Autorzy Szpilewski Stanisław 
Tytuł Krzyżackie pogranicze 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 8/1996 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X