Autorzy Jędrzejek Stanisław 
Tytuł Barokowe miasteczko 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 11/1993 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1993
ISBN ISSN 0137-222X