Polskie zamki
Aktualizacja 2021-02-21
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie erodate opinie

Załóż konto
blank
blankBolków - Česká verze

Zamek w Bolkowie

 (Bolków • Bolkenhain • Bolkoburg) 

Legendy
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


nLokalizacja zamku na mapie Polskia wzgórzu wznoszącym się nad brzegiem Nysy Szalonej na wysokość 396 m n.p.m. mieszczą się okazałe ruiny zamku z czasów Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego. Wzgórze od strony rzeki kończy się wysokim urwiskiem skalnym, a na jego przeciwległym zboczu rozwinęła się w XIII wieku osada, której prawa miejskie przyznano w 1276 roku. Zamek został wzniesiony prawdopodobnie w okresie lokacji miasta i razem z fortyfikacjami miejskimi tworzył jeden zespół obronny. Bolko I zakładając 
Zamek w Bolkowie
Zamek w I połowie XIX wieku Staloryt A.H.Payne'a wg rys. A.Richtera
tu osadę odsunął w cień pobliski gród w Świnach, jednak zamek, który wzniósł w tym miejscu o wiele lepiej spełniał zakładane funkcje ochrony pogranicza księstwa od południa.
Tak okazała warownia powstawała stopniowo. Najpierw wzniesiono tu wieżę kamienną oraz jeden budynek mieszkalny. Wieża powstała w miejscu najbardziej narażonym na ataki nieprzyjaciela - na południowym skraju wzniesienia. Wieża ta ma kształt koła a od południa kończy się ostrą krawędzią (dziobem), wykonana jest prawie w całości z miejscowego kamienia, jedynie dziób wzmocniony jest czerwonym piaskowcem. U podstawy grubość murów wynosi 4,5 a ku górze zwęża się do 3,5 metra. Wejście do niej prowadziło początkowo na wysokości drugiej kondygnacji po drabinie, obecne wejście, do dawnego lochu głodowego, zostało przebite przez poszukiwaczy skarbów w 1813 roku. W wypadku ostatecznego punktu obrony było to rozwiązanie powszechne - w razie konieczności wystarczyło bowiem zniszczyć drabinę, aby wieża stała się niedostępna. Z drugiej kondygnacji prowadził też pomost do kaplicy w stojącym obok domu mieszkalnym, dziś widoczne są już po nim tylko otwory na belki podtrzymujące. Od strony południowej 
Zamek w Bolkowie
Przejazd bramny między zamkiem górnym a przedzamczem, fot. JAPCOK, IX 2003
wieża miała jeszcze pierwotnie obronny ganek. Zwieńczona była renesansową attyką. Po pierwszym etapie budowy zamek miał prawdopodobnie fortyfikacje drewniane, jednak było to prowizoryczne rozwiązanie, tylko czasowe.
W latach 1301-1353 zamek rozbudowano nadając mu ostateczny planowany kształt. W tym okresie otoczono całość murem obwodowym z bramą wjazdową, w dziedzińcu wykopano głęboką studnię oraz znacznie rozbudowano budynki mieszkalne. Po bramie wjazdowej pozostały dziś już tylko ślady. Rządy w księstwie świdnicko-jaworskim były w ręku najpierw Bernarda a pod koniec rozbudowy Bolka II. Kiedy w 1353 roku zmarł Bolko II zamek przeszedł na wdowę po nim Agnieszkę a następnie na bratanicę Annę. Powierzyły one zamek jako lenno rycerzom swojego dworu.
Kiedy w 1392 roku zamek znalazł się w rękach czeskich i ostatecznie przeszedł na własność rodów rycerskich. W czasie wojen husyckich król czeski Jan z Podiebradu zdobył warownię, a w 1462 roku zamek bolkowski zdobyli mieszczanie świdniccy i wrocławscy po ośmiodniowym oblężeniu z użyciem artylerii. Po tym wydarzeniu umocniono zamek i przebudowano bramę wjazdową.
W XVI wieku właścicielami zamku była rodzina Salzów, którzy w 1540 roku rozpoczęli wielką przebudowę swojej posiadłości zlecając ją budowniczemu Jakubowi Parr. Obszar zespołu powiększono, na południe od zamku założono nowy duży dziedziniec otoczony murami z basztami przystosowanymi do broni palnej. Podobnej wielkości dziedziniec powstał od strony miasta, w umocnienia włączono tu starą basztę miejską sąsiadującą z zamkiem przebudowując ją w wielokondygnacjową basteję. W otaczającym dziedziniec 
Zamek w Bolkowie
Zamek na akwareli Adriana Ludwiga Richtera z pierwszej połowy XIX wieku
murze umieszczono łączącą zamek z miastem furtę bronioną basteją. Również od północnego-wschodu w systemie obronnym znalazła się miejska baszta przebudowana na basteję. Z tej przebudowy pochodzą attykowe zwieńczenia budynków mieszkalnych zamku oraz renesansowe zwieńczenie wieży.
W okresie wojny trzydziestoletniej w 1640 roku zamek był oblegany przez Szwedów, podczas ponownego oblężenia kilka lat później wojska szwedzkie zdobyły fortecę. W 1650 roku wojska cesarskie jednak odebrały ją Szwedom. Od roku 1703 zamek był w posiadaniu zakonu cystersów z Krzeszowa, a w 1810 roku przeszedł na własność rządu. Później w zamku urządzono muzeum. W okresie drugiej wojny światowej przy jednej z bastej zbudowano amfiteatr, na którym odbywały się wiece Hitlerjugend. Z końcem wojny bogate zbiory muzeum zostały wywiezione do Wierzchosławic, po czym prawdopodobnie rozgrabiły je wojska radzieckie.
Zamek w Bolkowie - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Widok na południowo-wschodni odcinek murów zamku górnego, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Widok od południa, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Dziedziniec podzamcza, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Fragment murów zachodnich podzamcza, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Detal architektoniczny z kaplicy zamkowej, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Zamek na pocztówce z 1915 roku Zamek w Bolkowie - Zamek na pocztówce z 1915 roku Zamek w Bolkowie - Zamek na pocztówce z początku XX wieku Zamek w Bolkowie - Basteja w północno-wschodnim narożniku zespołu zamkowego, w tle zamek Świny, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Dziedziniec zamku górnego, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Przejazd bramny między zamkiem górnym a