Autorzy Drozd Alicja, Janowski Andrzej 
Tytuł Wczesnośredniowieczna osada i późnośredniowieczne grodzisko w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska 
Dodatek w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Wydawnictwo  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Wydane Toruń - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X