Autorzy Baryła Mariusz 
Tytuł Placidi w Wolborzu 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 11/1993 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1993
ISBN ISSN 0137-222X