Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.9. Województwo kieleckie, Powiat pińczowski 
Dodatek pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1961
ISBN