Górka) 

Galeria
Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Opole - Górka • Górka:    Górka (100%) Góra (75%) Górzno (50%) Opole - Ostrówek (42%)


pLokalizacja zamku na mapie Polski<z_opole>ierwszy zamek opolski wzniesiony został na wyspie na Odrze. W 1366 roku księstwo zostało podzielone między braci - książąt Władysława II Opolczyka i Bolesława III. Prawdopodobnie syn Bolesława Jan I Kropidło, późniejszy biskup kujawski, rozpoczął wznoszenie nowego zamku około 1382 roku. Zamek powstał na wapiennej górze - najwyższym wzniesieniu w okolicy, obok Bramy Gosławickiej, stanowiąc część systemu obronnego miasta. Pierwsze wzmianki o "nowym zamku" pochodzą z 1387, kiedy prawdopodobnie zamek był już ukończony, i 1391 roku. Powstał najprawdopodobniej na miejscu wcześniejszego dworu drewnianego i miał plan czworoboku z zachowaną do dziś kwadratową wieżą, która pierwotnie posiadała trzy kondygnacje nadziemne i była podpiwniczona.
Nowy zamek stał się siedzibą Władysława II, który władał opolską częścią podzielonego księstwa, na Ostrówku natomiast zamieszkał syn Bolka III - Bolko IV. Niedługo, bo w 1396 roku, w wyniku zatargu Władysława Opolczyka z Jagiełłą książę opolski musiał u 
Zamek na Górce w Opolu
Drzeworyt według rysunku Lewickiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
stąpić z areny politycznej i przekazać władzę synom Bolka III. Jeszcze jakiś czas na górnym zamku mieszkała jego żona Ofka, później jednak zamek został podzielony między Bolka IV i Jana Kropidłę.
Kolejne informacje o zamku pochodzą dopiero z początków XVII wieku. W 1615 roku Opole ogarnął pożar, który w znacznym stopniu uszkodził również górny zamek, stosunkowo mało uszkodzona pozostały jedynie wieża i stajnie. Budowla nie została odremontowana, a wieżę używano od tej pory jako spichlerz. W 1622 roku jedną z izb oddano protestantom na świątynię, a cegła z rozbiórki prowadzonej od 1637 roku oraz część terenu zamkowego otrzymali miejscowi garncarze do odbudowy domów po zniszczeniach wojennych. Później zarządzali terenem zamkowym jezuici, a po kasacie ich zakonu stworzono tu szkołę.
W 1844 roku zaniedbaną wieżę odrestaurowano podnosząc o jedną kondygnację, a szczyt zwieńczono neogotyckim krenelażem. W końcu XIX wieku do wieży dobudowano budynek gimnazjum, a później jeszcze jedno skrzydło. W wieży zachował się zamurowany ostrołukowy portal oraz po obu bokach blendy, będące prawdopodobnie pozostałością 
Zamek na Górce w Opolu
Zamek na Górce w okresie międzywojennym
po bramie wjazdowej. Do wieży przylega niewielki odcinek gotyckiego muru obronnego.
Ze względu na brak systematycznych badań na terenie zamkowym nie udało się dotychczas odtworzyć w pełni planu zabudowy średniowiecznej.Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.