Autorzy Fontner Witold 
Tytuł Na cieszyńskim wzgórzu 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 3/1997 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1997
ISBN ISSN 0137-222X