Autorzy Janowski Andrzej. Drozd Alicja 
Tytuł Grodzisko późnośredniowieczne i osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Pień 
Dodatek w: XIV sesja pomorzoznawcza Vol.2 od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych 
Wydawnictwo  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Wydane Gdańsk - 2005
ISBN ISBN 83-85824-27-8/II