przedzamczem, fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Widok z wieży w stronę zamku w Świnach, fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Zachodni mur zamku górnego, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Brama wjaznowa na podzamcze, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Ruiny na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Bolkowie - Zamek na międzywojennej pocztówce Zamek w Bolkowie - Ruiny najstarszej części zamku, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Bolków na zdjęciu z 1912 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na zdjęciu W.Möbiusa z 1938 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na zdjęciu W.Möbiusa z 1938 roku Zamek w Bolkowie - Widok z wieży zamku w Bolkowie na zdjęciu W.Möbiusa z 1938 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w 1940 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w 1940 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w 1940 roku Zamek w Bolkowie - Wieża zamkowa w 1940 roku Zamek w Bolkowie - Bolków około 1943 roku Zamek w Bolkowie - Bolków około 1943 roku Zamek w Bolkowie - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Bolków około 1943 roku Zamek w Bolkowie - Widok na zamek od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Bolkowie - Widok od zachodu, w tle ruiny zamku w Świnach, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Bolkowie - Widok na Bolków i Świny od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Bolkowie - Podzamcze i brama wjazdowa na zamek górny, fot. ZeroJeden, VII 2007 Zamek w Bolkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bolkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Zamek na międzywojennej pocztówce Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Bolków na zdjęciu lotniczym z lat 30. XX wieku Zamek w Bolkowie - Bolków na zdjęciu lotniczym z lat 30. XX wieku Zamek w Bolkowie - Bolków na zdjęciu lotniczym z lat 30. XX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na zdjęciu z początków XX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie w początkach XX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na pocztówce z około 1900 roku Zamek w Bolkowie - Bolków na pocztówce z lat 30. XX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie w okresie międzywojennym Zamek w Bolkowie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Bolkowie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Bolkowie - Widok z wieży na północ, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Widok z wieży na mur oddzielający podzamcza, fot. JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Widok z podzamcza na wschodni budynek zamku, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Plan według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce' <!--[<a href='90' title='Zamek w Bolkowie - 90' alt='Zamek w Bolkowie - 90' target=_blank>źródło</a>]--> [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bolkowie - Plan zamku według 'Architektura Gotycka' <!--[<a href='143' title='Zamek w Bolkowie - 143' alt='Zamek w Bolkowie - 143' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Przekrój wieży zamkowej, pomiar z 1954 roku, zaczerpnięte z 'Zamki śląskie' <!--[<a href='388' title='Zamek w Bolkowie - 388' alt='Zamek w Bolkowie - 388' target=_blank>źródło</a>]--> [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bolkowie - Elewacje południowe zamku ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1954 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] <!--[<a href='145' title='Zamek w Bolkowie - 145' alt='Zamek w Bolkowie - 145' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Elewacja wschodnia zamku ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1954 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] <!--[<a href='151' title='Zamek w Bolkowie - 151' alt='Zamek w Bolkowie - 151' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Przekrój podłużny zamku, widok od zachodu ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1954 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] <!--[<a href='94' title='Zamek w Bolkowie - 94' alt='Zamek w Bolkowie - 94' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Elewacja wschodnia zamku ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1954 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] <!--[<a href='70' title='Zamek w Bolkowie - 70' alt='Zamek w Bolkowie - 70' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie około 1300 roku, rekonstrukcja Olgierda Czernera Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na rysunku Kurta Arendta z 1926 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na rysunku Kurta Arendta z 1926 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na rysunku Kurta Arendta z 1926 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na rysunku Kurta Arendta z 1926 roku Zamek w Bolkowie - Bolków na Litografii Carla Theodora Mattisa z 1837 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w I połowie XIX wieku Staloryt A.H.Payne'a wg rys. A.Richtera Zamek w Bolkowie - Staloryt Hubera według rysunku Theodora Blätterbauera, przed 1885 Zamek w Bolkowie - Widok miasta i zamku w 1742 roku nieznanego autorstwa [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bolkowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bolkowie - Zamek na akwareli Adriana Ludwiga Richtera z pierwszej połowy XIX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na litografii z 1821 roku Zamek w Bolkowie - Miasto i zamek na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1842 Zamek w Bolkowie - Bolków na litografii Ernsta Wilhelma Knippela z 1850 rokuPokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.